Tegenspel vanuit de veiligheidsregio gezocht

7 april 2022

De frontoffice en backoffice van de landelijke voorziening SIS willen dit najaar een aantal keer oefenen met complexere inzetscenario’s. Hiervoor zijn we op zoek naar twee of drie veiligheidsregio’s die voor ons tegenspel willen verzorgen. Deze oefening wordt volledig door NIPV voorbereid en verzorgd.

Concreet gaat het om de volgende rollen: algemeen commandant bevolkingszorg (voor de activering en de afschaling van SIS), de contactpersoon (als aanspreekpunt voor de teamleider SIS), medewerker sectie GHOR (als aanspreekpunt voor de liaisons geneeskundige zorg) en medewerker sectie politiezorg / SGBO (als aanspreekpunt voor de coördinator politie).

Ook zoeken we tegenspelers voor de rol van verwant (als beller naar de frontoffice). Data worden in overleg gepland.

Interesse in deelname? Meld je aan via: