Vastgoed Seminar 2022

Na een succesvolle editie in 2017 organiseert de Vakgroep Facilitair wederom een Vastgoed Seminar voor de veiligheidsregio’s.

Kerngegevens

Datum

19 mei 2022 van 09.30 – 16.00 uur

Locatie

NIPV Arnhem

Kosten

geen

Voor wie

voor mensen die werken bij de veiligheidsregio’s bij de afdeling vastgoed en/of facilitair

Organisator

NIPV & Vakgroep Facilitair


Meer informatie

Na een succesvolle editie in 2017 organiseert de Vakgroep Facilitair wederom een Vastgoed Seminar voor de Veiligheidsregio’s. Tijdens deze dag nemen we jullie mee in een prikkelende paneldiscussie over ‘Hoe vast is vastgoed’ en via diverse deelsessies gaan we ons verdiepen in diverse thema’s die spelen binnen het vastgoeddomein van de veiligheidsregio’s.

Tijdens het Vastgoed Seminar willen wij de samenwerking binnen het netwerk van vastgoed professionals intensiveren door met elkaar in gesprek te gaan en te leren van professionals in de markt.

Programma


Toelichting programma:

10.00 – 11.00 uur

Presentatie door Claire Kos van onderzoeksbureau Enneüs over de resultaten van het landelijk onderzoek waarbij de verhouding tussen VR’s en gemeenten is onderzocht op de gebieden eigenaarschap, beheer en exploitatie.

Daarna zal onder leiding van dagvoorzitter Hans de Wit een paneldiscussie volgen tussen de aanwezige panelleden.

Panelleden:
Tijs van Lieshout, Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland, voorzitter Brandweer Nederland

Yvette Watson. founder PHI Factory, the 2B Collective

Bas Kohlmann, partner/huisvestingsregisseur,  KWK Huisvestingsregisseurs


Deelsessies

1. Brandweer Vastgoed: van Gemeente of Veiligheidsregio!?
Hoe vorm te geven aan de beantwoording van dit vraagstuk in de breedste zin.
Evelien Bouterse, VR Kennemerland

Guido Huizinga, VR Utrecht

Op basis van prikkelende stellingen wordt onderzocht hoe we kunnen komen tot een model. Dit zou gebruikt kunnen worden bij ontwikkeling van vastgoedmanagement ten aanzien van eigendom, beheer en onderhoud. In de workshop wordt duidelijker welke (globale) scenario’s kunnen worden onderscheiden, in welke fase de eigen VR zich bevindt, welke stappen genomen kunnen worden in verdere ontwikkeling en welke leerpunten we met elkaar kunnen detecteren.

2. Tijd is de nieuwe ruimte
Organiseren van vastgoed alleen voor het moment dat je het nodig hebt.
Harold Coenders, partner, director Colliers

De uitdaging is het kantoor beschikbaar te hebben wanneer er gewerkt wordt. In de tijd dat het kantoor niet nodig is kan het anders worden gebruikt. Kantoren moeten flexibel worden in gebruik en functie. Dit vraagt ook om hybride gebouwen die op verschillende tijdsmomenten van functie kan veranderen en gebruikt kunnen worden door andere doelgroepen.

3. Wat komt er kijken bij verduurzaming van de meerjaren onderhouds planning
Jos Brouwer, BBN advies

Kijk vanuit de regelgeving die op ons afkomt als vastgoedbeheerder vanuit strategisch oogpunt naar je MJOP. Naast het onderhoudsniveau zullen er vervangingen naar voren komen. Kijk nu eens goed of deze in het kader van verduurzaming anders ingevuld kunnen/moeten worden. 

Mogelijk moet er nog wel rigoureuzer gekeken worden en is het bouwwerk helemaal niet geschikt of geschikt te maken aan de regelgeving en moet er tijdig gekeken gaan worden naar nieuwbouw.

4. Mission Sustainable
Yvette Watson, founder PHI Factory, The 2B Collective

Met het groeiende bewustzijn dat we de aarde in hoog tempo uitputten en vervuilen en het toenemende enthousiasme voor het gedachtengoed van de circulaire economie, lijken we op een omslagpunt te zijn aangekomen. Steeds meer organisaties zien de urgentie én de potentie van een economie die ecologisch- en sociaal kapitaal waardeert. Hoe we met ons vastgoed omgaan en de werkomgeving faciliteren heeft als geen ander invloed op de duurzaamheidprestatie van de organisatie. Zoveel oplossingen zijn reeds voor handen, maar hoe breng je een stevige ambitie naar de praktijk? Wat zijn echte gamechangers? Wat hebben we nodig om systeemverandering te realiseren? In een interactieve sessie gaan we met deze vraagstukken aan de slag.

Quote: We messed up the environment by accident, imagine what we can fix with intent!

5. Blauwdruk voor circulaire brandweerkazernes
Harm Tighelaar, JOUS architectenbureau
Johan Dijkstra, VR Fryslân

De VR Fryslân heeft in samenwerking met architectenbureau JOUS een blauwdruk ontwikkeld voor het effectief, duurzaam en circulair bouwen van een brandweerkazerne. In deze sessie zal er informatie verstrekt worden omtrent het hoe en waarom er een blauwdruk is opgesteld. Daarnaast worden de ervaringen vanuit de VR Fryslân gedeeld.

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier. Deelname is gratis, maar wanneer u zich aanmeld, gaan wij ervan uit dat u aanwezig bent. Bij het aanmelden maakt u een keuze uit diverse deelsessies. U ontvangt uiterlijk een week voor aanvang een bevestiging met meer informatie.

Meer informatie en contact