Incidentonderzoeksdag 2022

We blijven leren en daarom organiseren Brandweer Nederland en NIPV weer een incidentonderzoeksdag. Het thema is brandweer en maatschappelijke ontwikkelingen.

Kerngegevens

Datum

17 mei 2022 van 09.30 – 17.30 uur

Locatie

Gelredome, Batavierenweg 25, Arnhem

Kosten

€100 per persoon

Voor wie

collega’s werkzaam op het gebied van incidentbestrijding, operationele voorbereiding en risicobeheersing.

Organisator

NIPV

Meer informatie

We blijven leren en daarom organiseren Brandweer Nederland en NIPV weer een incidentonderzoeksdag. Het thema is brandweer en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan vergrijzing en brandveiligheid, de gevaren van mestgassen, batterijbranden en brandende zonnepanelen waarbij de onverbrande resten soms tot kilometers ver in de omgeving verspreid worden. Genoeg interessante onderwerpen om over te leren én met collega’s live te bespreken.

Programma

Het is een live bijeenkomst, er komt geen livestream of opname om terug te kijken.

Aanmelden

Je kunt deze bijeenkomst live bijwonen. Aanmelden kan via deze link. Bij het aanmelden maak je een keuze uit diverse deelsessies. Tip: wees er snel bij, want het aantal plekken is beperkt! Je ontvangt uiterlijk een week voor aanvang een bevestiging met meer informatie.

Meer informatie

Neem contact op met NIPV Kennisevents per mail of bel 06 10 88 55 73.

Programma

Van 12.30 tot 12.40 en van 12.45 tot 12.55 uur is in de plenaire zaal (vrije inloop) de mogelijkheid tot het bijwonen van de sessie Team Digitale Verkenning, een aanvulling tijdens een incidentonderzoek
Robbert Heinecke, teamleider Digitale Verkenning, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Team Digitale Verkenning is een brandweer ondersteuningsteam dat (nood)hulpdiensten ondersteunt bij de bestrijding van incidenten door gebruik te maken van hoogwaardige technologie. Het Team Digitale Verkenning zorgt voor een bijdrage aan de totale beeldvorming door gebruik te maken van drones met geavanceerde camera’s. Hierdoor kan bijgedragen worden aan een veilige en efficiënte werkplek voor hulpverleners tijdens de bestrijding van incidenten. Ook kan het Team Digitale Verkenning met behulp van technologische hulpmiddelen een beeld genereren van locaties die niet veilig toegankelijk zijn voor hulpverleners.

Deelsessies


Toelichting deelsessies

Brand in Rotterdams verpleeghuis Smeetsland: uniek of voorspelbaar?
Thijs Geertsema, adviseur risicobeheersing, Brandweer Twente
(voormalig projectleider & onderzoeker Brandweeracademie IFV)
Maurice de Beer, kennisregisseur & OVD, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

In de vroege ochtend van 13 januari 2021 brak er brand uit in de tijdelijke huisvesting van verpleeghuis Smeetsland in Rotterdam. Door de hevige rookontwikkeling, niet-zelfredzame bewoners en bijzondere gebouweigenschappen was dit voor al het brandweerpersoneel een uniek incident. Maar na de uitvoering van het incidentonderzoek rijst al snel de vraag: hoe uniek was dit incident? Thijs Geertsema en Maurice de Beer nemen jullie mee in het incidentverloop, de onderzoeksresultaten en de vraag: hoe voorspelbaar zijn dit soort incidenten?

Onderzoeken van stalbranden
Frits Bloemendaal, Onderzoeksraad voor Veiligheid
Bram de Ruijter, Onderzoeksraad voor Veiligheid
Joost Ebus, onderzoeker, NIPV

René Schage, Officier van Dienst bij Brandweer Twente en tevens vakspecialist brandveiligheid, VR Twente

De Onderzoeksraad heeft in 2021 een rapport gepubliceerd over stalbranden. Hierbij bleek dat het inzicht in oorzaken en verloop van stalbranden kan worden verbeterd, zowel door betere dataverzameling als door frequenter en diepgravender brandonderzoek.

Wat als er brand uitbreekt?
Robert van den Ende, coördinator team brandonderzoek, Veiligheidsregio Haaglanden
Margrethe Kobes,
onderzoeker, NIPV

Het onderzoek van NIPV naar fatale woningbranden en reddingen door de brandweer, wordt aan de hand van een redding bij een brand aan de prinses Annalaan in Leidschendam nader toegelicht. Brandonderzoeker Robert van de Ende (brandweer Haaglanden) bespreekt het incident aan de prinses Annalaan en onderzoekster Margrethe Kobes van NIPV licht toe welke factoren van belang zijn bij het overleven of overlijden bij een woningbrand.

Gevaren biovergisting/mestgassen: casus explosie door mestdampen Maarsbergen
Jetty Middelkoop, Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) bij de brandweer
Reijer van der Wind, lid vrijwillige brandweer Maarsbergen, boerenzoon op locatie

Zij geven een toelichting op de gevaren van mestgassen in het algemeen en vertellen over de explosie door mestdampen Maarsbergen.

