Programma Informatievoorziening – jaarplan 2023

December 2022

In enkele jaren tijd is het besef enorm gegroeid, dat informatievoorziening dé basis is voor alles wat we doen en misschien zelfs wel het derde primaire proces voor veiligheidsregio’s – naast Risico- en Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Mede ‘dankzij’ de grote crises waar we mee te maken kregen en nog hebben, zoals COVID-19, de vluchtelingencrisis, klimaatverandering en de toenemende dreiging van cyberaanvallen en -criminaliteit, is de urgentie flink gestegen om bovenregionaal en landelijk effectief samen te werken en informatie snel en veilig te kunnen delen. Niet één veiligheidsregio denkt nog dat men het wel alleen kan of dat je nieuwe IV-oplossingen zonder enige afstemming met andere bovenregionale of landelijke projecten en voorzieningen kan realiseren. Ook in aanloop naar KCR2, de 24/7 ondersteunende landelijke faciliteit die veiligheidsregio’s, het Rijk en crisispartners gaat helpen om gelijktijdig en gezamenlijk over de juiste informatie te beschikken […]¹, ziet iedereen dat het samen moet en kán. Er komt bovendien vanuit het Rijk extra geld beschikbaar om te investeren in informatievoorziening.

Trots

Ondanks enkele persoonlijke tegenslagen in het NIPV-programmateam zijn er mooie resultaten geboekt afgelopen periode. Veel projecten zijn goed op stoom en de betrokkenheid is hoog. Hierbij dan ook dank aan alle projectleiders, projectleden, adviseurs, ondersteuners en andere betrokkenen die dagelijks hard werken om mooie doelen te behalen. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn!

Programma Informatievoorziening in 2023

Vanuit het landelijke Programma Informatievoorziening 2020-2025 dragen projecten elk op hun eigen, unieke manier bij aan een toekomstbestendige informatievoorziening voor alle veiligheidsregio’s. De focus van het programma ligt op het ontwikkelen en stimuleren van gebruik en toepassing van architectuurproducten en standaarden, het initiëren en stimuleren van projecten en coalities die nieuwe IV-oplossingen realiseren én op kennisdelen. Dit doen we met concrete projecten en activiteiten, het organiseren van kennisevents en workshops en het begeleiden van (vaak complexe) besluitvormingstrajecten.

Projecten

We werken vanuit het programma (mee) aan een groot aantal projecten. Omdat we nog aan het schrijven zijn, is het overzicht hierna onder voorbehoud van wijzigingen.

In 2023 loopt een aantal projecten door die al gestart waren:

 • Informatiearchitectuur Meldkamerfunctie als onderdeel van de VeRA, de referentiearchitectuur voor veiligheidsregio’s.
 • Versnellingsplan Informatieveiligheid In 2023 komt de governance er waarschijnlijk anders uit te zien, maar blijven we vanuit het Programma IV met name het kennisdelen stimuleren en kleinere activiteiten uitvoeren. Daarnaast dragen we ook continu bij aan het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van informatieveiligheid en de risico’s en de kansen.
 • Werken onder architectuur stimuleren, bijvoorbeeld met een vervolg op de workshop Security Architectuur of specifieke bijdragen aan één van de leerarena’s van KCR2.
 • Gegevenswoordenboek De kernregistraties Incident, Personeel en Objecten worden opgenomen in het gegevenswoordenboek en daarnaast moet het goed in beheer worden genomen.

De volgende projecten zitten in de pijplijn als nieuwe projecten:

 • Data en ethiek Welke ethische aspecten gaan een rol spelen voor de informatiemanager, bijvoorbeeld bij een toepassing met kunstmatige intelligentie? Kunnen we een tool gebruiken bij het aangaan van dataprojecten om naast een PSA en de toets op informatieveiligheid ook de ethiek te toetsen?
 • Informatiebehoefte management Meldkamerdomein Zodra de informatiearchitectuur is uitgewerkt, kijken we naar de vertaling van relevante informatie in een overzichtelijk dashboard als managementtool.
 • Besloten gedeelte in de VeRA Online realiseren om afgesproken standaarden en modellen veilig toegankelijk te stellen voor de regionale architecten en informatiemanagers.

Projecten die in opdracht van de RCDV of de vakraden verder worden doorontwikkeld en die we vanuit het Programma IV goed blijven volgen en waar nodig ondersteunen:

 • Virtuele Assistent Een coalitie van verschillende veiligheidsregio’s en NIPV werkt aan dit project om software te ontwikkelen die op basis van data uit open en besloten bronnen een geautomatiseerd situatiebeeld presenteert aan de informatiemanager. Het project gaat nu de tweede fase in (ontwikkeling & evaluatie). De leverancier is bekend (Pandora Intelligence) en in 2023 wordt toegewerkt naar een eerste prototype dat in de praktijk wordt getoetst.
 • Operationele Risicometer (OR) Een coalitie van veiligheidsregio’s en NIPV werkt aan een tool die in de lauwe fase inzicht geeft in de stapeling van risico’s. Hiermee faciliteert deze tool de analist in het VIC/VIK bij de duiding van de situatie. Dit project loopt in lijn met de ontwikkeling van (onderdelen van) het KCR2.

Tot slot projecten waarvan de voorbereiding vanuit het Programma IV is gedaan en die nu worden doorontwikkeld vanuit de beheerde voorzieningen van NIPV. Ook deze projecten blijven we volgen om de samenhang te bewaken.

 • Voertuig Positie Service Er is een ‘go’ om verder te gaan met de realisatie van deze service waarmee landelijk inzicht in de positie van brandweervoertuigen kan worden verkregen. Dit wordt een nieuwe, landelijk beheerde voorziening van NIPV > lees meer
 • Toegangsservice Gezamenlijke Voorzieningen Dit project kent een lange voorgeschiedenis en in in 2023 afgerond: eenvoudig en met Single Sign On (SSO) vanuit veiligheidsregio’s (en later ook partners) inloggen op álle gezamenlijke voorzieningen die NIPV beheert.
 • Portaal-portaal De koppeling tussen het ICT-portaal van LMS en het digitaal verkeersplein voor de veiligheidsregio’s is voor Oost-5 gerealiseerd. De Regiegroep Informatiegestuurd Werken heeft onlangs een coördinerende rol gekregen in verdere implementatie en doorontwikkeling.

Kennisdelen

Naast de bovenstaande projecten gaan we de digitale samenwerkingsruimte (DSR) van het Programma IV verder verbeteren, het IV-event in juni voorbereiden (zet alvast een kruis op 22 juni 2023 in je agenda!) en diverse kennissessies op het gebied van informatieveiligheid organiseren. Ook staan er inspirerende bijeenkomsten voor de ambassadeurs op de planning.

Bij wie moet ik zijn?

GremiumVoorzitterSecretaris
POIArjan Mengerink (VRIJ)Alexander Bouwman (NIPV)
IV-boardPaul van Mullekom (VRLN)Alexander Bouwman (NIPV)
ArchitectuurboardPeter Ammerlaan (VRU)Jannet Otten (NIPV)
VR-ISACJeroen Brouwer (VRT)Ricardo Kleijweg (NIPV)
Regiegroep Informatiegestuurd werkenSteven van de Looij (VRAA)Carla Arnoldus (NIPV)
Vakgroep InformatieveiligheidJoop Hagman (VRNHN)John Glimmerveen (VRZHZ)
Vakgroep Business IntelligenceSteven Troost (VGGM); Chiel de Nennie (VRF)Geen
NIMPaul van Mullekom (VRLN)Vacant; in te vullen door de regio
NICTBart Hermus (VRK)Vacant; in te vullen door de regio
iNowit Jolande van Balen (VRMWB)Guido Legemaate (VRAA)
Programma IV 2020-2025Manager: Mirjam van Bokhorst (NIPV) Marjolein Verberne (NIPV)
Vakgroep GEO Jan van der Poel (VRAA)Merel-Jager (VR IJsselland)

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.