Ontwikkeling landelijke Operationele Risicometer

Juni 2022

Dit voorjaar is op basis van deze ideeën een project gestart onder de vlag van het Programma Informatievoorziening.
Met als doel een eerste versie van een Operationele Risicometer te ontwikkelen. Deze moet gebruikt kunnen worden in de veiligheidsregio’s en aangepast kunnen worden naar regionale standaarden. Met alerts of meters ondersteunt het de analist in de veiligheidsregio bij het maken van analyses. We kunnen gebruik maken van een algoritme-expert die zal kijken naar slimme rekenregels om relevante informatie in samenhang te kunnen ontsluiten.

Op 19 mei jl. deden zes teams vanuit het hele land en van verschillende organisaties mee aan een Hackathon in Assen. Met veel energie zijn hier ideeën en mockups voor een Operationele Risicometer ontwikkeld. De coalitie OR gebruikt deze als input voor de landelijke ontwikkeling. Alle teams die hebben deelgenomen blijven graag betrokken en zullen hun kennis en expertise onder andere delen in een besloten, digitale samenwerkingsruimte.

Lees ook

27-09-2022
Implementatie nieuw natuurbrandverspreidingsmodel

Verschillende afdelingen binnen NIPV hebben de afgelopen maanden nauw met elkaar samengewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM). Dit model kan worden ingezet om te oefenen met het voorkomen en bestrijden van natuurbrand.

27-09-2022
Rapportage van de Staat van Netcentrisch Werken 2022

Binnen het programma Netcentrisch Werken van NIPV zijn de resultaten geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. Dit heeft geleid tot de Rapportage NCW – nieuwe Stijl.

27-09-2022
Ontwikkelingen rondom E-modules LCMS en Netcentrisch Werken

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de ontwikkeling én doorontwikkeling van diverse e-modules. In dit artikel geven we u een update van al deze ontwikkelingen.

27-09-2022
Promotieonderzoek collega Willem Treurniet

Het onderzoek richtte zich op de rol die een gedeeld beeld in de praktijk speelt bij de vorming van het crisisbeheersingsnetwerk, bij de interactie tussen het crisisbeheersingsnetwerk en de maatschappij in bredere zin én in de interactie tussen de organisaties binnen het crisisbeheersingsnetwerk.

27-09-2022
LCMS release 2022v2 incl. PowerBI

Een van de belangrijkste wijzigingen is de uitrol van rechten 2.0, waarbij er twaalf vaste, duidelijk omlijnde rollen zijn opgesteld met een domeinonafhankelijke naamgeving. Ook is het vanaf nu mogelijk met LCMS om Rapporten (Reports) vanuit Microsoft PowerBI te koppelen.

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.