Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Tijdens deze interactieve dag staat ontmoeten, kennis delen en vooruitkijken met vakgenoten centraal. Landelijk bekende sprekers blikken vanuit de praktijk, wetenschap en innovatie vooruit.

Kerngegevens

Datum

29 september 2022 van 10.00 – 16.00 uur met aansluitende netwerkborrel

Locatie

RDM Rotterdam, Scheepsbouwweg 8

Kosten

geen

Voor wie

veiligheidsregio’s, (gelieerde) hulpdiensten en partners in vitale sectoren

Organisator

NIPV

Afgelopen oktober wees de minister van Justitie en Veiligheid het LCMS aan als Landelijke Voorziening Crisisbeheersing. Inmiddels zijn er meer dan 70 partijen aangesloten die allen netcentrisch samenwerken. Dit verdient een podium! Daarom organiseert het programma Netcentrisch Werken van NIPV deze dag bij het RDM in Rotterdam. Dé plek voor innovatie midden in de haven van Rotterdam met uitkijk over het water. 

Voor wie?

Ben je als operationele functionaris betrokken bij informatie gestuurde besluitvorming? Ben je werkzaam in crisisbeheersing, evenementenvoorbereiding en/of risicomonitoring? Als vakgenoten komen we op 29 september bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. De dag staat open voor alle veiligheidsregio’s, (gelieerde) hulpdiensten en partners in vitale sectoren.

Programma

Tijdens deze interactieve dag staat ontmoeten, kennis delen en vooruitkijken met vakgenoten centraal. Na een opening van de dag worden vanuit verschillende invalshoeken rondom netcentrisch werken en informatiemanagement de kaders voor de forumdiscussie neergezet. De volgende panelleden gaan hierover in gesprek: 

Tijdens de ‘walking lunch’ kun je innovaties beleven en partners ontmoeten. Tijdens de workshops word je actief betrokken bij de ontwikkeling van informatiemanagement en ICT en hoor je praktijkvoorbeelden uit eerste hand.

Dagvoorzitter

Esther van der Voort is dagvoorzitter en is in staat om met humor de gewenste sfeer neer te zetten. Hierbij zorgt ze tegelijkertijd ook voor de verbinding tussen mensen. (Ze heeft veel kennis in verschillende thema’s. Deze thema’s zijn leiderschap, onderwijs, wetenschap, ondernemerschap en strategie. Ze focust zich hierbij op de inhoud. “Het staat geschreven en gedrukt, je moet krabben waar het jukt”. Dit is een uitspraak wat wijst op haar resultaatgerichtheid.)

Dagindeling


Deelsessies

Oefeninspiratie voor informatiemanagers
Deze deelsessie wordt verzorgd door Marian Knollema (trainer, adviseur) en Jeroen Steijsiger (adviseur netcentrisch werken & SIS) bij NIVP

Als informatiefunctionaris wil je niet alleen opgeleid worden, je wilt ook vakbekwaam blijven. Als je geluk hebt zorgt je organisatie voor activiteiten zoals bijscholingen, oefeningen of trainingen om je vakbekwaamheid op peil te houden. Maar welke zijn jou bijgebleven? Welke vond je echt nuttig of echt leuk? In deze workshop delen we ervaringen en inspiratie. Voor iedereen die oefenactiviteiten organiseert op het gebied van netcentrisch werken is dit de plek om ideeën te halen en te brengen. Voor iedereen die wil werken aan zijn of haar eigen vakbekwaamheid is dit een mogelijkheid om bij te dragen aan de kwaliteit en het plezier van oefeningen. Deel je ideeën en meningen en krijg die van anderen er voor terug.

Tegelijk lanceren we de digitale oefen-inspiratiebank; dé plek om ook buiten de workshop en deze dag ideeën en inspiratie met elkaar te blijven delen. Dit platform is ingericht met behulp van de expertgroep vakbekwaamheid netcentrisch werken.

Een praktijkvoorbeeld van het Weer Impact Team
Deze deelsessie wordt verzorgd voor Mark den Hollander en Laura Kuiper (Crisismanager bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Wat heeft netcentrisch werken te maken met een code rood? Allemaal kijken we naar het KNMI voor actuele weersinformatie. Wanneer de weersverwachting zo is dat er een grote kans is op code oranje werkt het KNMI netcentrisch met veel partijen samen om tot een eventueel code rood te komen. Voor zo’n besluit komt een Weer Impact Team (WIT) bijeen. Het WIT adviseert het KNMI bij het wel of niet uitgeven van een code rood. Hierin komt de functionele kolom van IenW en de algemene kolom samen. Op basis van het weerbeeld en de onzekerheden wordt samen met de WIT-partners (waaronder NCC, LOCC, ProRail en Rijkswaterstaat) een impactschatting gemaakt. Wat betekent het verwachte weer voor de maatschappij? Op basis van al deze informatie wordt besloten wel of geen code rood af te geven.

