Zelf oefenen met SIS?

13 september 2022

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS? Neem dan contact op met het programmateam SIS via SIS@nipv.nl. Elke oefening kan op maat worden gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld een kleinere oefening voor alleen crisisfunctionarissen Bevolkingszorg of GHOR worden georganiseerd om de werkwijze op te frissen, of juist een volledige oefening waarbij alle aspecten van een SIS inzet aan bod komen. Niet zelf oefenen, maar juist tegenspel verzorgen voor de backoffice SIS kan ook.

Interesse in een training of workshop met SIS?

Naast oefeningen met SIS verzorgt NIPV ook workshops en trainingen met SIS. Bij een workshop of een training kan heel gericht een programma worden samengesteld om de kennis en kunde van een specifieke doelgroep of specifiek type crisisfunctionarissen weer op te frissen. Dit kan heel kort in een uur of juist wat uitgebreider in een dagdeel, volledig digitaal of op locatie. De komende tijd verzorgen we trainingen en workshops in de volgende veiligheidsregio’s:

  • 26 september 2022: presentatie en workshop bij de Week van Bevolkingszorg Veiligheidsregio Twente
  • 20 oktober 2022: SIS workshop GHOR Utrecht
  • 16 en 19 januari 2023: SIS Training Bevolkingszorg Veiligheidsregio Utrecht

Ook interesse om bij jou in de regio een workshop of training te laten verzorgen? Neem contact op met het programmateam SIS via SIS@nipv.nl.

Lees ook

25-10-2022
Onderzoek Cyberveiligheid Oost krijgt vervolg

Het onderzoek werd afgelopen voorjaar uitgevoerd en inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd. De eindconclusie van het onderzoek is dat het risicobewustzijn bij bedrijven beter kan.

25-10-2022
Nieuw convenant voor Platform Industriële Incidentbestrijding

Het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII) is in een nieuwe fase gekomen, met de ondertekening van een convenant op 21 september 2022.

25-10-2022
Netwerkdag Industriële Veiligheid: Risicogericht adviseren

De aanstaande Netwerkdag Industriële Veiligheid op 10 november staat in het teken van ‘risicogericht adviseren’.

25-10-2022
Focus op impact natuurrampen op industriële veiligheid

Onder de noemer ’Formatex23’ wordt in september volgend jaar in Oostenrijk een internationale samenwerkingsoefening georganiseerd rond het thema ‘impact van natuurrampen op de industrie’.

29-09-2022
Position paper IV

Welke speerpunten gaf het POI aan de RCDV mee over informatievoorziening in het kader van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s?

29-09-2022
Dynamisch risicoprofiel

De Operationele Risicometer beoogt meer inzicht te geven in de stapeling van risico’s (dreigingen, gevaren) in de ‘lauwe’ fase. In Q1 2023 wordt de eerste versie verwacht.

29-09-2022
Versnellingsplan Informatieveiligheid

De versnelling is in volle gang; alle veiligheidsregio’s zijn goed op weg naar volledige implementatie van de BIO. Eind 2022 ronden we dan ook de eerste fase van het plan (‘Basis op orde’) af. Ondertussen wordt nagedacht over de invulling van fase 2: ‘Cyberweerbaarheid’. 

29-09-2022
Pandora Intelligence wint aanbesteding Virtuele Assistent

In de eerste projectfase stond het ontwerp van de Virtuele Assistent en de leveranciersselectie centraal. Pandora Intelligence ontwikkelde een demo, een algoritme en stelde een plan van aanpak voor de vervolgfases op.

29-09-2022
Voortgang operationele risicometer

De Operationele Risicometer beoogt meer inzicht te geven in de stapeling van risico’s (dreigingen, gevaren) in de ‘lauwe’ fase. In Q1 2023 wordt de eerste versie verwacht.