VeRA groeit op

Juni 2022

De referentiearchitectuur voor veiligheidsregio’s (VeRA) is al jarenlang hét houvast voor de inrichting van informatievoorziening, op regionaal én landelijk niveau. Hoe meer veiligheidsregio’s gezamenlijk doen en afspreken, hoe meer voordeel eruit te halen is.

In de afgelopen tijd is de domeinarchitectuur Meldkamer aan VeRA toegevoegd en ondertussen is ook gewerkt aan referentiearchitectuur voor Technische architectuur en Security. Ook wordt een informatiearchitectuur voor de meldkamerketen uitgewerkt. Allemaal doorontwikkelingen van VeRA die het, samen met standaardisatie binnen de Overheid in het algemeen, mogelijk maken om informatie soepel uit te wisselen, zowel in de eigen regio, als met andere veiligheidsregio’s,. En dat bevordert een sterke informatiepositie.

Werken onder architectuur vraagt continue aandacht en in een tijd waarin informatievoorziening uitgroeit tot misschien wel primair proces, neemt de vraag naar het uitwisselen van kennis en expertise toe. Ook in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s zal architectuur als basis voor gezamenlijke, en eisen aan informatievoorziening terugkomen.

Er is altijd plek in de Architectuurboard om mee te denken over architectuur op landelijk niveau, zodat we landelijke en regionale voorzieningen naadloos op elkaar aan kunnen laten sluiten. Wil je meer informatie of een vergadering meeluisteren? Stuur dan een mail naar: architectuur@nipv.nl

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie