Vernieuwing Risicokaart

29 maart 2022

De risicokaart is een hulpmiddel om risico’s te inventariseren. Deze wordt gebruikt bij advisering aan gemeenten over aangevraagde vergunningen en bij het adviseren over omgevingsplannen (bestemmingsplannen). De risicokaart bevat belangrijke basisinformatie bij incidenten. Bijvoorbeeld ‘kwetsbare gebouwen’ zoals scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen. Ook ‘risicovolle objecten’ zoals bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

Volgens de Wet Veiligheidsregio’s is de provincie verantwoordelijk voor het beheren en publiceren van deze kaart, nu nog via risicokaart.nl. De techniek hiervan is echter verouderd. En de inhoud die handmatig gevuld wordt door gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s is niet altijd up-to-date. De provincie heeft daarom besloten de publicatie van deze kaart onder te brengen bij de ‘Atlas van de leefomgeving’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is een bestaande thematische kaart waar heel veel informatie voor burgers op staat. Die wordt dus nu uitgebreid voor professionals. In het project ‘Vernieuwing risicokaart’ dat onder de vlag van het Programma Informatievoorziening wordt uitgevoerd, wordt de behoefte van de veiligheidsregio’s geïnventariseerd. Meer op de achtergrond wordt ook gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de getoonde gegevens en het beperken van handmatige invoer door het gebruik van slimme scripts op openbare bronnen.

Er is veel samenhang met andere resultaten van het Programma Informatievoorziening en bestaande landelijke voorzieningen van NIPV. Zo kunnen kaartlagen die Geo4OOV aanbiedt, getoond worden in de Atlas. Andersom kunnen gegevens door Geo4OOV gebruikt worden om te combineren met andere kaartlagen en zo nieuwe producten leveren. Ook bouwt het project voort op architectuur-uitgangspunten die we in de VeRA¹ hebben vastgelegd voor alle veiligheidsregio’s, zoals eenmalige opslag, ‘meervoudig gebruik’ en ‘data ophalen bij de bron’. En de Atlas kan gebruikt worden in LCMS in geval van rampen en crises.

De verwachting is dat gegevens uit de risicokaart medio 2022 beschikbaar zijn via de Atlas van de Leefomgeving.

Het concept projectplan is te vinden in de digitale samenwerkingsruimte van het Programma IV.

Meer informatie

¹Veiligheidsregio Referentie Architectuur, www.veraonline.nl

Lees ook

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

30-01-2023
Lithiumhoudende energiedragers en blussystemen

De rol van de verzekeraar en ook de samenwerking tussen de verzekeraars en de brandweer wordt steeds belangrijker om de veiligheid rond energie-opslagsystemen (EOS) en batterij-opslagen te waarborgen.

30-01-2023
Jaarverslag LEC IV 2022: jaar van verbreding

De verbreding van Brzo-inrichtingen naar andere categorieën risicorelevante bedrijven en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bepaalde de agenda van het LEC in 2022 komen ruim aan bod.

30-01-2023
SIV’ers in de praktijk

Sophie Lang (Veiligheidsregio Zuid-Limburg): Passie voor industrie en veiligheid. Haar drive is bij te dragen aan een grotere industriële veiligheid; voor deze en toekomstige generaties.

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS