Brandweerkerndata 2021

28 november 2022

In opdracht van het Veiligheidsberaad verzamelt NIPV sinds 2018 gegevens van brandweerkazernes en -posten, repressief personeel, opkomststijden en PPMO-keuringen. Dit met als doel om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal te monitoren. Over het verslagjaar 2021 worden de brandweerkerndata voor het eerst in dashboards gepresenteerd op de portal kerncijfers veiligheidsregio’s.

Brandweerkleding in kleedkamer

Op 31 december 2021 telde de Nederlandse brandweer in totaal 22.492 personen in repressieve dienst, waarvan 19 procent beroeps en 81 procent vrijwilligers. Van het aantal personen in repressieve dienst was 94 procent man en 6 procent vrouw. Zij opereerden vanuit 954 kazernes. De mediane opkomsttijd in 2021 was 8:27 minuten. De cijfers over 2021 zijn in lijn met die over voorgaande jaren.

Dashboards

Over het verslagjaar 2021 worden de brandweerkerndata voor het eerst in dashboards gepresenteerd. De dashboards Repressief brandweerpersoneel (inclusief PPMO-keuringen), Kazernes en Diploma’s zijn beschikbaar op de portal kerncijfers veiligheidsregio’s. Voor opkomsttijden was al een dashboard beschikbaar (incidenten reactietijden).

Lees ook

25-01-2023
Actualisatie handreiking Voorbereiding spoorincidenten

Handreiking biedt ondersteuning aan de multidisciplinaire operationele voorbereiding op spoorincidenten in de veiligheidsregio’s.

23-01-2023
Protocol Verdachte Objecten herzien

Het herziene Protocol Verdachte Objecten (PVO) versie 2 wordt op 1 april 2023 van kracht en vervangt voorgaande versies.

23-01-2023
Natuurbrandsignaal ’23: meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving

In de toekomst krijgt Nederland te maken met meer natuurbranden die een grotere impact op de samenleving hebben.

21-01-2023
Nieuw: Scenarioboek Energietransitie

De eerste 13 scenariokaarten van het Scenarioboek Energietransitie staan online.

20-01-2023
Paul Gelton verbonden aan NIPV

Per 1 april 2023 zal dhr. Paul Gelton, als strategisch adviseur, verbonden zijn aan de veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

18-01-2023
Afgestudeerde Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ontvangen diploma

Feestelijke middag voor twaalf afgestudeerde GAGS’en.

17-01-2023
Hbo-masteropleiding Master of Crisis and Public Order Management gestart!

Vrijdag 13 januari zijn twintig professionals gestart aan de tweejarige hbo-masteropleiding MCPM. De studenten krijgen kennis en kunde voor én door professionals.

16-01-2023
Bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio’s bij (dreigende) digitale incidenten onderzocht

Wat kunnen (en mogen) burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio’s bij digitale incidenten van het Rijk verwachten en andersom?

12-01-2023
Een toekomst voor het WAS?

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van het WAS in het geheel van crisiscommunicatiemiddelen.