Informatiegestuurd werken doe je samen

21 maart 2022

Informatiegestuurd werken speelt een steeds grotere rol om te komen tot een veiliger en weerbaarder Nederland. Om de veiligheidsregio’s hierbij te ondersteunen is een landelijke BI voorziening ontwikkeld. Martijn van der Werff, projectleider NIPV, en Steven van de Looij, voorzitter Regiegroep Informatiegestuurd werken, vertellen over het belang van deze ontwikkeling.

Van der Werff: “In 2019 startte het project landelijke BI voorziening om te voldoen aan de behoefte van de veiligheidsregio’s aan data, dashboards en onderzoeken. Een specifiek onderdeel van deze dienstverlening is het faciliteren van de Datakluis: een beveiligde omgeving om landelijke datasets (zoals Geïntegreerd Meldkamer Systeem Data) voor de veiligheidsregio’s op te slaan. We kwamen erachter dat bij sommige regio’s deze data verloren ging. Met de Datakluis hebben regio’s ook in de toekomst altijd toegang tot hun historische GMS data. Bovendien kunnen we regio’s naast hun GMS data, ook makkelijk, snel en veilig van andere databronnen voorzien, bijvoorbeeld Brandonderzoek data”

Van de Looij: “Informatiegestuurd werken wordt een steeds belangrijker onderdeel van ons werk. Er is steeds meer informatie beschikbaar en we kunnen er steeds meer mee doen. Door informatie vanuit verschillende regio’s te bundelen ontstaat één landelijk/bovenregionaal beeld. Denk bijvoorbeeld aan incidenten als gevolg van extreem weer of de toestroom van vluchtelingen vanuit Oekraïne. Informatie vanuit 1 regio zegt nog niet zoveel. Maar wanneer je informatie van 25 regio’s bundelt ontstaat er een beeld waar je een trend in kunt herkennen en je besluitvorming op kunt baseren. Zoals hoeveel mensen en middelen je op welke plek moet inzetten. Zo kun je van elkaar leren, ervaringen uitwisselen en uiteindelijk veel efficiënter werken.”

Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid (KCIV)

Van der Werff: “Het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid van het NIPV biedt de veiligheidsregio’s en hun crisispartners kennis, een platform en data. Hierdoor kunnen zij hun primaire taken beter voorbereiden en uitvoeren. Bij dit alles is samenwerking het sleutelwoord: wij verbinden en combineren de expertise van onze crisispartners met onze eigen kennis en kunde. Doel van het KCIV is om regio’s een betere informatiepositie te geven, zodat zij kunnen sturen en besluiten kunnen nemen op basis van informatie waar betrouwbare data aan ten grondslag ligt. Dat doen we onder meer door iedere maand de kerncijfers incidenten van de Brandweer zichtbaar te maken in dashboards, maar uiteindelijk willen we ook ontwikkelen naar het ondersteunen van de operatie. Zo hebben we in het Landelijk Operationeel Team Covid al meegewerkt aan het Covid dashboard en zetten we de volgende stap in het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding.”

Van de Looij: “Met het dashboard Nieuwjaarsincidenten kunnen we op 1 januari vroeg in de ochtend een landelijk beeld geven van het verloop van de jaarwisseling: hoeveel incidenten zich waar hebben voorgedaan. We zien bijvoorbeeld het effect van het vuurwerkverbod, hierdoor was het zo’n 20% rustiger. Dat zou je vervolgens weer kunnen vertalen naar kostenbesparing van een vuurverbod voor de maatschappij. Een ander voorbeeld is het dashboard alternatief aangedreven voertuigen. Regio’s willen graag informatie over incidenten met deze voertuigen in relatie tot het type brandstof. Door deze data centraal te bundelen bouwen we hier met elkaar steeds meer kennis over op. We gebruiken de informatie nu vooral nog om terug te kijken, in de toekomst kunnen we ook steeds meer inzetten om vooruit te kijken.”

Samen kom je verder

Van der Werff: “De investering op een solide basis begint nu echt uit te betalen. Door samen met de regionale informatiecentra en knooppunten te werken, ontsluiten we enorm veel kennis en potentieel in ons veiligheidsdomein. Het KCIV biedt hierin meerwaarde, door bewezen concepten, innovaties of pilots, structureel aan te kunnen bieden vanuit het centrum. Naast het genereren van inzichten in de ‘koude’ fase, zetten we graag de stap naar een meer operationeel platform. Het KCIV is op dit moment bezig om te kunnen voorzien in de behoefte om inzicht te krijgen in vluchtelingenspreiding. De sleutel tot succes zit hem vooral in het regelmatig toetsen van de dataverzameling met de veiligheidsregio’s. Dat ervaar ik als enorm krachtig. Het samenwerken aan een landelijk vraagstuk creëert een grote cohesie, waarin randvoorwaarden als standaardisering snel gevuld worden. Ondanks dat de aanleiding, de vluchtelingencrisis, verschrikkelijk is, wens ik ons die onderlinge verbondenheid en samenwerking wat vaker toe.”

Van de Looij: “Ik zie veel toekomst in het verbreden van samenwerking met externe partijen. Dat doen we nu al met de stichting Salvage, een samenwerkingsverband met verzekeraars. Zij hebben veel inzicht in de afhandeling van schades na brand. Door data van incidenten te combineren met data van derden ontstaan er weer nieuwe inzichten en kunnen we bijvoorbeeld leren we hoe schade beperkt kan worden.

Ik doe tot slot graag een oproep aan de regio’s: “Samen kom je niet alleen verder, je gaat uiteindelijk ook sneller. Heb je een goed idee, meld dat dan. Want wat voor jou regio relevant is, is ook bruikbaar voor een andere regio. Als elke regio 1 onderwerp of vraagstuk indient, zijn er aan het eind 25 oplossingen waar iedereen van profiteert. Zoek de verbinding met andere regio’s en gebruik het KCIV voor een brede blik.”

Meer informatie

Lees meer informatie over het KCIV of bekijk de verschillende dashboards van de kerncijfers veiligheidsregio’s.

Lees ook

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

17-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.

26-10-2022
Literatuuronderzoek naar rookgaskoeling en straalpijptechnieken

Er zijn verschillende technieken om rookgassen te koelen. Wat is over die technieken in de internationale literatuur te vinden en welke risico’s zitten hieraan vast?