Werkconferentie Drones voor Defensie en Veiligheid

Defensie, politie, brandweer en de hulpdiensten zijn druk bezig met de verdere integratie en het optimaliseren van het effectief gebruik van drones in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Kerngegevens

Datum

7 juli 2022 van 09.30 – 16.00 uur

Locatie

Troned, Twente Safety Campus, Space53, Enschede

Kosten

geen

Voor wie

Medewerkers van Defensie, Politie, Brandweer, overige hulpdiensten én ontwikkelaars uit de high tech en drone-industrie die benieuwd zijn naar de laatste toepassingen van dronetechnologie in de defensie- en veiligheidssector, de ontwikkeling van de Europese regelgeving hiervoor en die op zoek zijn naar publieke en private organisaties om mee samen te werken om de veiligheid met en tegen drones een extra impuls te geven.

Organisator

NIPV, NIDV, Brandweer Twente en Space 53

De wereld is sterk in beweging. In toenemende mate hebben we te maken met politieke instabiliteit, bestrijding van georganiseerde criminaliteit en effecten van klimaatverandering op veiligheid. Dit in combinatie met razendsnelle hoogwaardige technologieontwikkeling van onder meer geautomatiseerde onbemande systemen (UAS). Deze systemen gaan in deze context dan ook een steeds grotere rol spelen in onze samenleving. 

Drones zijn in gebruik voor brandbestrijding, het goed in kaart brengen van bepaalde gebieden tijdens een crisis, het ongemerkt kunnen monitoren van bepaalde situaties en hulp bij reddingen (in zee). Dit is echter slechts een greep uit de vele denkbare toepassingen. Mede daarom zijn Defensie, de politie, de brandweer en de hulpdiensten druk bezig met de verdere integratie en het optimaliseren van het effectief gebruik van drones in hun dagelijkse bedrijfsvoering. 

Drones kunnen ook een bedreiging voor de veiligheid vormen. Door onbewust onbekwaam handelen, maar ook met de bewuste intentie om kwaad te doen. Ook hier liggen belangrijke rollen voor Defensie en de publieke veiligheidsdiensten.

Wat kunt u verwachten?

Om 10.00 uur welkom en opening. Deze dag wordt de start van verdere verdieping van  het definiëren van doelstellingen en het aanjagen van nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden tussen de verschillende overheden en de Nederlandse industrie op het gebied van drones en counter drones. Sprekers geven vanuit het eigen werkveld hun visie over drones en counter drones.
Gedurende de dag is er ruimschoots gelegenheid om te netwerken of om demonstraties te volgen.
Benieuwd naar het ambitiedocument? Klik hier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Programma

Deelsessies

UAS regelgeving en drone innovatie
Jan Hazes, Majoor Jan Hazes, Sr. beleidsadviseur bij de MLA (Militaire Luchtvaart Autoriteit) 

Jan Hazes geeft een toelichting op de relevante drone regelgeving en de ontwikkeling van een test- en experimenteerkader voor drones.
Op 1 januari 2021 is de EU-verordening voor drones van kracht geworden. Met de nieuwe regelgeving wordt beoogd eenduidige drone regelgeving en een level playing field te creëren binnen de EU-lidstaten. Door in te zetten op een “risk based” benadering is er veel mogelijk, als de operatie maar veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Dit biedt meer kansen voor innovatie maar zorgt tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen voor zowel de drone operator als de overheid. De verantwoordelijke autoriteiten zien een toenemende vraag door zowel civiele als militaire partijen naar het gebruik van luchtruim en locaties ten behoeve van drone demo-, test- en experimenteer vluchten. Hoe gaat luchtvaartbeleid en -toezicht hier mee om? Wat betekent dit voor drone innovatie binnen het defensie en veiligheidsdomein?

Van Droneteam naar Team Digitale Verkenning
Robbert Heinecke, Manager Operations & Training Landelijke Onbemande Vliegorganisatie NIPV

Door de vele energie welke de Veiligheidsregio’s Twente & Midden West Brabant bij de start hebben gestoken in een nationale vliegbeschikking was het mogelijk om teams toe te gaan voegen. Sinds enkele jaren kennen we binnen Nederland 6 teams welke ondertussen zijn doorontwikkeld tot een Team Digitale Verkenning waarbij zij tenminste met een outdoor drone de incidentbestrijding ondersteunen.

Gelaagde luchtsteun voor de politie
Tjeerd Tiedemann, Flightmanager Team Onbemande Luchtvaartuigen, Politie | Landelijke Eenheid | Afdeling Luchtvaart

De afgelopen jaren is er een snel groeiende ontwikkeling doorgemaakt voor wat betreft het operationeel gebruik van onbemande luchtvaartuigen binnen de politie wat resulteert in een gelaagde luchtsteun.