HBO-master opleiding Master of Crisis and Public Order Management

19 september 2022

De crisis van nu, maar zeker ook van de toekomst, zijn crises van de lange adem. Welke deskundigen zet je aan het roer om richting te geven aan de toekomst? De HBO-master opleiding Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) van Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en de Politieacademie staat al jaren boven aan de lijst als aantrekkelijke opleiding vanwege de hoge kwalitatieve, HBO-masteropleiding, waar kennis en kunde voor professionals wordt aangeboden.

Opleidingenoverzicht NIPV.NL

Onze maatschappij wordt steeds kwetsbaarder voor grote incidenten en crises. Brandweer, politie, GHOR, defensie, gemeenten en vitale partners moeten hierbij steeds meer samenwerken. Het komt dan aan op een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing. Crisismanagers met voldoende bagage zijn daarbij onmisbaar. De HBO-master opleiding Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) levert die deskundigen.

Hoogwater in Limburg, de tramaanslag in Utrecht, de COVID-19 pandemie: het is een greep uit de grootschalige crises die impact hebben op onze maatschappij. En…. daarmee dus alle lagen van de bevolking direct of indirect raken. Het gaat niet alleen om grootschalige crises: ook de mini-crises komen uitgebreid aan bod gedurende de MCPM- opleiding denk bijvoorbeeld aan de windhoos in Leersum, demonstraties, voetbalwedstrijden of andere evenementen.

Werkervaring uit verschillende kolommen komt samen

De verschillende vakdisciplines (brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en politiezorg) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, vormen de context van de MCPM. De studenten hebben veelal hun herkomst in deze zogenaamde kolommen.

Daarmee onderscheidt de MCPM zich ook ten opzichte van andere opleidingen binnen het vakgebied van rampen- en crisismanagement en gevaarbeheersing. Niet alleen komen de studenten vanuit verschillende organisaties, zij hebben ook meerdere jaren relevante werkervaring binnen die verschillende kolommen. Dit heeft invloed op het programma, het multidisciplinaire karakter wordt versterkt. In het onderwijs kan worden voortgebouwd op de (werk)ervaringen die in de studentengroep aanwezig zijn.’

Testimonials

Benieuwd wat oud-studenten te vertellen hebben over de MCPM opleiding? Bekijk hier hun testimonals:

Sandra Thomassen
Marijn Ornstein

Praktijkomgeving

Een ander kenmerk voor de praktijkomgeving waarbinnen de MCPM zich beweegt, is het gegeven dat de studenten werkzaam kunnen zijn in verschillende fase(n) van de veiligheidsketen. Of zoals op de werkvloer wel genoemd, in de ‘warme’ of de ‘koude’ fase van de crisisbeheersing. ‘Warme’ functies refereren met name aan de rollen binnen de crisisbeheersing, de ‘koude’ aan de rollen binnen de risicobeheersing. Dus gaat er in de les, afhankelijk van leslocatie en de vastgestelde aanrijtijden, soms een pager af. Om het verhaal compleet én complex te maken: sommige studenten hebben een functie in beide fasen.

Typisch voor de MCPM is dat er gekozen is om het thema van de crisisbeheersing via verschillende wetenschappelijke invalshoeken (bestuurskunde, recht, gedragswetenschappen) te behandelen, zodat verkokering in de zienswijze zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Leercontract

Nog een kenmerk is dat studenten werken met een leercontract. Naar aanleiding van het ontwikkelassessment stellen zij dit zelf op en dagen zij zichzelf uit tot verdere persoonlijke groei.

Tot slot is het feit dat beide organiserende instituten een wettelijke taak hebben ten behoeve van het werkveld ook onderscheidend. Door deze wettelijke taak staan de instituten in directe verbinding met het werkveld. En, als bijvangst, kunnen zij voorleven op academie-niveau dat wat in de praktijk gevraagd wordt: samenwerken ten behoeve van een hoger gelegen doel dan het eigen (organisatie-)doel.

De MCPM-opleiding zorgt voor het versterken van de werkzaamheden en de daarbij behorende gedeelde kennis, vaardigheden en gedrag van functionarissen op masterniveau in de crisisorganisatie met als doel de bescherming van de openbare orde en veiligheid.

Meer informatie

Bekijk de MCPM opleidingspagina voor alle informatie.

Lees ook

28-09-2022
53e voltijdopleiding Brandweerofficier gestart, ‘ik heb mijn passie gevonden’

Negentien studenten worden de komende anderhalf jaar breed opgeleid tot brandweerofficier. Twee studenten vertellen over waarom ze brandweerofficier willen worden en over hun ambities en ervaringen toe nu toe.

21-09-2022
NIPV officieel partner van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

Digitale weerbaarheid staat hoog op de agenda bij Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

19-09-2022
HBO-master opleiding Master of Crisis and Public Order Management

Kennis en kunde voor én door professionals komen samen in MCPM-opleiding.

09-09-2022
Blog: De boerenprotesten onder de loep

Terwijl de omgekeerde vlaggen wat uit het (landelijke) straatbeeld gaan verdwijnen, neemt de kans op een ‘heet najaar’ alleen maar toe.

09-09-2022
Operationele en politieke dilemma’s bij boerenprotesten

Terwijl sommige boeren hun omgekeerde vlaggen verwijderen (uit respect voor degenen die zich erdoor gekwetst voelen), haalde de Raad van State deze week een streep door de vergunningverlening aan emissiearme veestallen.

07-09-2022
Blog: (W)elke e-bike batterij een tweede kans?

Er zijn tal van aspecten aan second life fietsaccu’s die ons aanleiding geven voor het hoogste alarmniveau voor wat betreft veiligheid, aldus Nils Rosmuller, lector en Tom Hessels, adviseur Energie- en transportveiligheid.

06-09-2022
Blog: Terugblik watersnood Duitsland in juli 2021

Zomer 2022 was kurkdroog maar vorig jaar was extreem nat met vele doden als gevolg van het hoge water. Onderzoeker Crisisbeheersing Jana Domrose blikt terug: hoe heeft het toen zo ver kunnen komen?

05-09-2022
Leren van crisis evaluaties

Ralf Beerens, senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), onderzocht hoe bruikbaar (nuttig) evaluaties zijn in de rampen- en crisisbeheersing.

01-09-2022
Blog: Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021: en nu?

Lector Ricardo Weewer roept de veiligheidsregio’s op om te onderzoeken wat zij van het Belevingsonderzoek en van elkaar kunnen leren.