Hoogwater in Limburg: de aanpak van Rijkswaterstaat

22 juni 2022

Rijkswaterstaat (RWS) heeft NIPV gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg in de periode 12 tot en met 20 juli 2021. RWS wil als crisisorganisatie leren van de inzet.

Reddingsboot bij hoogwater.

Deze evaluatie richt zich op de periode van volledige opschaling tot en met de afschaling en heeft als doelstelling dat de crisisorganisatie van RWS kan leren van de inzet en waar nodig de crisisaanpak aan kan scherpen.  

Het evaluatierapport behandelt de volgende thema’s:

  • de samenwerking binnen RWS
  • het organiseren van het crisismanagement
  • het adviseren over een hoogwatersituatie.

Rollen en taken

Op basis van de evaluatie blijkt dat de crisisaanpak over het algemeen goed verlopen is. Wel moet er meer aandacht komen voor de rollen en taken in de crisisorganisatie. Zowel binnen Rijkswaterstaat als in de samenwerking met de veiligheidsregio’s en waterschappen. Ook blijkt dat RWS de effecten van de waterstand en de waterafvoer beter moet uitleggen aan de samenwerkingspartners. 

Bekijk het volledige evaluatierapport op de pagina Incidentonderzoek.

Lees ook

13-10-2022
Centrum voor Veiligheid en Digitalisering officieel geopend

Maandag 10 oktober opende Hester Somsen officieel de locatie van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) in Apeldoorn.

13-10-2022
LCMS biedt steeds betere ondersteuning in crisissituaties

Met het vernieuwde LCMS is het mogelijk om zowel landelijke als organisatie specifieke dashboards met meer informatie in te voegen. Daarnaast is een belangrijke stap gezet in het faciliteren van het veilig samenwerken tussen verschillende sectoren.

13-10-2022
De vraagstukken voor de brandweer in 2030

In opdracht van de RCDV onderzocht het lectoraat Brandweerkunde van NIPV de vraagstukken voor de brandweer in 2030.

06-10-2022
Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2020-2021

Doel van het tweejaarlijkse onderzoek is om inzicht te krijgen in het aantal en de kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen.

05-10-2022
Blog: ‘t Is weer voorbij die droge zomer …

“Er zijn voor het natuurbrandrisico twee centrale vraagstukken waaraan gewerkt moet worden”, blogt senior onderzoeker Hans Hazebroek.

05-10-2022
Evaluatie storm Eunice: inzet NL-Alert was noodzakelijk

NIPV voerde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een evaluatie uit naar de overbelasting van 112 tijdens de storm Eunice op 18 februari 2022.

04-10-2022
Blog: Ervaringen bij onderzoek van de Bijlmerramp

Lector Crisisbeheersing Menno van Duin kijkt in een drieluik terug op de Bijlmerramp, 30 jaar geleden. In deze tweede blog beschrijft hij zijn ervaringen als onderzoeker: de eerste dagen na de ramp.

04-10-2022
Blog: Het Bijlmerramp complot

Lector Crisisbeheersing Menno van Duin kijkt in een drieluik terug op de Bijlmerramp, 30 jaar geleden. In zijn eerste blog staat hij stil bij de complotverhalen rondom deze ramp.

03-10-2022
De invloed van duurzaam bouwen op brandveiligheid

Welke invloed hebben nieuwe bouwmethoden en bouwmaterialen op de bouwkundige brandveiligheid van gebouwen? De laatste inzichten zijn samengebracht in een nieuwe publicatie.