Van LCMS naar Landelijke voorziening Crisisbeheersing

30 september 2021

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard. Hiermee wordt een brede groep crisispartners aangemoedigd om netcentrisch samen te werken en van LCMS gebruik te maken ten behoeve van een effectieve crisisbeheersing. Netcentrisch samenwerken houdt in dat organisaties gezamenlijk een actueel beeld van de situatie vormgeven en onderhouden, en op basis daarvan besluiten nemen over crisisbeheersing.

De laatste jaren krijgen we vaker te maken met complexe crises. Je kunt hierbij denken aan de coronacrisis, maar ook aan langdurige droogte of een cyberaanval op vitale systemen. De aanpak hiervan vraagt om een steeds intensievere en bredere samenwerking tussen crisispartners. Door netcentrisch samen te werken kunnen alle partijen onderling gestructureerd informatie met elkaar uitwisselen om zo tot een gedeeld beeld van de situatie te komen. Dit is essentieel voor een optimale crisisbeheersing. Het netcentrisch werken wordt ondersteund door één gezamenlijk ICT-systeem: het LCMS. De afgelopen anderhalf jaar heeft het LCMS zijn toegevoegde waarde bewezen aan een effectieve crisisbeheersing, zowel bij de bestrijding van de coronacrisis als bij de watersnood in Limburg.

Breed gedragen voorziening

Inmiddels werken ruim 70 organisaties uit verschillende sectoren netcentrisch samen met behulp van het LCMS. Het aantal deelnemende crisispartners neemt nog steeds toe. Het LCMS is daarmee een breed gedragen voorziening, waarvoor de veiligheidsregio’s en andere deelnemende crisispartners gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. Het beheer van het systeem en de netcentrische werkwijze zijn belegd bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

IJle Stelstra, algemeen directeur IFV: “De verklaring van LCMS tot landelijke voorziening markeert een belangrijke stap in Nederland op weg naar een volwassen, robuuste en breed gedragen crisisinformatievoorziening en is een erkenning van het resultaat van de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partners.”

Bekijk hier de link naar de kamerbrief

Bekijk hier de ervaringen van huidige gebruikers van het LCMS

Lees ook

03-08-2022
Van LCMS naar Landelijke voorziening Crisisbeheersing

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard.

20-07-2022
Alternatief aangedreven hulpverleningsvoertuigen

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft een verkennend onderzoek gedaan naar het overschakelen naar alternatief aangedreven (emissieloze) hulpverleningsvoertuigen.

20-07-2022
Talking Traffic, Safety Priority Services en Voertuig Positie Service: de stand van zaken

Talking Traffic, Safety Priority Services en Voertuig Positie Service: de stand van zaken

29-06-2022
Themasessie Security in NICT

Half juni organiseerden enkele veiligheidsregio’s samen met NIPV een themasessie over security voor regiocollega’s. Een mooi kijkje in de regionale IV-keuken.

29-06-2022
Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen

In voorgaande jaren zijn al diverse stappen gezet naar Identity & Access Management (IAM) voor de gezamenlijke voorzieningen (zoals LCMS, de BI-voorziening, SIS en ELO).

29-06-2022
Ontwikkeling landelijke Operationele Risicometer

De afgelopen periode zijn ideeën ontwikkeld voor een Operationele Risicometer (OR). Per scenario wordt gekeken welke risico’s invloed hebben op het betreffende scenario.

29-06-2022
VeRA groeit op

De referentiearchitectuur voor veiligheidsregio’s (VeRA) is al jarenlang hét houvast voor de inrichting van informatievoorziening, op regionaal én landelijk niveau.

29-06-2022
Knooppunt Coördinatie en Informatie Oekraïne (KCIO)

Bij de oprichting van het KCIO werd de centrale rol van informatievoorziening al direct onderkend. Het uitgangspunt: niet iets opnieuw bouwen, maar slim gebruik maken van wat we al hebben.

29-06-2022
Landelijke BI-voorziening opgeleverd

Inmiddels is de nieuwe landelijke voorziening volop in gebruik! Onder andere door een aantal veiligheidsregio’s, vakgroep Brandonderzoek en lectoraten van NIPV.