Evaluatierapport lectoraat Brandpreventie gepubliceerd

19 juli 2022

Onlangs heeft een externe commissie (met vertegenwoordigers van de doelgroepen van het lectoraat en uit de onderzoekswereld) het lectoraat Brandpreventie geëvalueerd. De commissie heeft veel waardering heeft voor wat het lectoraat binnen het vakgebied Brandpreventie heeft bereikt. Ook hecht de commissie veel belang aan het continueren van het lectoraat.

Van links naar rechts: Lieuwe de Witte, Hans Zuidijk, IJle Stelstra.

De directe aanleiding voor deze evaluatie was de afronding van de lectoraatsperiode van René Hagen en de start van Lieuwe de Witte als de nieuwe lector Brandpreventie. NIPV heeft het rapport van de commissie in goede orde ontvangen en neemt de aanbevelingen mee in de verdere ontwikkeling van het kennisinstituut.

Belangrijke aanbevelingen zijn:

  1. Versterk de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Dit vraagt om heldere afspraken tussen de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg en het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer. Door de betrokkenheid van het lectoraat bij het onderwijs te vergroten, kan nieuwe kennis sneller doorwerken in de lesprogramma’s. 
  2. Formaliseer de criteria voor het aannemen en uitvoeren van onderzoeken. Daarmee wordt de onafhankelijke positie van het lectoraat (en de NIPV-lectoraten in het algemeen) versterkt en geborgd. Binnen de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg, waarin de lectoraten zijn ondergebracht, zal hiervoor een afwegingskader worden opgesteld.


Als publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg is het onze taak om de ontwikkelde kennis zo breed mogelijk te delen met de beroepspraktijk. Hierin zal NIPV zich continu blijven ontwikkelen. De evaluatie helpt NIPV ook om verdere stappen te zetten als geassocieerd lid van de Vereniging Hogescholen. Het periodiek evalueren van een lectoraat is namelijk een belangrijke pijler binnen het kwaliteitszorgstelsel van de Vereniging Hogescholen.

Meer informatie

Bekijk het evaluatierapport op de pagina Evaluatie lectoraat Brandpreventie.

Lees ook

05-08-2022
Blog: Een watertekort kan er ook nog wel bij …

Uiteraard zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat waakzaam voor de mogelijke gevolgen, maar ervaringen uit het verleden leren dat ook gemeenten en veiligheidsregio’s verhoogd waakzaam zouden mogen zijn”, bloggen Menno van Duin, Frank Cools en Vina Wijkhuijs.

22-07-2022
De vluchtelingen- en asielcrisis nader beschouwd

Het voortduren van de oorlog in Oekraïne, het vastlopen van de asielzoekersopvang en de opschaling naar de nationale crisisstructuur waren voor het lectoraat Crisisbeheersing redenen om nogmaals bij veiligheidsregio’s en gemeenten ervaringen op te halen van hoe zij de huidige situatie ervaren.

21-07-2022
Rookverspreiding en persoonlijke veiligheid

Wat zijn de risico’s van rookverspreiding voor het vluchten en voor het stay-in-place-concept? Kunnen deze risico’s worden beperkt door aanvullende voorzieningen?

21-07-2022
Blog: Voorbereiden op ‘de natuurbrand van morgen’

“Om ons land voor de toekomst veilig te houden is het van groot belang dat we meer weten over de effecten van het klimaat en hoe we natuurbranden het meest effectief kunnen beheersen gegeven de bijzondere situatie in Nederland”, blogt senior onderzoeker Hans Hazebroek.

20-07-2022
Lokale dynamiek in een mondiale crisis

De ‘avondklokrellen’ in vier Brabantse steden sociologisch verklaard: ze kwamen niet slechts voort uit crimineel gedrag.

20-07-2022
NIPV en ROC Aventus officieel partner in het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD)

Met NIPV krijgt het CVD een landelijke partner met expertise op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg. Hiermee verstevigt het CVD haar rol als verbinder van digitalisering binnen het fysieke veiligheidsdomein.

19-07-2022
Evaluatierapport lectoraat Brandpreventie gepubliceerd

Een externe commissie (met vertegenwoordigers van de doelgroepen van het lectoraat en uit de onderzoekswereld) heeft het lectoraat Brandpreventie geëvalueerd. NIPV neemt de aanbevelingen mee in de verdere ontwikkeling van het kennisinstituut.

18-07-2022
Onderzoek naar droge blusleidingen

Onderzoek naar de (locatie van) brandslangaansluitingen voor droge blusleidingen.

15-07-2022
Trots op goede resultaten in 2021 onder bijzondere omstandigheden

In 2021 had Nederland nog steeds volop te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Dit heeft ook invloed gehad op de werkzaamheden van NIPV als kennisinstituut. “We zijn trots op wat we samen hebben bereikt”, aldus IJle Stelstra.