Evaluatierapport lectoraat Brandpreventie gepubliceerd

19 juli 2022

Onlangs heeft een externe commissie (met vertegenwoordigers van de doelgroepen van het lectoraat en uit de onderzoekswereld) het lectoraat Brandpreventie geëvalueerd. De commissie heeft veel waardering heeft voor wat het lectoraat binnen het vakgebied Brandpreventie heeft bereikt. Ook hecht de commissie veel belang aan het continueren van het lectoraat.

Van links naar rechts: Lieuwe de Witte, Hans Zuidijk, IJle Stelstra.

De directe aanleiding voor deze evaluatie was de afronding van de lectoraatsperiode van René Hagen en de start van Lieuwe de Witte als de nieuwe lector Brandpreventie. NIPV heeft het rapport van de commissie in goede orde ontvangen en neemt de aanbevelingen mee in de verdere ontwikkeling van het kennisinstituut.

Belangrijke aanbevelingen zijn:

  1. Versterk de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Dit vraagt om heldere afspraken tussen de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg en het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer. Door de betrokkenheid van het lectoraat bij het onderwijs te vergroten, kan nieuwe kennis sneller doorwerken in de lesprogramma’s. 
  2. Formaliseer de criteria voor het aannemen en uitvoeren van onderzoeken. Daarmee wordt de onafhankelijke positie van het lectoraat (en de NIPV-lectoraten in het algemeen) versterkt en geborgd. Binnen de Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg, waarin de lectoraten zijn ondergebracht, zal hiervoor een afwegingskader worden opgesteld.


Als publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg is het onze taak om de ontwikkelde kennis zo breed mogelijk te delen met de beroepspraktijk. Hierin zal NIPV zich continu blijven ontwikkelen. De evaluatie helpt NIPV ook om verdere stappen te zetten als geassocieerd lid van de Vereniging Hogescholen. Het periodiek evalueren van een lectoraat is namelijk een belangrijke pijler binnen het kwaliteitszorgstelsel van de Vereniging Hogescholen.

Meer informatie

Bekijk het evaluatierapport op de pagina Evaluatie lectoraat Brandpreventie.

Lees ook

05-12-2022
Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl met elkaar vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Bbl? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie.

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

17-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.