Voortgang operationele risicometer

September 2022

De OR beoogt meer inzicht te geven in de stapeling van risico’s (dreigingen, gevaren) in de “lauwe” fase, dus in de werkprocessen van de (nieuwe) Veiligheids Informatie Centra / Knooppunten (VIC/VIK). De Risicometer is bedoeld om de analist in het VIC/VIK te faciliteren (niet: te vervangen) bij de doorlopende duiding van wat er ‘op ons afkomt’. 

Voortgang in het kort

Een coalitie van verschillende veiligheidsregio’s heeft voorafgaand aan de start van het project Operationele Risicometer (OR) een gedachtegoed ontwikkeld en dit verwerkt in een definitiedocument 0.1.  

In april 2022 maakte de coalitie een doorstart in projectvorm met als doel een eerste versie van een OR op te leveren in Q1 2023. De Vakraad Risico- en Crisisbeheersing vertegenwoordigd door twee portefeuillehouders, is samen met het LOCC de opdrachtgever. Binnen het project is een ontwikkelaar voor de OR aangetrokken en werd toegewerkt naar een hackathon op 19 mei 2022. Tijdens deze hackathon in Assen (die gelijktijdig plaatsvond met de leerarena KCR2) maakten 6 teams een mock-up (ofwel voorbeelden hoe zo’n risicometer te visualiseren) en werd toelichting gegeven op mogelijk te gebruiken bronnen van data. De resultaten zijn gebundeld en geven de coalitie input voor de verdere ontwikkeling van een OR. 

Scenario ‘hoog water’ afgezet tegen indicatoren

De eerste versie van de Operationele Risicometer wordt ontwikkeld voor het scenario ‘hoog water’. In een matrix wordt dit scenario afgezet tegen een tiental indicatoren en een weging per indicator. De tussenresultaten toetsen we periodiek bij de deelnemers van de hackathon met als doel nieuwe input te krijgen en elkaar te blijven informeren.  Ook vindt validatie plaats bij specialisten risicobeheersing

Deze matrix is de basis voor het werk van de ontwikkelaar. Twee indicatoren zijn op dit moment ontsloten in de demoversie van de OR:  stroomonderbrekingen en kwetsbare objecten. Zo kunnen we, samen met de ingelezen regiogrenzen per regio de kwetsbare objecten zien bij stroomonderbrekingen. 

Eerste versie OR in Q1 2023

In de komende maanden moeten zoveel als mogelijk indicatoren worden toegevoegd aan de demo-versie, evenals rekenregels / weging per indicator. En zal een veelvuldige afstemming plaatsvinden met specialisten risicobeheersing voor hoogwater. Omdat de OR op termijn bruikbaar moet zijn voor álle veiligheidsregio’s stellen we uiteraard een algoritmeregister op, waarin de rekenregels te vinden zijn. 

Dit alles moet in maart 2023 leiden tot een eerste versie van een OR! Minimaal als demoversie. Maar ondertussen werken we aan het neerzetten van een voor de veiligheidsregio’s toegankelijke versie. Na het project willen we dat dit werk wordt voortgezet en dat nieuwe scenario’s worden toegevoegd. Dus werken we ook aan een structurele begroting voor de landelijke doorontwikkeling van de Operationele Risicometer.  

Contact: Jeroen.Sannen@nipv.nl of info@imergis.nl (Jan-Willem van Aalst) 

Lees ook

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS

16-01-2023
Teamleiders SIS gezocht

Kom jij de landelijke piketpool van teamleiders SIS versterken?

13-12-2022
Programma IV – jaarplan 2023

Op dit moment schrijven we volop aan het jaarplan 2023 voor het Programma Informatievoorziening waarin de vele facetten van IV aan bod komen.

13-12-2022
Risicovolle situaties op de kaart

De provinciale risicokaart toont risicovolle situaties en is een bron voor veel basisgegevens, zoals kwetsbare gebouwen en locaties en risicovolle objecten

13-12-2022
Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen

Doel van de TGV is om eenvoudig en met Single Sign On in te kunnen loggen op álle gezamenlijke voorzieningen die NIPV beheert

13-12-2022
Voertuig Positie Service (VPS)

De VPS brengt alle voertuigposities van inzetbare eenheden van de veiligheidsregio’s bij elkaar op één plaats.

13-12-2022
Onderzoek Branden bij afvalbedrijven: vergunningen sluiten onvoldoende aan bij praktijk

Het scenario ‘brand in afvalstapel’ wordt in vergunningen niet als relevant scenario beschouwd, terwijl juist dit type branden met een grote omgevingsimpact het meest voorkomt in de branche.

13-12-2022
Webinar Scenarioboek IV

Op 1 december verzorgde het LEC IV een webinar om IV-specialisten in de veiligheidsregio’s wegwijs te maken in het nieuwe Scenarioboek Industriële Veiligheid.