Training Contactpersoon SIS: 21 april

7 april 2022

Op 21 april verzorgen we een extra basistraining voor nieuwe contactpersonen SIS. Deze training vindt plaats op donderdag 21 april van 09:30 tot 13:00 uur (inclusief lunch). De training wordt fysiek aangeboden bij het NIPV in Arnhem. Deelname is gratis. 

Interesse? Meld je aan via:

Bij een inzet van SIS vervult de contactpersoon SIS een cruciale rol. Hij of zij is hét aanspreekpunt voor zowel de algemeen commandant bevolkingszorg als de teamleider SIS. De training geeft je inzicht in de incidenttypes waarbij SIS ingezet kan worden en in de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de landelijke voorziening SIS. Je oefent met casuïstiek en leert van ervaringen van collega’s. Vanzelfsprekend is er ook volop gelegenheid voor vragen. 

De training is bedoeld voor crisisfunctionarissen in de veiligheidsregio die bij een inzet van SIS de rol van contactpersoon SIS vervullen of deze in de toekomst gaan vervullen. De training is ook interessant voor officieren van dienst bevolkingszorg en algemeen commandanten bevolkingszorg.