Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een door het Rijk ingerichte ICT-omgeving die nodig is om de Omgevingswet werkend te krijgen.


Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt digitaal de uitvoering van de Omgevingswet.

Een voorbeeld van een DSO-voorziening is het omgevingsloket waar burgers en bedrijven meldingen kunnen doen, vergunningen kunnen aanvragen of kunnen kijken wat wel of niet is toegestaan. Een ander voorbeeld is een samenwerkingsruimte waar betrokken partijen informatie en documenten kunnen delen en afspraken kunnen maken over het technisch koppelen van systemen.

De DSO-voorzieningen worden vooral gebruikt door de bevoegd gezagen (gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen). Sommige voorzieningen, zoals de samenwerkingsruimte en een aantal technische koppelvlakken, worden ook door de veiligheidsregio’s gebruikt.

Als binnen de veiligheidsregio wordt gesproken over DSO, dan wordt daaronder óók de inrichting van de eigen informatievoorziening verstaan. Deze moet zodanig zijn ingericht dat de Omgevingswet ondersteund wordt. Voorbeelden zijn: het inrichten van werkprocessen, het aanschaffen en inrichten van zaaksystemen (procesondersteuning) en het organiseren dat voldoende en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om te kunnen adviseren.

NIPV ondersteunt veiligheidsregio’s bij het inrichten van de eigen informatievoorziening. Daar waar mogelijk worden landelijk zaken opgepakt zoals de ontwikkeling van een generieke producten- en dienstencatalogus en zaaktypecatalogus voor veiligheidsregio’s. Ook zorgt NIPV voor beschikbaarheid van gegevens voor veiligheidsregio’s. Daarnaast worden regio’s individueel geadviseerd.


Video

Omgevingsloket (2017)

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Neem contact met ons op via dit formulier. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor correspondentiedoeleinden.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.