IV-event: Informatie verbindt

Hoe verbeteren we de informatiepositie van professionals in het veiligheidsdomein?

Kerngegevens

Datum

30 juni 2022 van 13.30 uur – 18:00 uur

Locatie

Orpheus, Apeldoorn

Kosten

geen

Voor wie

medewerkers van veiligheidsregio’s en NIPV die werkzaam zijn in of affiniteit met informatievoorziening hebben.

Organisator

NIPV

Hoe verbeteren we de informatiepositie van professionals in het veiligheidsdomein? Welke informatie verbindt processen en domeinen op een slimme manier?

Op deze middag presenteren we in verschillende deelsessies actuele ontwikkelingen en projecten vanuit het Programma IV of daaromheen die het verschil gaan maken. Denk en doe mee en ga in gesprek met collega’s uit andere veiligheidsregio’s en NIPV! 

Programma inhoudelijke vragen of suggesties kunt u mailen naar programmaiv@nipv.nl. Voor logistieke vragen neemt u contact op met NIPV Kennisevents via kennisevents@nipv.nl

Programma

Plenair
Dagvoorzitter: Ron de Wit, voorzitter vakraad Bedrijfsvoering / sectorhoofd strategie & ondersteuning, plv commandant Veiligheidsregio Twente

Welkom door Marjolein Verberne, programmasecretaris Programma Informatievoorziening 2020-2025, NIPV

Krishna Taneja, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord over digitale crises, effect op veiligheidsregio’s en de samenleving en het belang van gezamenlijke ambities voor en uitvoering van toekomstbestendige informatievoorziening op landelijke schaal.

Tafelgesprek over hoe informatie de verschillende processen in de veiligheidsregio verbindt. Hoe krijgen, hebben en houden we hetzelfde beeld? Wat zijn de uitdagingen voor een effectief optreden tijdens een crisis? Wat doen we collectief en wat niet? Welke oplossingen zijn al beschikbaar? Hoe werken we veilig samen? Een paar van de vraagstukken die tijdens dit gesprek aan de orde komen.

Met:
Jolande van Balen, programmamanager Informatiegestuurde Veiligheid
Josien Oosterhoff, teammanager Ontwikkeling en Innovatie, NIPV
Marinus van de Velde, adjunct-commandant Brandweer Fryslân, portefeuillehouder IV vakraad Incidentbestrijding
Lucien Groenewegen, directeur Brandweerzorg Haaglanden, portefeuillehouder IV vakraad Incidentbestrijding
Ermo Hartsuijker, waarnemend hoofd Afdeling Preparatie en Vakbekwaamheid, portefeuillehouder IV vakraad Risico- en crisisbeheersing
Lineke Bennema, hoofd crisisbeheersing VRD, portefeuillehouder IV vakraad Risico- en crisisbeheersing

Deelsessies

Ronde 1

1. De KRO, een verrijking voor de veiligheidsregio’s!?
Voor het uitvoeren van hun werk maken de veiligheidsregio’s zoveel mogelijk gebruik van gegevens uit het Stelsel van Basisregistraties van de Overheid. Zij hebben echter nadrukkelijk de behoefte om deze gegevens nader te kunnen duiden en verrijken voor de werkprocessen binnen de veiligheidsregio’s. Een belangrijke sectorale kernregistratie betreft de Kernregistratie Objecten (KRO). In de KRO combineren en verrijken de veiligheidsregio’s een groeiend aantal bronnen. De KRO is een belangrijke, verbindende schakel in onze sector. In deze deelsessie word je meegenomen in het belang van de KRO, geïllustreerd door praktijkvoorbeelden.

De deelsessie wordt geleid door:
Jan van der Poel, voorzitter landelijke vakgroep GEO, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Magdalena Grus, adviseur Onderzoek & Innovatie, Kadaster

2 KCR2 unboxed
Je hoort ze overal; (on)begrijpelijke afkortingen, KCR2, VIC, MIC, KCIV……. En het lijkt wel of er steeds meer bij komen. Soms zie je door de bomen het bos niet meer, of denk je dat je het snapt, maar weet je het niet helemaal zeker?? We willen graag jullie meenemen in de dwarsverbanden tussen deze ontwikkelingen. De focus zal liggen op de rode draad door deze ontwikkelingen en waarom we als regio’s een landelijk knooppunt nodig hebben. In de leerarena’s informatiemanagement van KCR2 werken we samen aan deze vraagstukken en wel zo actiegericht mogelijk. Onze eerste gezamenlijke resultaten zijn er al, want we hebben een stevige bijdrage geleverd aan de uitvraag van het LCVS & we werken samen in, met en aan planningsstaven. In onze workshop gaan we jullie meenemen in onze werkwijze en dagen we jullie uit om niet alleen te leren, maar ook vanuit jouw kennis en kunde een steentje bij te dragen aan de KCR2 initiatieven. Misschien ben jij wel onze volgende gastspreker 😊?

De deelsessie wordt geleid door:
Steven van de Looij, programma manager KCR2
Willem van Santen, plaatsvervangend programmamanager KCR2
Katie de Zeeuw, vertegenwoordiger veiligheidsregio’s KCR2

3 Wanneer data (sturings)informatie wordt
Hoe kunnen we van (incident)gegevens een dashboard creëren waarop we KPI’s inzichtelijk maken? Deze deelsessie gaat in op de reis van data naar informatie. We laten zien wat er nodig is om deze transformatie door te maken. Er is daarnaast genoeg ruimte voor discussie en vragen. Aan het einde van de deelsessie heb je inzicht gekregen in dit proces en kun je zelf beginnen met analyseren.

