Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Op 29 september organiseert NIPV de Landelijke dag Informatiemanagement en Crisisbeheersing bij het RDM in Rotterdam. Dé plek voor innovatie midden in de haven van Rotterdam met uitkijk over het water. 

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

Voor wie?

Ben je als operationele functionaris betrokken bij informatie gestuurde besluitvorming? Ben je werkzaam in crisisbeheersing, evenementenvoorbereiding en/of risicomonitoring? Als vakgenoten komen we op 29 september bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. De dag staat open voor alle veiligheidsregio’s, (gelieerde) hulpdiensten en partners in vitale sectoren.

Programma

Tijdens deze interactieve dag staat ontmoeten, kennis delen en vooruitkijken met vakgenoten centraal. Na een opening van de dag worden vanuit verschillende invalshoeken rondom netcentrisch werken en informatiemanagement de kaders voor de forumdiscussie neergezet. De volgende panelleden gaan hierover in gesprek: 

  • Erwin Muller – hoogleraar, decaan en bestuurder aan de Universiteit Leiden;
  • Edith Kuijper – hoofd Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing bij IenW;
  • Jop Groeneweg – hoogleraar aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft;
  • Caren Frentz – algemeen directeur veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid; voorzitter directeurenoverleg Landelijke Voorziening Crisisbeheersing;
  • Arjen Mengerink – algemeen directeur veiligheidsregio IJsselland.

Tijdens de ‘walking lunch’ kun je innovaties beleven en partners ontmoeten. Tijdens de workshops word je actief betrokken bij de ontwikkeling van informatiemanagement en ICT en hoor je praktijkvoorbeelden uit eerste hand.

Dagvoorzitter

Esther van der Voort is dagvoorzitter en is in staat om met humor de gewenste sfeer neer te zetten. Hierbij zorgt ze tegelijkertijd ook voor de verbinding tussen mensen. (Ze heeft veel kennis in verschillende thema’s. Deze thema’s zijn leiderschap, onderwijs, wetenschap, ondernemerschap en strategie. Ze focust zich hierbij op de inhoud. “Het staat geschreven en gedrukt, je moet krabben waar het jukt”. Dit is een uitspraak wat wijst op haar resultaatgerichtheid.)

Meer informatie en contact

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie