Energie Opslag Systemen op schepen: uitgangspunten voor risicobeheersing

31 maart 2022

Om Energie Opslag Systemen (EOS’en) veilig aan boord van een schip te plaatsen hebben NIPV en Brandweer Nederland eenduidige uitgangspunten voor risicobeheersing opgesteld.

De energietransitie is in volle gang. Ook binnen de scheepvaart wordt gezocht naar duurzame alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de binnenlandse (container)vaart te verduurzamen wordt onder meer gebruik gemaakt van Energie Opslag Systemen (EOS’en). Om deze EOS’en veilig aan boord van een schip te plaatsen hebben NIPV en Brandweer Nederland eenduidige uitgangspunten voor risicobeheersing opgesteld.

De elektrificatie van de Nederlandse binnenvaart komt op gang. Inmiddels zijn de eerste initiatieven genomen om de binnenlandse containervaart te verduurzamen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van batterijcontainers: de schepen worden elektrisch aangedreven met energie afkomstig uit Energie Opslag Systemen (EOS’en) in de vorm van zeecontainers die volgeladen met batterijen op het schip worden getakeld (en eenmaal leeg weer worden verwijderd). Het EOS doet daarmee dienst als tractiebatterij, vergelijkbaar met de accu in een elektrisch voertuig. Hoewel EOS’en inmiddels een bekend fenomeen zijn, is de toepassing als tractiebatterij in de containervaart relatief nieuw. De toepassing van EOS’en op schepen brengt aanvullende uitgangspunten voor wat betreft veiligheid met zich mee dan bij toepassing op land.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor gebruikers van EOS’en, de veiligheidsregio en brandweer en eventueel in het verlengde daarvan bevoegd gezag en verzekeraars. Met deze uitgangspunten kunnen zij met de initiatiefnemers en gebruikers van deze EOS’en het gesprek voeren over veiligheid. Daarnaast biedt de publicatie handvatten voor het aanvragen van vergunningen.

Meer informatie

U vindt de publicatie terug op de pagina Elektrificatie.

Lees ook

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

17-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.

26-10-2022
Literatuuronderzoek naar rookgaskoeling en straalpijptechnieken

Er zijn verschillende technieken om rookgassen te koelen. Wat is over die technieken in de internationale literatuur te vinden en welke risico’s zitten hieraan vast?