Update proces Staat van Netcentrisch Werken

Juni 2022

Afbeelding van een papier met getekende data analyse

Alle veiligheidspartners die netcentrisch werken, dragen verantwoordelijkheid in het bewaken van de kwaliteit van deze werkwijze. Sinds de nieuwe aanpak van de Staat van Netcentrisch Werken zijn deze organisaties zelf aan de hand van een aantal vragenlijsten aan de slag gegaan met het monitoren van deze kwaliteit.

Gezamenlijke inspanning om kwaliteit te monitoren

De Staat van Netcentrisch Werken is een continue kwaliteitscyclus, waarmee kan worden gemonitord hoe het gesteld is met netcentrisch werken in Nederland: op organisatieniveau, op sectorniveau en ook overall. De nieuwe aanpak is eind 2021 van start gegaan en vraagt een inspanning van iedere organisatie die netcentrisch werken heeft geïmplementeerd. Een groot aantal organisaties vanuit diverse sectoren is de afgelopen maanden bezig geweest om aan de hand van verschillende vragenlijsten de borging en toepassing van netcentrisch werken binnen hun eigen organisatie te beoordelen.

Analyse van de resultaten

Na het verzamelen van alle resultaten zijn deze door het programma netcentrisch werken van het NIPV geanalyseerd en uitgewerkt in een rapportage. De analyse richt zich op de resultaten per sector en benoemt eveneens thema’s die nog doorontwikkeld kunnen worden. Daarnaast is er in de rapportage aandacht geweest voor de wijze waarop de nieuwe aanpak van de Staat van Netcentrisch Werken is verlopen.

Eerste resultaten van de Staat van Netcentrisch Werken

De resultaten geven rondom diverse thema’s zoals netwerkvorming, beeldvorming en de inzet van technische middelen een beeld van de stand van zaken van Netcentrisch Werken in de diverse sectoren. De definitieve rapportage wordt naar verwachting deze zomer gepubliceerd.

Wil je gebruik maken van een van deze vragenlijsten of heb je hier vragen over? Mail naar staatncw@nipv.nl.