Cascademodel 3.0 biedt inzicht in de impact van een brand

2 juni 2022

Het Cascademodel geeft inzicht in de impact van een brand, waar verantwoordelijkheden bij brand liggen en hoe brandweerzorg kan worden georganiseerd. In deze herziene versie is onder meer de impact van een brand verder gespecificeerd. Met behulp van dit model kunnen o.a. gebouwbeheerders, vergunningverleners, toezichthouders en brandbestrijders risicogericht adviseren.

Brandweer in vlammenzee

Brand is een complex verschijnsel met een complex schadepatroon. Verschillende factoren kunnen invloed hebben op de vuur- en rookontwikkeling. Het Cascademodel maakt inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op een brand en maakt inzichtelijk waarmee de brandveiligheid kan worden verbeterd. Het Cascademodel is de perfecte tool om risicogericht brandveiligheid te benaderen en helpt om risicogericht te kunnen adviseren. Daarnaast is het een goede tool om de verantwoordelijkheid richting burgers, bedrijven, bestuur en brandweer duidelijk te maken.

Redenen voor doorontwikkeling van het cascademodel

In 2012 verscheen de publicatie Proof of concept: Cascademodel 2.0 (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 2012). Bij de toepassing van het Cascademodel 2.0 liep men in de praktijk tegen een aantal problemen aan. Zo is de generieke keuze voor de cascades niet van toepassing op alle gebouwen en liet het model zich niet eenvoudig digitaliseren, waardoor de toetsing aan de hand van data en het toepassen als onderligger voor ‘business intelligence’ niet eenvoudig was.

In deze herziene versie is onder meer de impact van een brand verder gespecificeerd. Zo is onder meer rook hierin meegenomen. Ook is een groot aantal verbeteringen doorgevoerd. De publicatie van dit rapport vindt ditmaal plaats onder de vlag van NIPV. U vindt het rapport op de pagina Basis voor Brandveiligheid.

Voor wie?

Gebouwbeheerders, vergunningverleners, toezichthouders en brandbestrijders.

Leerblok Cascademodel 3.0

Kent u het Cascademodel 2.0 al? Volg dan dit leerblok om te leren werken met impactcriteria. Deze toevoeging aan het model is de belangrijkste verandering van het Cascademodel 3.0 in vergelijking met de vorige versie.

Lees ook

05-12-2022
Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl met elkaar vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Bbl? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie.

28-11-2022
Brandweerkerndata 2021

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen.

16-11-2022
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Hoe moet er in de praktijk gehandeld worden bij een brand met veel rookverspreiding in een woongebouw? In een instructievideo wordt het handelingsperspectief voor dit type branden uitgelegd.

16-11-2022
Investeer in ‘het grote midden’ van de bevolking

Burgemeester Miranda de Vries spreekt in podcastreeks ‘De Crisis van de Toekomst’ over de vluchtelingencrisis.

16-11-2022
Uitreiking scriptieprijs Jan Gmelich Meijling Thesis Award

De scriptieprijs is ter bevordering van actueel en relevant onderzoek in het belang van de publieke veiligheid.

15-11-2022
Ongeveer 750 natuurbranden afgelopen ‘natuurbrandseizoen’

Tijdens afgelopen voorjaar en zomer kregen we in Nederland te maken met ongeveer 750 natuurbranden. Anton Slofstra van Brandweer Nederland pleit voor een structureel deltaplan voor natuurbranden.

07-11-2022
Hoe krijgen we regie op de crisis van de toekomst?

Het project Toekomstverkenning Crisisbeheersing bespreekt de aankomende veranderingen voor crisisbeheersing

03-11-2022
Blog: Zero emissie vrachtwagens: volop beleid, nog weinig (brand)veiligheid

Lector Energie en Transportveiligheid Nils Rosmuller maakt zich zorgen over de veiligheid van zero emissie vrachtwagen.

02-11-2022
Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde NIPV een literatuuronderzoek uit.