Het gebeurt regelmatig: een explosie door mestgassen. In januari 2022 vlogen twintig koeien door de lucht in een stal in Maarsbergen. Ze belandden in de mestput en werden gelukkig allemaal gered door de brandweer. Hoe kon dit gebeuren en wat kunnen we van dit incident leren?

Batterijbranden praktijk en onderzoek
Ontwikkeling Battery Safety Lab op Twente Safety Campus
Annemarie Paalhaar (Officier van Dienst) Brandweer Twente
Rianne ’t Hoen (consultant), DNV

Batterijen zijn een essentieel bouwblok voor een succesvolle energietransitie. De introductie van deze nieuwe technologie brengt nieuwe risico’s met zich meer. Het Battery Safety Lab is een uitbreiding van de Twente Safety Campus. Het biedt de mogelijkheid om veilig batterijtesten uit te voeren met als doel het vergroten van kennis, het ontwikkelen van veiligere batterijtechnologieën en het verkrijgen van beter inzicht in het voorkomen van en het handelen bij incidenten.

Incidenten met Alternatief Aangedreven Voertuigen: database en geleerde lessen
Tom Hessels, onderzoeker Energie- en transportveiligheid, NIPV

Sinds 2021 houden Brandweer Nederland en NIPV de ongevallen en branden met alternatief aangedreven voertuigen bij. Waarom doen wij dit? Hoe doen wij dit? Maar vooral: wat kunnen wij hier van leren. Tijdens deze sessie nemen wij jullie mee in het project en vertellen wij welke lessen wij uit dit onderzoek kunnen trekken.

De invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op vrijwilligheid, paraatheid en incidentbestrijding
Karin Dangermond, onderzoeker, NIPV
Mindel Leene, onderzoeksmedewerker, NIPV


Op verschillende plekken in het land wordt een knelpunt ervaren op het gebied van het werven en behouden van brandweervrijwilligers. Ervaren wordt dat het steeds lastiger is om geschikte vrijwilligers te werven en het vermoeden bestaat dat vrijwilligers sneller stoppen dan voorheen.
Uit onderzoek (Brandweeracademie, 2021) blijkt dat diverse maatschappelijke ontwikkelingen hieraan ten grondslag liggen. In deze deelsessie wisselen we ervaringen uit over de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op paraatheid en incidentbestrijding. Welke kansen, knelpunten en oplossingen zijn er? We gaan in gesprek over de onderwerpen uniformiteit versus maatwerk (bijv. uitruk op maat/TS flex/TS4), regelruimte (bijv. narijdbusjes, rouleren om mee te kunnen op de uitruk) en vakbekwaamheids’last’ (bijv. taakdifferentiatie, de brandweer assistent). Centraal staan de ervaringen die jij wilt delen met je collega’s.

Hevige rookontwikkeling bij brand in nieuwbouwcomplex: de Beverburgbrand in Zeist
Ronald Sonnevelt, bevelvoerder brandweer Zeist, tevens Clustercommandant VRU
Stephan van der Loos, Brandonderzoeker VRU en docent
David den Boer – Raadgevend ingenieur brandveiligheid en bouwfysica Peutz

Op 29 mei 2019 zorgt een kleine brand in een appartementencomplex in Zeist voor een enorme inpandige rookverspreiding. Dit stelde de brandweer voor een aantal dilemma’s. En hoe kan er zoveel rookverspreiding zijn in een nieuw pand dat aan alle regelgeving lijkt te voldoen?

Depositie bij branden met zonnepanelen
Robert van den Ende, coördinator team brandonderzoek, Veiligheidsregio Haaglanden
Martin van der Zwan, brandonderzoeker, Veiligheidsregio Haaglanden
Martina Duyvis, senior onderzoeker, NIPV

Bij grootschalige branden met zonnepanelen kunnen de verbrandingsproducten en onverbrande resten van zonnepanelen soms tot kilometers ver in de omgeving verspreid worden. NIPV heeft in een verkennend onderzoek de aard en de omvang van deze problematiek in kaart gebracht en een literatuuronderzoek verricht naar de risico’s van depositie van zonnepaneeldeeltjes.

Vergrijzing en brandveiligheid
Margo Karemaker, onderzoeker, NIPV
Ron Galesloot, VR Amsterdam-Amstelland

Door vergrijzing en het langer zelfstandig thuis blijven wonen zal de (risico)groep senioren de komende jaren gaan groeien. In deze deelsessie wordt aan de hand van een casus en onderzoek toegelicht wat de huidige risico’s zijn en hoe we ervoor  kunnen zorgen dat senioren brandveilig(er) gedrag gaan vertonen.

Stichting Salvage: intermediair bij brandonderzoek
Bertran Hallink – Beleidsadviseur Veiligheidsregio’s en crisisbeheersing bij Stichting Salvage
Gert-Jan Schram – Bevelvoerder brandweer Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, tactisch toedrachtsonderzoeker Achmea, Salvagecoördinator
.

Stichting Salvage is een onafhankelijke hulpverlener namens de Nederlandse brandverzekeraars. Salvage is er voor de eerste praktische hulp na schade. De stichting doet geen onderzoek naar de oorzaak maar brengt TBO en TO bij elkaar. Na de inleiding door Bertan Hallink neemt Gert-Jan Schram je mee in een aantal spraakmakende incidenten.