Update proces Staat van Netcentrisch Werken

Arnhem, maart 2022

Alle veiligheidspartners die netcentrisch werken, dragen verantwoordelijkheid in het bewaken van de kwaliteit van deze werkwijze. In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat deze organisaties momenteel zelf de kwaliteit van netcentrisch werken monitoren binnen de nieuwe aanpak van de Staat van Netcentrisch Werken.

Gezamenlijke inspanning om kwaliteit te monitoren

De Staat van Netcentrisch Werken is een continue kwaliteitscyclus, waarmee kan worden gemonitord hoe het gesteld is met netcentrisch werken in Nederland: op organisatieniveau, op sectorniveau en ook overall. De nieuwe aanpak is aan het einde van 2021 van start gegaan en vraagt een inspanning van iedere organisatie die netcentrisch werken heeft geïmplementeerd. Een behoorlijke groep organisaties vanuit diverse sectoren is de afgelopen maanden al bezig geweest om de borging en toepassing van netcentrisch werken te evalueren. Tegelijk worden organisaties die geen gebruik hebben gemaakt van de toegestuurde vragenlijsten, aangespoord om dit alsnog voor eind april te doen. Want hoe meer veiligheidspartners meedoen, hoe meer inzicht. Waarvan het hele netwerk profiteert!

Analyse van de resultaten

De komende tijd wordt er door het programma netcentrisch werken van het NIPV gewerkt aan een overkoepelende analyse van de ingevulde vragenlijsten. Deze analyse wordt verricht voor elke deelnemende sector én voor het landelijke netwerk als geheel. De bevindingen zullen worden gebundeld in een toegankelijke rapportage. In deze eerste rapportage zal er tevens aandacht zijn voor de wijze waarop de eerste cyclus van de Staat van Netcentrisch Werken is verlopen. De verwachting is dat de rapportage voor de zomer wordt afgerond.