Brandweerkerndata

NIPV verzamelt sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomsttijden en PPMO-keuringen.


Waarom dit onderzoek?

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomsttijden en PPMO-keuringen. Dit met als doel om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal te monitoren. 

Dashboards

De gegevens over 2018, 2019 en 2020 zijn in rapportvorm verschenen. Vanaf verslagjaar 2021 worden de brandweerkerndata in dashboards gepresenteerd via de portal Kerncijfers Veiligheidsregio’s

Cijfers over 2021

Op 31 december 2021 telde de Nederlandse brandweer in totaal 22.492 personen in repressieve dienst, waarvan 19 procent beroeps en 81 procent vrijwilligers. Van het aantal personen in repressieve dienst was 94 procent man en 6 procent vrouw. Zij opereerden vanuit 954 kazernes. De mediane opkomsttijd in 2021 was 8:27 minuten. De cijfers over 2021 zijn in lijn met die over voorgaande jaren.

Factsheet Brandweerkerndata

Op deze factsheet uit juni 2022 staan de belangrijkste cijfers over de brandweer. Voor de personeelscijfers is de peildatum 31 december 2020. De cijfers over de opkomsttijd en het aantal incidenten gaan over het jaar 2021.