Vervolgonderzoek IAM voor landelijke IV-voorzieningen

29 maart 2022

In het Project Identity and Access Management (IAM) onderzoekt een projectgroep de mogelijkheid om de toegang tot landelijke systemen, waaronder bijvoorbeeld LCMS en Geo4OOV, veilig en eenvoudig te regelen. Dit gaat in afstemming met alle stakeholders zoals de productowners, de functioneel beheerders, Architectuurboard, de vakgroep IV en netwerken IM en ICT.  Na een vooronderzoek in 2020/2021 is het onderzoek inmiddels in de eindfase beland.

Twee belangrijke onderdelen van dit onderzoek zijn:

  • De veiligheidsregio is zelf verantwoordelijk voor identiteit beheer. Hierbij hoort een goed in- doorstroom- en uitstroomproces van personeel gecombineerd met twee factor authenticatie voor het inloggen. Zodat je weet dat de juiste persoon inlogt bij de regio.
  • Single Sign On (SSO) voor landelijke systemen. De regionale beheerder bepaalt welke voorzieningen voor welke gebruiker(-s rollen) toegankelijk moeten zijn. Door de gebruikers directory vervolgens te koppelen aan de SSO software van de landelijke voorzieningen hoeft een gebruiker in de veiligheidsregio maar 1 maal in te loggen om veilig toegang te krijgen tot landelijke systemen waar hij of zij volgens zijn/haar rol(len) gebruik van mag maken.

Planning

Samen met de Architectuurboard en de vakgroep Informatieveiligheid gaan we de komende maand de PSA afronden. Ondertussen hebben we de laatste gesprekken voor de marktverkenning zodat we inzicht krijgt wat de markt biedt, wat dit kost en hoe we kunnen implementeren. In april worden de resultaten aan het Programma Overleg Informatievoorziening (POI) aangeboden. Na goedkeuring worden veiligheidsregio’s meegenomen in de besluitvorming over de implementatie.

Meer informatie

In de samenwerkingsruimte van het Programma Informatievoorziening vind je achterliggende documentatie

Nog geen toegang? Mail dan naar

Lees ook

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

30-01-2023
Lithiumhoudende energiedragers en blussystemen

De rol van de verzekeraar en ook de samenwerking tussen de verzekeraars en de brandweer wordt steeds belangrijker om de veiligheid rond energie-opslagsystemen (EOS) en batterij-opslagen te waarborgen.

30-01-2023
Jaarverslag LEC IV 2022: jaar van verbreding

De verbreding van Brzo-inrichtingen naar andere categorieën risicorelevante bedrijven en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bepaalde de agenda van het LEC in 2022 komen ruim aan bod.

30-01-2023
SIV’ers in de praktijk

Sophie Lang (Veiligheidsregio Zuid-Limburg): Passie voor industrie en veiligheid. Haar drive is bij te dragen aan een grotere industriële veiligheid; voor deze en toekomstige generaties.

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS