Hbo-masteropleiding Master of Crisis and Public Order Management gestart!

17 januari 2023

Twintig studenten krijgen kennis en kunde voor én door professionals.

Vrijdag 13 januari zijn twintig professionals gestart aan de tweejarige hbo-masteropleiding Master of Crisis and Public Order Management (MCPM). De aftrap van het ‘studiejaar’ vond plaats bij het kantoor van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in Arnhem. Daar sprak onder anderen lector Crisisbeheersing Menno van Duin.

Hoogwater in Limburg, de tramaanslag in Utrecht, de COVID-19 pandemie: het is een greep uit de grootschalige crises die impact hebben op onze maatschappij. En…. raken daarmee dus alle lagen van de bevolking direct of indirect. Het gaat niet alleen om grootschalige crises: ook de minicrises komen uitgebreid aan bod gedurende de MCPM opleiding zoals de windhoos in Leersum, demonstraties, voetbalwedstrijden of andere evenementen.

Werkervaring uit verschillende kolommen komt samen

De verschillende vakdisciplines (brandweerzorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en politiezorg) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, vormen de context van de MCPM. De studenten hebben veelal hun herkomst in deze zogenaamde kolommen en dat is van absolute meerwaarde. Onze maatschappij wordt steeds kwetsbaarder voor grote incidenten en crises. Brandweer, politie, GHOR, defensie, gemeenten en vitale partners moeten hierbij steeds meer samenwerken. Het komt dan aan op een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing. Crisismanagers met voldoende bagage zijn daarbij onmisbaar. Deze opleiding levert die deskundigen.

Meer informatie over de opleiding MCPM.

Lees ook

03-10-2023
Strategische onderzoeksagenda 2023-2026 staat online

De strategische onderzoeksagenda van het NIPV bevat de belangrijkste thema’s voor het onderzoek van de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) voor de komende jaren.

02-10-2023
Nederland telt 949 brandweerkazernes

Eind 2022 waren er 949 kazernes, waarvan 843 vrijwillige kazernes en 106 beroepskazernes.

29-09-2023
Factsheet treinincident Voorschoten gepubliceerd

Evaluatie van de inzet van Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) bij het treinincident bij Voorschoten in april dit jaar.

26-09-2023
Blog: Bonsaiboompjes kweken

Het Congres Fire Safety & Science was voor lector Ricardo Weewer een wake-upcall. “Het is vijf over twaalf. Maar nog niet helemaal te laat om in actie te komen.”

22-09-2023
Werving voorzitter en leden Adviesraad onderzoek van start

Het dagelijks bestuur van het NIPV stelt een Adviesraad onderzoek in om de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de onderzoeksfunctie van het instituut te borgen en te bewaken.

20-09-2023
Waterstofincidenten in besloten ruimtes

Onderzoek naar de effecten die kunnen optreden als waterstof vrijkomt in een parkeergarage. Dit is vergeleken met de effecten van het vrijkomen van lpg.

18-09-2023
Nieuw: leidraad voor brandveilig beheer van woongebouwen

Met de leidraad en andere hulpmiddelen kunnen gebouweigenaren en -beheerders een beheersplan opstellen om een woongebouw brandveilig te gebruiken.

13-09-2023
Onderwijsjaar 2023–2024 succesvol geopend

De crisis van de toekomst, en de vraag of we voldoende zijn voorbereid op wat komen gaat, stond centraal tijdens de opening.

07-09-2023
34 studenten starten met unieke minor Publieke veiligheid: brandweerzorg en crisisbeheersing

De minor biedt de hbo-studenten verdiepende kennis over het voorkomen, beheersen en leren van (brand)incidenten en crises.