Symposium Brandveiligheid meubilair en matrassen

Welke mogelijkheden zijn er om meubilair en matrassen brandveiliger te maken? En welke belemmeringen zijn er? In dit symposium brengen we beleidsmakers, brandweer en bedrijfsleven met elkaar in verbinding!

Kerngegevens

Datum

20 april 2022 van 09:30 – 15:30

Locatie

NIPV in Arnhem

Kosten

Kosteloos

Voor wie

Professionals in productie, inkoop en verkoop bekleed meubilair en matrassen. Beleidsmakers werkzaam bij de brandweer of andere overheden.

Organisator

NIPV

Meer informatie

Al jaren pleiten NIPV en de brandweer voor een betere brandveiligheid van bekleed meubilair en matrassen. Ongeveer 25 procent van alle doden en gewonden bij woningbranden in Nederland is te wijten aan de brandbaarheid van beklede meubels en matrassen. Op Europees niveau liggen deze cijfers nog hoger. Onderzoek van NIPV heeft aangetoond dat het risico op dodelijke slachtoffers bij een brandende bank of matras niet alleen geldt voor de bewoners van het appartement zelf, maar ook voor bewoners van andere appartementen. De noodzaak om nu stappen te zetten is daarmee nog groter geworden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit in zijn onderzoek naar de flatbrand in Arnhem voor wetgeving om bekleed meubilair en matrassen brandveiliger te maken. De industrie ziet echter nog een aantal belemmeringen om zitmeubels en matrassen brandveiliger te produceren. Weerstand was er in het verleden vooral omdat de enige oplossing bestond uit chemische vlamvertragers. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig alternatieven beschikbaar. 

Programma

Inhoud sessies

Brandveilig meubilair: waarom, hoe en wat?
In deze presentatie wordt ingegaan op de vragen: waarom brandveilig meubilair noodzakelijk is, hoe dit te realiseren is en wat het resultaat dan is. Bij het beantwoorden van deze vragen wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit recente onderzoeken van NIPV.

Brandgevaar meubels; lessen naar aanleiding van de fatale flatbrand in Arnhem
In de Nieuwjaarsnacht van 2020 brak in een galerijflat in Arnhem brand uit. Bij deze tragische brand kwamen twee mensen om het leven en raakten twee mensen ernstig gewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft deze brand onderzocht en heeft daaruit een aantal conclusies getrokken. De twee belangrijkste zijn:

Beleid brandveiligheid meubels en matrassen
Een toelichting op hoe het ministerie van VWS wil omgaan met de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om wet- en regelgeving in te voeren om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken.

In Nederland geproduceerde meubels
Hoe worden in Nederland meubels geproduceerd en wat zijn de eisen waar de meubels aan moeten voldoen?

Uniting fire safety, health and circular agendas
The IKEA vision is “to create a better everyday life for the many people.” This includes securing a high level of fire safety in our products and refraining from the use of chemicals and substances harmful to people and the environment. With others, we aim to find the best solution.

Circulair en veilig; verbetering van de brandveiligheid in matrassen door Circulair Design
In deze presentatie worden inzichten en lessen gedeeld over hoe het toepassen van Circulair Design bij het ontwikkelen van een matras, ook voordelen biedt op het vlak van brandveiligheid.

Available foam solutions for better safety and sustainability
An insight on how Foamplant managed to create the world’s first and only circular – and fire retardant – foam for bedding and furniture.