Hbo-masteropleiding Master of Crisis and Public Order Management gestart!

17 januari 2023

Twintig studenten krijgen kennis en kunde voor én door professionals.

Vrijdag 13 januari zijn twintig professionals gestart aan de tweejarige hbo-masteropleiding Master of Crisis and Public Order Management (MCPM). De aftrap van het ‘studiejaar’ vond plaats bij het kantoor van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in Arnhem. Daar sprak onder anderen lector Crisisbeheersing Menno van Duin.

Hoogwater in Limburg, de tramaanslag in Utrecht, de COVID-19 pandemie: het is een greep uit de grootschalige crises die impact hebben op onze maatschappij. En…. raken daarmee dus alle lagen van de bevolking direct of indirect. Het gaat niet alleen om grootschalige crises: ook de minicrises komen uitgebreid aan bod gedurende de MCPM opleiding zoals de windhoos in Leersum, demonstraties, voetbalwedstrijden of andere evenementen.

Werkervaring uit verschillende kolommen komt samen

De verschillende vakdisciplines (brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en politiezorg) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, vormen de context van de MCPM. De studenten hebben veelal hun herkomst in deze zogenaamde kolommen en dat is van absolute meerwaarde. Onze maatschappij wordt steeds kwetsbaarder voor grote incidenten en crises. Brandweer, politie, GHOR, defensie, gemeenten en vitale partners moeten hierbij steeds meer samenwerken. Het komt dan aan op een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing. Crisismanagers met voldoende bagage zijn daarbij onmisbaar. Deze opleiding levert die deskundigen.

Meer informatie over de opleiding MCPM.

Lees ook

16-03-2023
Onderzoek naar ervaringen van veiligheidsregio’s met NL-Alert

Lectoraat Crisisbeheersing constateert ontbreken van landelijke lijn met betrekking tot de inzet NL-Alert om mensen te alarmeren..

16-03-2023
Reflectie herziening Wet publieke gezondheid eerste tranche

Michel Dückers, bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid bekijkt het vanuit de crisismanagementbril.

15-03-2023
Ministerie van Defensie sluit aan op LCMS

De Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland met zowel techniek, werkwijze als netwerk. Met de toetreding van het Ministerie van Defensie is de LVCb weer een belangrijke partner rijker.

15-03-2023
Handboek Gebouwbrandbestrijding: lesboek en naslagwerk

De inzichten van jarenlang onderzoek naar brandverloop, brandbestrijding en incidentmanagement zijn samengebracht in dit nieuwe handboek.

03-03-2023
Onderzoek onder werkgevers naar het faciliteren van brandweervrijwilligers

Werkgevers zijn bevraagd over hun beeldvorming en bereidheid om medewerkers te faciliteren om ook bij de brandweer actief te zijn.

02-03-2023
Problematiek in opvang vluchtelingen en asielzoekers nader beschouwd

Op 26 januari 2023 kopte het NRC: “Nederland stevent af op een ‘maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis”. Hoe kan het dat opnieuw een nieuwe asiel- of vluchtelingencrisis wordt verwacht, terwijl in 2022 maatregelen werden aangekondigd om dit te voorkomen?

01-03-2023
Onderzoek geeft inzicht in redenen om te stoppen als brandweervrijwilliger

Wat zijn redenen voor brandweervrijwilligers om te stoppen? In onderzoek van NIPV zijn oud-vrijwilligers hierover bevraagd.

22-02-2023
Blog: USAR-team Turkije (deel 2)

Ruim een week geleden schetste ik mijn dilemma rondom USAR. Moet je zo’n team wel willen? Zeer velen lazen het stukje en reageerden. Nu inmiddels een aantal dagen later is het goed nog enkele observaties te delen.

21-02-2023
Blog: Batterijveiligheid: laten we de kou uit de lucht halen

Waarnemen is belangrijk, maar snappen wat je wel en niet ziet is nog veel belangrijker, bloggen lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller en onderzoeker Henk Brans.