Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een door het Rijk ingerichte ICT-omgeving die nodig is om de Omgevingswet werkend te krijgen.


Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt digitaal de uitvoering van de Omgevingswet.

Een voorbeeld van een DSO-voorziening is het omgevingsloket waar burgers en bedrijven meldingen kunnen doen, vergunningen kunnen aanvragen of kunnen kijken wat wel of niet toegestaan. Een ander voorbeeld is een samenwerkingsruimte waar betrokken partijen informatie en documenten kunnen delen en afspraken kunnen maken over het technisch koppelen van systemen.

De DSO-voorzieningen worden vooral gebruikt door de bevoegd gezagen (gemeenten, provincies, Rijk, waterschappen). Sommige voorzieningen, zoals de samenwerkingsruimte en een aantal technische koppelvlakken, worden ook door de veiligheidsregio’s gebruikt.

Als binnen de veiligheidsregio wordt gesproken over DSO, dan wordt daaronder óók verstaan de inrichting van de eigen informatievoorziening op zo’n manier dat de Omgevingswet ondersteund wordt. Voorbeelden zijn: het inrichten van werkprocessen, het aanschaffen en inrichten van zaaksystemen (procesondersteuning), het organiseren dat voldoende en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om te kunnen adviseren.

NIPV ondersteunt veiligheidsregio’s bij het inrichten van de eigen informatievoorziening. Daar waar mogelijk worden landelijk zaken opgepakt zoals de ontwikkeling van een veiligheidsregio generieke producten- en dienstencatalogus en zaaktypecatalogus. Ook zorgt NIPV voor beschikbaarheid van gegevens voor veiligheidsregio’s. Daarnaast worden regio’s individueel geadviseerd.


Video

Omgevingsloket (2017)

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact op met ons via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.