Ontwikkeling landelijke Operationele Risicometer

Juni 2022

Dit voorjaar is op basis van deze ideeën een project gestart onder de vlag van het Programma Informatievoorziening.
Met als doel een eerste versie van een Operationele Risicometer te ontwikkelen. Deze moet gebruikt kunnen worden in de veiligheidsregio’s en aangepast kunnen worden naar regionale standaarden. Met alerts of meters ondersteunt het de analist in de veiligheidsregio bij het maken van analyses. We kunnen gebruik maken van een algoritme-expert die zal kijken naar slimme rekenregels om relevante informatie in samenhang te kunnen ontsluiten.

Op 19 mei jl. deden zes teams vanuit het hele land en van verschillende organisaties mee aan een Hackathon in Assen. Met veel energie zijn hier ideeën en mockups voor een Operationele Risicometer ontwikkeld. De coalitie OR gebruikt deze als input voor de landelijke ontwikkeling. Alle teams die hebben deelgenomen blijven graag betrokken en zullen hun kennis en expertise onder andere delen in een besloten, digitale samenwerkingsruimte.

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie