Talking Traffic, Safety Priority Services en Voertuig Positie Service: de stand van zaken

Juli 2022

Welke ontwikkelingen zijn er gaande rondom Talking Traffic, Safety Priority Services en Voertuig Positie Service? Een update.

Verkeersplein snelwegen.

Talking Traffic

Talking Traffic is de voorziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die modaliteiten in en rond het verkeer met elkaar in verbinding brengt, waardoor verkeersstromen beter op elkaar worden afgestemd.

Voor de hulpdiensten zit het grote voordeel erin dat zij bij het rijden met spoed de hoogste prioriteit kunnen krijgen bij verkeerslichten, mits deze van de iVRI-generatie zijn. Hierdoor hoeven de hulpdiensten niet meer door rood te rijden en staat al het andere verkeer tijdig stil. Bekijk een actueel overzicht van alle iVRI’s in Nederland op https://map.udap.nl.

Wil uw regio deelnemen aan Talking Traffic? Zijn er op cruciale plekken nog geen iVRI’s? Geef een overzicht van de in uw regio gewenste iVRI’s aan ons door (zie Contact).

Safety Priority Services (SPS)

Elk hulpdienstvoertuig dat in de Talking Traffic-keten is opgenomen en met spoed onderweg is, zal binnenkort zichtbaar zijn bij automobilisten die gebruikmaken van apps of navigatiesystemen van ANWB, Be-Mobile (Flitsmeister/Truckmeister), Hyundai, Inrix, Kia en TomTom. Zij worden gewaarschuwd voor dit naderende hulpdienstvoertuig. De melding toont uit welke richting het voertuig komt en hoe ver het nog verwijderd is. Omdat alle ambulances naar verwachting nog dit jaar in Talking Traffic zijn opgenomen, geldt dit dus het eerst voor ambulances. Zodra voertuigen van andere hulpdiensten zijn aangesloten op Talking Traffic, geldt dit ook voor die voertuigen. Overigens worden automobilisten niet alleen gewaarschuwd voor met spoed naderende hulpdienstvoertuigen, maar ook voor andere potentiële gevaren. Lees meer in het nieuwsbericht over SPS van 4 juli 2022.

Voertuig Positie Service (VPS)

In ons land is de afgelopen jaren al veel kennis opgebouwd over Talking Traffic, onder meer in pilots van regio’s en een onderzoek naar de implementatie van Talking Traffic. Het onderzoek heeft een Voertuig Positie Service (VPS)voor de veiligheidsregio’s aanbevolen. De vakraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland heeft de wens voor zo’n VPS onderschreven op basis van zes uitgewerkte use cases. Ook is een Project Start Architectuur voor een VPS ontwikkeld en goedgekeurd.

Op dit moment lijken de kosten nog een barrière te vormen om te starten met een VPS. Maar recent hebben twee leveranciers aangegeven een VPS te kunnen leveren tegen acceptabele kosten, gekoppeld aan een aantal van de zes beschreven use cases. NIPV overweegt nu dan ook om dit najaar te starten met een aanbesteding voor een VPS. Met de regio’s moeten dan afspraken gemaakt worden over het gebruik van hun voertuigposities voor de verschillende use cases. Uiteraard met inachtneming van privacy-aspecten.

Als de VPS is gerealiseerd, kunnen regio’s eenvoudiger aansluiten op Talking Traffic. Nog steeds geldt de voorwaarde dat de regio iedere seconde voertuigposities moet leveren voor effectief gebruik in Talking Traffic en SPS.

Lees ook

13-12-2022
Staat van de Veiligheid 2021

Het LEC IV heeft voor de jaarlijkse kamerraportage de stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven 2021 aangeleverd.

12-12-2022
LEC IV presenteert jaarplan met ambitie

Het LEC IV heeft zijn Jaarplan voor 2023 gepresenteerd; het eerste in de nieuwe huisstijl en is opgebouwd in vijf thematische pijlers: ‘netwerkbeheer’, ‘kennismanagement’, ‘beleidsontwikkeling’, ‘professionele uitvoering’ en ‘communicatie en profilering’. Een andere belangrijke activiteit komend jaar is de implementatie van de Handreiking incidentonderzoek in de industrie.

12-12-2022
Netcentrisch werken en LCMS: Jaaroverzicht 2022

We kijken terug op een aantal highlights op het gebied van netcentrisch werken en LCMS uit 2022. Wat waren dit jaar bijzondere gebeurtenissen en ontwikkelingen bij het programma Netcentrisch Werken van NIPV?

12-12-2022
Audit netwerkinfrastructuur Landelijke Voorziening Crisisbeheersing

In oktober heeft een externe audit plaatsgevonden op de configuratie van de netwerkinfrastructuur (ICT-Verkeersplein) waarover landelijke voorzieningen bereikbaar zijn.

12-12-2022
Paragon

Het Belgisch Nationaal Crisiscentrum (NCCN) is bezig met het ontwikkelingen van een programma dat zal dienen als ondersteunend platform om de noodplanning en crisisbeheer te organiseren: Paragon.

12-12-2022
Oefeninspiratie

De oefeninspiratiebank is een online platform waar u oefeningen kunt vinden en delen en is ontstaan om organisaties meer van elkaar te laten leren en om kennis over netcentrisch werken te delen.

12-12-2022
Proefschrift en Praktijk

Het lectoraat Crisisbeheersing van NIPV organiseerde op 1 december een Proefschrift & Praktijk sessie. In deze sessie kwam onder andere het proefschrift van collega Willem Treurniet aan de orde, met als titel Between Chaos and Continuity: A Common Operational Picture in Support of Emergency Response Networks.

12-12-2022
Informatievoorziening als kritische factor voor het redden en evacueren tijdens overstromingen

De waternood in Limburg (2021) was voor de Nationale Reddingsvloot de eerste grootschalige inzet sinds de overstromingen van 1993 en 1995. De belangrijkste les die na de inzet werd getrokken is het belang om met verschillende organisaties informatiegestuurd samen te werken.

07-12-2022
Netwerkdag LEC IV – 10 november 2022 – Risicogericht adviseren

Risicogericht adviseren vormde de rode draad in het programma van de netwerkdag van het LEC Industriële Veiligheid op 10 november jl.