Proefschrift ‘Between Chaos and Continuity  – A common operational picture in support of emergency response networks’

Juni 2022

Zutphen, The Netherlands – December 8, 2020: Early morning meeting of task force of ambulance personnel, police and fire fighters in face masks deliberating and organizing at an accident scene

Bij grootschalige incidenten zoals een grote brand, stroomstoring of overstroming werken crisispartners samen in een netwerk om de crisis te beheersen. Willem Treurniet, adviseur netcentrisch werken bij NIPV, onderzocht de functie van een gedeeld situatiebeeld binnen zo’n netwerk. Open en transparante communicatie blijkt daarbij een essentiële rol te spelen.

Waar heb je onderzoek naar gedaan?

“Een crisisbeheersingsnetwerk bestaat o.a. uit hulpdiensten en vitale partners (zoals drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, netbeheerders, etc.). Binnen zo’n netwerk wordt tegenwoordig vaak samengewerkt op basis van een gedeeld beeld van de situatie. Iedere organisatie deelt daarbij continu haar eigen perspectief op de crisis met de rest van het organisatienetwerk. Ik heb onderzoek gedaan naar de rol die zo’n gedeeld beeld in de praktijk speelt bij de vorming van het crisisbeheersingsnetwerk, bij de interactie tussen het crisisbeheersingsnetwerk en de maatschappij in bredere zin en in de interactie tussen de organisaties binnen het crisisbeheersingsnetwerk.”

Wat heb je in je onderzoek aangetoond?

“Het crisisbeheersingsnetwerk moet naar een balans zoeken tussen directieve commandovoering en meer empathische coördinatie en samenwerking. Hoe er wordt gecommuniceerd met de maatschappij is een belangrijke indicator voor deze balans. Directieve commandovoering past goed bij terughoudendheid in crisiscommunicatie, bij technisch en formeel taalgebruik en bij het vooral communiceren van feitelijke informatie. Bij samenwerking tussen het crisisbeheersingsnetwerk en de maatschappij past eerder open en empathische crisiscommunicatie en het delen van inzichten en motieven. Verder heb ik laten zien dat een gedeeld beeld van de situatie vaak tekort schiet waar het gaat om het overbrengen van de snel veranderende dynamiek rond de plaats van het incident.”

Wat betekenen je bevindingen voor de praktijk?

“Het  gedeelde beeld van de situatie moet vooral breed wordt gedeeld, zodat ook organisaties die op dit moment nog niet zijn betrokken zelf de eventuele impact op hun verantwoordelijkheidsterrein kunnen beoordelen. Het beeld kan verder ook uitstekend worden gebruikt als basis voor open en transparante crisiscommunicatie.

Verder beveel ik aan het gedeelde beeld van de situatie meer te laten zijn dan slechts een opslagplaats en distributiecentrum van feitelijke informatie over de situatie. Het gedeelde beeld moet ook worden gebruikt om meer abstracte kennis over te brengen op het niveau van de betekenis of de interpretatie ervan en op het niveau van belangen van organisaties die bij de respons betrokken zijn. Wat betekent de situatie nu of straks voor die belangen?”

Meer informatie

Het proefschrift wordt publiek beschikbaar via het Research Portal van de Vrije Universiteit Amsterdam en via de site van het NIPV. De openbare verdediging van het proefschrift is gepland op 7 september om 11:45 uur in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam.