Oefeningen en trainingen

Training-multi

24 januari 2023

Een grote brand op het treinstation van Schiphol, een ontspoorde trein onder de rook van de Hoeksche Waard met veel slachtoffers en verwanten op zoek naar hun naasten. Zomaar twee voorbeelden van één van de scenario’s waarmee in 2022 is geoefend met SIS. Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS? Neem dan contact op met het programmateam SIS. Er is nog ruimte op de oefenkalender. Elke oefening kan op maat worden gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld een kleinere oefening voor alleen crisisfunctionarissen Bevolkingszorg of GHOR worden georganiseerd om de werkwijze op te frissen, of juist een volledige oefening waarbij alle aspecten van een SIS inzet aan bod komen. Niet zelf oefenen, maar juist tegenspel verzorgen voor de backoffice SIS kan ook.

Trainingen

Naast oefeningen met SIS verzorgt NIPV ook workshops en trainingen met SIS. Bij een workshop of een training kan gericht een programma worden samengesteld om de kennis en kunde van een specifieke doelgroep of crisisfunctionarissen weer op te frissen. Dit kan kort in een uur of juist wat uitgebreider in een dagdeel, volledig digitaal of op locatie.

Ook interesse om bij jou in de regio een workshop of training te laten verzorgen? Neem contact op met het programmateam SIS.

Contact programmateam SIS

Lees ook

04-09-2023
Lichte stijging bedrijfsbrandweeraanwijzingen

Het aantal bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2021, van 96 naar 103. Ook het aantal beoordeelde bedrijven is gestegen, van 328 naar 362. Dat blijkt uit het rapport ‘Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Brzo-bedrijven’, dat het LEC IV heeft opgesteld ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2022.

04-09-2023
Informatiebijeenkomst Omgevingswet voor bedrijven

Op 7 december a.s. organiseert het LEC IV een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven en adviesbureaus over de aanstaande Omgevingswet.

04-09-2023
Ed Oomes spreker op netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 november

Noteer de datum alvast in uw agenda: 9 november. Dan vindt op het NIPV weer de halfjaarlijkse Netwerkdag van het LEC IV plaats. Het centrale thema is: ‘risicobeheersing in een veranderende wereld als gevolg van transities en nieuwe wetgeving’.

20-06-2023
Onderzoek alternatief aangedreven voertuigen op chemische sites

Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke veiligheidsrisico’s van deze categorie voertuigen in de (petro)chemie en in maatregelen om die risico’s te beheersen en effecten van incidenten te beperken.

20-06-2023
Ron Bouwman één jaar aan het roer van het LEC IV

Die bundeling van passie en kennis is volgens Ron cruciaal om een van de ambities van het LEC IV waar te maken: investeren in de professionaliteit van uitvoering.

19-06-2023
Decaan Risicomanagement Maarten de Groot: “Industriële Veiligheid is uitdaging voor het nieuwe leerlandschap”

Maarten de Groot is sinds dit jaar decaan Risicomanagement bij het NIPV. In zijn nieuwe functie heeft hij heel wat opgaven op zijn bordje liggen.

14-06-2023
“De ene accu is de andere niet”

Om de kennis omtrent batterijrisico’s in de veiligheidsregio’s te bevorderen, werd in april op initiatief van de Sector Milieu & Industrie onder de vlag van het LEC IV een ‘train-de-trainercursus’ voor toepassing van de recent vastgestelde PGS 37-1 en PGS 37-2 georganiseerd.

14-06-2023
SIV’ers in de praktijk: Rick Woldring (Veiligheidsregio Groningen)

“In mijn werk als adviseur en inspecteur industriële veiligheid redeneer ik vooral vanuit het veiligheidsbelang van de repressieve collega’s, als zij bij industriële incidenten moeten optreden.”

14-06-2023
‘Foam School’ voor Brzo-inspecteurs Oost-5

Brzo-inspecteurs van de vijf Oostelijke veiligheidsregio’s (Oost-5) van 13 tot 17 maart 2023 een internationale geaccrediteerde schuimtraining in het Franse Vernon.