Cascademodel 3.0 biedt inzicht in de impact van een brand

2 juni 2022

Het Cascademodel geeft inzicht in de impact van een brand, waar verantwoordelijkheden bij brand liggen en hoe brandweerzorg kan worden georganiseerd. In deze herziene versie is onder meer de impact van een brand verder gespecificeerd. Met behulp van dit model kunnen o.a. gebouwbeheerders, vergunningverleners, toezichthouders en brandbestrijders risicogericht adviseren.

Brandweer in vlammenzee

Brand is een complex verschijnsel met een complex schadepatroon. Verschillende factoren kunnen invloed hebben op de vuur- en rookontwikkeling. Het Cascademodel maakt inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op een brand en maakt inzichtelijk waarmee de brandveiligheid kan worden verbeterd. Het Cascademodel is de perfecte tool om risicogericht brandveiligheid te benaderen en helpt om risicogericht te kunnen adviseren. Daarnaast is het een goede tool om de verantwoordelijkheid richting burgers, bedrijven, bestuur en brandweer duidelijk te maken.

Redenen voor doorontwikkeling van het cascademodel

In 2012 verscheen de publicatie Proof of concept: Cascademodel 2.0 (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 2012). Bij de toepassing van het Cascademodel 2.0 liep men in de praktijk tegen een aantal problemen aan. Zo is de generieke keuze voor de cascades niet van toepassing op alle gebouwen en liet het model zich niet eenvoudig digitaliseren, waardoor de toetsing aan de hand van data en het toepassen als onderligger voor ‘business intelligence’ niet eenvoudig was.

In deze herziene versie is onder meer de impact van een brand verder gespecificeerd. Zo is onder meer rook hierin meegenomen. Ook is een groot aantal verbeteringen doorgevoerd. De publicatie van dit rapport vindt ditmaal plaats onder de vlag van NIPV. U vindt het rapport op de pagina Basis voor Brandveiligheid.

Voor wie?

Gebouwbeheerders, vergunningverleners, toezichthouders en brandbestrijders.

Leerblok Cascademodel 3.0

Kent u het Cascademodel 2.0 al? Volg dan dit leerblok om te leren werken met impactcriteria. Deze toevoeging aan het model is de belangrijkste verandering van het Cascademodel 3.0 in vergelijking met de vorige versie.

Lees ook

01-07-2022
Resultaten Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021

Hoe beleven repressieve brandweermensen hun vak? Hoe kijken ze naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het Veiligheidsberaad.

30-06-2022
Nieuw: e-module Drukluchtschuim

Bij het bestrijden van een brand kan drukluchtschuim (DLS) worden ingezet. Voor manschappen die met DLS gaan werken is er een e-module ontwikkeld. Deze bevat alle basiskennis die nodig is om met DLS in de oefenpraktijk aan de slag te gaan. De e-module is nu beschikbaar in de ELO.

24-06-2022
Geslaagde tweede editie van EU Energy Storage Systems Safety Conference

De bijeenkomst, met presentaties van inleiders uit Australië, Noorwegen, de VS, Groot-Brittannië en Nederland, is nu terug te kijken.

23-06-2022
Platform voor CrisisManagement: digitale weerbaarheid

Vakspecialisten en ervaringsdeskundigen delen boeiende verhalen, ervaringen en geleerde lessen die bijdragen aan de bewustwording van het belang van digitale weerbaarheid.

22-06-2022
Oud-brandweervrijwilligers en postcommandanten gezocht voor onderzoek naar vrijwilligheid

Doe jij mee door de vragenlijst in te vullen en/of door deel te nemen aan de online groepsgesprekken?

22-06-2022
Hoogwater in Limburg: de aanpak van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) heeft NIPV gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg in de periode 12 tot en met 20 juli 2021. RWS wil als crisisorganisatie leren van de inzet.

20-06-2022
Aandacht voor veilig en gezond werken

Deze week staat in het teken van veilig en gezond werken. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is het startpunt voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen.

16-06-2022
Van PFAS-houdend blusschuim naar fluorvrij blusschuim

Om veiligheidsregio’s, brandweer en bedrijfsbrandweer te helpen bij de transitie naar fluorvrij blusschuim is een handig stappenplan ontwikkeld.

16-06-2022
Gesprekstool Vrijwilligheid bij de brandweer nu beschikbaar

In nauwe samenwerking met het Netwerk Vrijwilligheid van Brandweer Nederland is de ‘Gesprekstool vrijwilligheid bij de brandweer’ ontwikkeld. Hiermee kunnen brandweerkorpsen met elkaar in gesprek gaan over het thema vrijwilligheid.