De deelsessie wordt geleid door:
Steven Troost, data-analist, veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Chiel de Nennie, informatie-analist, Veiligheidsregio Flevoland en Gooi- en Vechtstreek

4 Kijkje in de GHOR-keuken
De Covid-crisis heeft waardevolle inzichten opgeleverd. Ook voor de Brabantse GHOR-regio’s. Ik neem je graag mee in onze aanpak en informatiemanagement om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen zo optimaal mogelijk in te richten tijdens die crisis. Daarna hoop ik op een mooie discussie met alle deelnemers en te sparren over de vraag hoe we (bovenregionaal) de witte kolom zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten op de multi-processen en of en hoe een landelijk informatieknooppunt daaraan bijdraagt.

De deelsessie wordt geleid door:
Jeanet van der Stel, Strategisch adviseur GHOR Midden-West-Noord

Ronde 2

1 Het landelijk koppelvlak: hoe draagt dynamische data bij aan een beter handelingsperspectief?!
Het landelijk koppelvlak is operationeel en de eerste real-time data is ontsloten.
Wat ziet de gebruiker ervan?
Wat is er gerealiseerd?
Is dit naar wens?
Welke koppelingen komen er aan?
Hoe komen nieuwe koppelingen tot uitvoering?

In deze interactieve sessie sparren we met de deelnemers over hoe de ontsloten real-time data het handelingsperspectief kan verbeteren.

De deelsessie wordt geleid door:
Enno de Haan, teamlead datateam, NIPV
Jeroen Sannen, projectleider, NIPV

2 De OvD Bevolkingszorg in positie!
Op 25 januari 2022 vond een digitale workshop plaats omtrent de informatiepositie van de OvD Bevolkingszorg. Ruim 20 deelnemers uit verschillende regio’s waren aanwezig. Aan de hand van de kerntaken van de OvD Bevolkingszorg zijn de deelnemers in gesprek gegaan over wat nodig is voor een goede informatiepositie van de OvD Bevolkingszorg. Een kerngroepje gaat nu verder met het uitwerken van een bijbehorende IV-profiel. Dit IV-profiel wordt opgeleverd aan het LOCB dat, in samenwerking met andere disciplines, kijkt naar een goede aansluiting van de OvD Bevolkingszorg op informatieprocessen en -middelen. De eerste bevindingen worden gepresenteerd tijdens deze deelsessie. Ook is er nog alle ruimte om input te geven, zodat ook na het event het profiel steeds meer vorm krijgt.

De deelsessie wordt geleid door:
Jeroen Steijsiger, adviseur Netcentrisch Werken/SIS, NIPV
Gerd-Jan Doppenberg, Gemeente Wijk bij Duurstede

3 Dynamische risicoanalyse door de inzet van Digitwin
Data geeft talrijke nieuwe mogelijkheden om de wereld om ons heen te begrijpen en te plannen. Steeds meer overheden maken de stap naar geografische weergaven, gecombineerd met samengestelde object en omgevingsdata. Ook de ontwikkeling rondom 3D neemt een enorme vlucht. Als we kijken naar de totale keten van inwinning, beheer- en analyseren van data, dan zijn dat stuk voor stuk expertisedomeinen waarin de afgelopen jaren veel is gebeurd. Dit stelt de Veiligheidsregio’s in staat om een betere en snellere omgevingsanalyse uit te voeren en beeld te krijgen bij ’omgeving en de bijbehorende risico’s en kwetsbaarheden. Door het combineren van 3D beelden met een veelvoud aan objectinformatie, sensing en verschillende dynamische bronnen kan een actueel (3D) beeld van de regio worden gecreëerd. Op basis van de verschillende datasets kunnen vervolgens voor zowel beleidsbepaling, vergunningverlening als tijdens de operatie verschillende analyses worden uitvoert. Denk hierbij aan het in beeld brengen van kwetswaren objecten, BRZO bedrijven, asbestdaken of minder redzame burgers, maar ook rekenmodellen zoals een evacuatie- of overstroming simulatie. Tijdens deze pilot ontwikkelen we samen met Crisis- en risicobeheersing een dynamisch risicobeeld door het samenbrengen van verschillende statische en dynamische informatie. Daarnaast kan de ontwikkeling met betrekking tot 3D weergaven en modellering ons helpen in een betere beeldvorming van de omgeving. Naast een dynamisch 3D risicobeeld wordt ook een evacuatiemodule ontwikkeld samen met de TU delft en RWS.

De deelsessie wordt geleid door:
Marcel Matthijsse, VR Zeeland
Michel Brummelhuis, Argaleo
Jeroen Steenbakkers, Argaleo

4 Het Cyberverhaal ontrafeld
Cybercrime, cybersafety, cybersecurity, cyberdreiging, cybercrisis, versnellingsplan informatieveiligheid, vitaal status, securityarchitectuur, BIO, NIST, NIS2, SOC&CERT – het duizelt je vast voor ogen! Goed om dan juist even uit te zoomen en vanuit een helikopterview het cyberlandschap en de ontwikkelingen (en uitdagingen) aan de horizon te beschouwen en na te denken over de implicaties voor veiligheidsregio’s. Neem deel aan het (interactieve) verhaal van Cyber en je bent weer up-to-date!

De deelsessie wordt geleid door:
Jeroen Brouwer, privacy-officer, vz vakgroep informatieveiligheid, voorzitter VR-ISAC, Veiligheidsregio Twente
Ricardo Kleijweg, beleidsadviseur/projectleider informatievoorziening, NIPV

Vragen over de inhoud van het programma of suggesties?

Vragen over logistiek?

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. Bij het aanmelden maakt u een keuze uit diverse deelsessies. Deelname is gratis, wanneer u zich aanmeldt gaan wij ervan uit dat u aanwezig bent.