Hoogwater in Limburg: de aanpak van Rijkswaterstaat

22 juni 2022

Rijkswaterstaat (RWS) heeft NIPV gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg in de periode 12 tot en met 20 juli 2021. RWS wil als crisisorganisatie leren van de inzet.

Reddingsboot bij hoogwater.

Deze evaluatie richt zich op de periode van volledige opschaling tot en met de afschaling en heeft als doelstelling dat de crisisorganisatie van RWS kan leren van de inzet en waar nodig de crisisaanpak aan kan scherpen.  

Het evaluatierapport behandelt de volgende thema’s:

  • de samenwerking binnen RWS
  • het organiseren van het crisismanagement
  • het adviseren over een hoogwatersituatie.

Rollen en taken

Op basis van de evaluatie blijkt dat de crisisaanpak over het algemeen goed verlopen is. Wel moet er meer aandacht komen voor de rollen en taken in de crisisorganisatie. Zowel binnen Rijkswaterstaat als in de samenwerking met de veiligheidsregio’s en waterschappen. Ook blijkt dat RWS de effecten van de waterstand en de waterafvoer beter moet uitleggen aan de samenwerkingspartners. 

Bekijk het volledige evaluatierapport op de pagina Incidentonderzoek.

Lees ook

21-04-2023
Onafhankelijk advies over het interregionaal beleidsteam (IRBT)

Leg de positie van de voorzitter van het IRBT niet wettelijk vast. Daarvoor pleiten lector Crisisbeheersing Menno van Duin en senior onderzoeker Vina Wijkhuijs.

19-04-2023
Invloed van duurzame energiesystemen op brandveiligheid van woningen

De klimaatverandering, en het daaruit voortvloeiende streven naar een meer duurzaam energiegebruik, heeft een enorme invloed op wijze waarop met energie wordt omgegaan; ook in de woonomgeving.

18-04-2023
Voorbij het stoere imago: de brandweercultuur onderzocht

Karin Dangermond onderzocht de invloed van de brandweercultuur op het verwerken van ingrijpende incidenten.

14-04-2023
Nieuwe versie handboek C2000 Brandweer beschikbaar

Het Handboek C2000 Brandweer bevat landelijke procedures en afspraken over C2000 en ook veel informatie die de veiligheidsregio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten.

12-04-2023
Trainen in scenariodenken binnen veiligheidsregio’s: een eerste inventarisatie

De inventarisatie brengt in kaart hoe veiligheidsregio’s wensen dat de crisisfunctionarissen ‘van morgen’ scenariodenken toepassen.

05-04-2023
Incidentonderzoeksdag 2023: is het goed gedaan of is het goed gegaan?

De natuurbrand in Ouddorp, batterijbranden in besloten ruimten, de grote stroomstoring in Flevoland en de gasexplosie in Bilthoven. Deze en andere casussen werden belicht tijdens de Incidentonderzoeksdag.

05-04-2023
Verwantencontact ingezet bij treinongeluk in Voorschoten

Op verzoek van de Veiligheidsregio Hollands Midden is Verwantencontact ingezet bij het treinongeluk in Voorschoten op 4 april 2023. In totaal kwamen 50 telefoontjes binnen van ongeruste verwanten.

04-04-2023
Website LCMS.nl (Landelijk Crisis Management Systeem) vernieuwd

Om op elk moment en op elke plek snel toegang te hebben tot de applicatie is LCMS.nl vernieuwd. Deze website biedt gebruikers op elk moment en op elke locatie snel toegang tot het LCMS.

03-04-2023
Werkwijze netcentrische crisisbeheersing vernieuwd

De basisprincipes van de manier waarop partners samenwerken in een crisisnetwerk zijn vernieuwd. Dit is vastgelegd in het Referentiekader Netcentrische Crisisbeheersing 2023.