Risicovolle situaties op de kaart

December 2022

De provinciale risicokaart heeft zijn basis in de Wet veiligheidsregio’s en was primair bedoeld als communicatiemiddel naar inwoners, maar hij wordt steeds meer gebruikt door professionals, zowel in de koude (VTH) als in de warme fase (LCMS plot). De risicokaart bestaat uit een viewer (risicokaart.nl) en onderliggende databases (RRGS en ISOR). Inmiddels is de risicokaart, na 20 jaar met even zo oude databases, aan het eind van zijn levenscyclus.

Project nieuwe risicokaart

Via De Atlas van de Leefomgeving wordt de kaart nu beschikbaar gesteld. Deze Atlas is een kaart voor inwoners waarop heel veel openbare informatie te vinden is op veel thema’s waaronder ‘veiligheid’. De bedoeling is de Atlas nu geschikt te maken voor andere gebruikersgroepen, zoals de experts crisisvoorbereiding, Ruimtelijke Ordening en VTH (Vergunningen, Toezicht, Handhaving). Voor de veiligheidsregio moet daarom geïnventariseerd worden wat de informatiebehoefte is en deze vervolgens vertalen naar de risicokaart. Vanuit de veiligheidsregio’s wordt momenteel bekeken of een doorstart van het project mogelijk is. Tot die tijd kunt u over de ontwikkelingen rond de Atlas van de Leefomgeving (kaartviewer) informatie vinden via onderstaande links.

Meer informatie

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.