Landelijk congres Risicogerichtheid

Risicogerichtheid is de focus leggen op risico’s die ertoe doen en deze risico’s op een adequate wijze beïnvloeden.

Kerngegevens

Datum

23 juni 2022

Locatie

Event Center Beekse Bergen in Hilvarenbeek

Kosten

geen

Voor wie

zie beschrijving

Organisator

NIPV

De gebruiker in positie bij de aanpak van risico’s!

Risicogerichtheid is de focus leggen op risico’s die ertoe doen en deze risico’s op een adequate wijze beïnvloeden. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar vooral het scherp in beeld brengen en afwegen van risico’s, het zoeken naar (creatieve) maatregelen die de veiligheid bevorderen en het motiveren en beïnvloeden van gedrag van burgers, bedrijven en overheden.

Tijdens het congres laten we zien hoe de veiligheidsregio’s op dit moment invulling geven aan het risicogerichte werken en welke belemmeringen én kansen zij zien om zich deze manier van werken eigen te maken. Laat u inspireren door ideeën en aanpakken uit andere werelden! Ugur Pekdemir van de Rabobank deelt zijn ervaringen met risicogericht werken vanuit de financiële wereld. Daarnaast delen sprekers vanuit de zorg en de wetenschap hun inzichten tijdens dit congres, zoals Genserik Reniers, hoogleraar Faculty of Technology, Policy and Management TU Delft en Lieuwe de Witte, lector Brandpreventie van het NIPV.

Het congres biedt natuurlijk ook mogelijkheden om van elkaar te leren in verschillende deelsessies en relaties te leggen tijdens de netwerkmomenten. Raymond Haesenbos vertelt over de netwerkaanpak met risicorelevante bedrijven in de Veiligheidsregio Brabant-Noord; Ivo Snijders licht de risicogerichte benadering toe zoals we die ontwikkelen en we delen lessen over de samenwerking met de Beekse Bergen. Kortom, een interessant programma voor iedereen, die zich het risicogerichte werken eigen wil maken!

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor medewerkers risicobeheersing, beleidsmedewerkers, adviseurs, plantoetsers, adviseurs brandveilig leven, toezichthouders, medewerkers crisisbeheersing: regionaal risicoprofiel, medewerkers/adviseurs evenementenveiligheid, medewerkers die zich bezig houden met BI, data en informatievoorziening, afdelingshoofden/managers Risicobeheersing en Crisisbeheersing, directeuren veiligheidsregio’s en beleidsadviseurs van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Landelijk Programma Risicogerichtheid

De organisatie van dit congres is in handen van het Landelijk Programma Risicogerichtheid, dat veiligheidsregio’s ondersteunt met het risicogericht werken. Meer informatie over het programma vindt u op de website van Brandweer Nederland.

Meer informatie

Programma

Toelichting deelsessies

Uniforme benadering veiligheidsrisico’s
Ivo Snijders, projectleider Uniforme Benadering veiligheidsrisico’s, Sector Risico- en Crisisbeheersing, Brandweer Midden- en West-Brabant
Hoe doorloop je het proces om te komen tot een risicogericht advies en welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig? Welke stappen neem je en welke methoden passen daarbij? Toelichting op de benadering, zoals die ontwikkeld is door de projectgroep.

Risicogericht werken in de veiligheidsregio’s anno 2022
Linda van Beijeren, projectleider cultuur, kennis en innovatie, NIPV en Renee Linck, programmamanager Risicogerichtheid
Het programmateam heeft in beeld gebracht hoe veiligheidsregio’s risicogericht werken in de praktijk brengen. Hoe kijken zij naar risicogericht werken? Hoe pakken zij het veranderproces aan? waar lopen ze tegenaan? Linda en Renee delen de opbrengsten van de gespreksronde van mrt-april 2022.

Informatiemanagement voor risicogericht adviseren
Richard Holtman, projectleider data, duiding en DSO, Risicoanalist data & GIS Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Welke informatie heb je nodig om risicogericht te kunnen werken? Op welke manieren geven de regio’s dit vorm? Wat is de behoefte aan landelijke ondersteuning op dit vlak?

Risicogerichtheid in de financiële wereld
Ugur Pekdemir, directievoorzitter van Rabobank Amstel &Vecht
Ook financiële instellingen hebben een risicogerichte aanpak. Hoe kijken zij naar risico’s en hoe beheersen ze die? Wat kunnen we daarvan leren?

Risicogericht in zorginstellingen
Pim Boswerkger en Bob Heukels, VR Limburg Noord
Hoe kijkt een zorginstelling naar risico’s? Op welke wijze kan de zorginstelling verder met het risicogericht advies? Hoe kijken zij naar de samenwerking?

Casuïstiek-sessie: brandveiligheid in Verpleeghuis Smeetsland
Lieuwe de Witte, lector Brandpreventie, NIPV en Ruud van Liempd, onderzoeker, NIPV
Welke lessen voor risicogerichtheid kunnen we leren uit de onderzoeken over de brand in Verpleeghuis Smeetsland in Rotterdam (2021)? En hoe kijkt het Lectoraat Brandpreventie naar risicogerichtheid en risicobenadering? Lieuwe en Ruud nemen je mee.

Netwerkbenadering risicorelevante bedrijven
Raymond Haesenbos, netwerkregisseur en programmamanager, veiligheidsregio Brabant-Noord
Hoe organiseer je het gesprek over risico’s tussen bedrijven in een netwerk? Raymond zal vertellen over de netwerkaanpak met risicorelevante bedrijven in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Casuïstiek-sessie: samenwerken rond veiligheid in de Beekse Bergen
Kevin Boerma, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Risicogericht werken, doe je in samenwerking met je partners. Hoe stem je af met je netwerk? Hoe is de samenwerking met de Beekse Bergen ingericht?

Ontwikkeling en training op het gebied van risicogericht werken
Linda van de Ven, adviseur Risicomanagement, NIPV
Wat is er mogelijk op het gebied van opleidingen/trainingen? Waar zitten lacunes en hoe willen we hier gevolg aan geven?

Samenwerking met bevoegd gezag
Renee Linck, Programmamanager Risicogerichtheid en Ivo Snijders, projectleider Uniforme Benadering veiligheidsrisico’s, Sector Risico- en Crisisbeheersing, Brandweer Midden- en West-Brabant
Om het gesprek te voeren over risico’s, moet je soms verder gaan dan bestaande regelgeving. Daarmee schep je ruimte om veiligheid op een andere manier onder de aandacht te brengen. Maar dan moet je ook het bevoegd gezag meenemen in dat gesprek. Hoe schep je die ruimte? Wat betekent dit voor de relatie met bevoegd gezag? Wat is er nodig om het gesprek hierover aan te gaan en de verandering vorm te geven?