Themasessie Security in NICT

Juni 2022

Half juni organiseerden enkele veiligheidsregio’s samen met NIPV een themasessie over security voor regiocollega’s. Een mooi kijkje in de regionale IV-keuken!

Eerst was er een verdieping op een eerdere presentatie in het Netwerk ICT (NICT) van Veiligheidsregio Twente. Hierbij kwam o.a. aan bod: de beveiliging van O365/Microsoft, de monitoring door de SOvD (Security Officier van Dienst), beheer en monitoring van de werkplekken, servers, infrastructuur en devices en de manieren waarop de back-up is ingericht.

De tweede presentatie was van Veiligheidsregio Limburg-Noord over het cyberincident (hack) op 9 januari 2022. Hierbij werd ingegaan op het historisch verloop, de ontdekking en de aanpak, maar natuurlijk ook op de lessons learned en de acties die sindsdien zijn gedaan om de beveiliging te optimaliseren. Daarbij werd nadrukkelijk ook gezegd dat alleen verdergaan met de ontwikkeling van een SIEM/SOC niet haalbaar was en werd er besproken hoe sommige regio’s op dit onderwerp samen zouden kunnen optrekken.

Al met al een leerzame ochtend. De deelnemers zijn overtuigd: het netwerk ICT is zeer waardevol om kennis te delen! De aanwezigen willen zich graag inspannen om te zorgen dat het netwerk blijft bestaan en hebben hiervoor al voorlopige afspraken gemaakt.

Wordt vervolgd dus!

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie