Brandweerkerndata

NIPV verzamelt sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomsttijden en PPMO-keuringen.


Waarom dit onderzoek?

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomsttijden en PPMO-keuringen. Dit met als doel om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal te monitoren. 

Cijfers over 2020

Op 31 december 2020 telde de Nederlandse brandweer in totaal 23.093 personen in repressieve dienst, waarvan 18 procent beroeps en 82 procent vrijwilligers. Van het aantal personen in repressieve dienst was 94 procent man en 6 procent vrouw. Zij opereerden vanuit 953 kazernes en posten. De mediane opkomsttijd in 2020 was 8:22 minuten. In de 25 veiligheidsregio’s werden in totaal 10.569 PPMO-keuringen afgenomen (PPMO =Periodiek Preventief Medisch Onderzoek). De cijfers over 2020 zijn in lijn met die over 2018 en 2019. 

Factsheet Brandweerkerndata

Op deze factsheet uit juni 2022 staan de belangrijkste cijfers over de brandweer. Voor de personeelscijfers is de peildatum 31 december 2020. De cijfers over de opkomsttijd en het aantal incidenten gaan over het jaar 2021.