Bij dit proces komt veel informatie van diverse partijen vrij die ook continu veranderd door de tijd. Op basis van storm Eunice zullen we in deze workshop met elkaar bespreken hoe er netcentrisch samen wordt gewerkt in het WIT. Dit is een mooi voorbeeld waarin er gewerkt wordt in een gezamenlijke activiteit tussen de algemene- en functionele kolom. Verder nemen we je ook graag mee in de andere ontwikkelingen bij het DCC-IenW op het gebied van netcentrisch werken. Welke kansen liggen er nog meer?

Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2)
Deze deelsessie wordt verzorgd door Katie de Zeeuw (adviseur Informatiegestuurde Veiligheid bij veiligheidsregio Midden- en West-Brabant)

Het knooppunt coördinatie regio’s – rijk slaat een brug tussen beiden gremia, waarbij de informatiestromen vanuit zowel de ministeries als de vijfentwintig veiligheidsregio’s samen komen. Tijdens deze workshop in de vorm van een mini leerarena kom je hier alles over te weten.

Nationale Reddingvloot
Deze deelsessie word verzorgd door Luc Dietz, al 35 jaar in diverse functies verbonden aan de Reddingsbrigade en werkzaam bij veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

De Nationale Reddingsvloot (NRV) is van oorsprong opgericht in de jaren zestig na de Watersnood van 1953. Het heeft diverse kleine doorontwikkelingen gekend tot het in 2017 de verbinding kreeg met de 25 veiligheidsregio’s en een grote verandering onderging. De NRV bestaat nu uit 88 varende eenheden die ingezet kunnen worden bij veiligheidsvraagstukken op of met het water. Tijdens de workshop kijken we terug op de inzet van de NRV in Limburg in 2021 en staan we samen stil bij de vraag hoe de NRV effectiever kan opereren door een betere informatiepositie.

Het nieuwe natuurbrandverspreidingsmodel
Deze deelsessie wordt verzorgd door Nienke Brouwer (onderzoeker) en Marcel Geluk (landelijke adviseur natuurbrand bestrijding).

Het nieuwe natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) is gemaakt volgens de nieuwste technologie op het gebied van natuurbrandbeheersing zowel nationaal als internationaal. Door een slimme koppeling met de vegetatiekaart, gemaakt op basis van satellietdata, kan er gerekend worden met nauwkeurige informatie van de betreffende locatie in een natuurgebied. Daarnaast worden de simulaties gedraaid met actuele weergegevens. Maar hoe werkt dit dan en wat kan je er dan mee in de praktijk? Hierover vertellen we je graag meer tijdens de workshop over het natuurbrandverspreidingsmodel!

Watermanagement Centrum Nederland (WMCN)
Deze deelsessie wordt verzorgd door Jaap Verweij Jaap Verweij (Programmamanager water-/crisismanagement bij Rijkswaterstaat).

Hoe is het Watermanagement Centrum Nederland georganiseerd en hoe gebruiken zij LCMS in een periode met lage afvoeren en droogte, een periode met stormwaarschuwingen of hoog water aan de kust? Je komt hier alles over te weten tijdens deze workshop.

Crisisbeheersing vanuit een 360 graden benadering: weerbaarheid van de samenleving
Deze deelsessie wordt verzorgd door Maikel Lenssen vanuit Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

De samenleving wordt complexer en confronteert ons met nieuwe crisistypen. Hoewel de oorzaak en het directe gevolg van nieuwe crises niet bekend zijn, zijn de verwachte effecten dat wel. We nemen u mee in de wijze waarop vitale partijen betrokken zijn bij de planningsstaf Oekraïne, kwetsbaarheid en (het verhogen van) de weerbaarheid van de samenleving.

Aanmelden

Je kunt je voor dit event aanmelden via dit aanmeldformulier, je aanmelding is pas definitief zodra de ontvangst van je aanmelding is bevestigd. Over de keuzemogelijkheden voor het middagprogramma volgt later meer informatie. 

Meer informatie en contact