Nieuwe teamleider gezocht

13 september 2022

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

Als teamleider SIS maak je deel uit van een pool van zes teamleiders die op piketbasis opgeroepen kunnen worden bij een inzet van SIS. Bij een inzet geef je leiding aan de landelijke voorziening SIS. Je coördineert de samenwerking tussen de frontoffice en de backoffice van SIS en je onderhoudt de contacten met de regionale crisisorganisatie.

Bij een incident vindt inzet plaats op basis van een piketrooster. Zodra SIS wordt ingezet, word je telefonisch opgeroepen en heb je de verantwoordelijkheid hier terstond op te reageren en binnen 90 minuten op de locatie in Driebergen te zijn.

Je huidige werkgever dient in te stemmen met deze rol en bijbehorende verantwoordelijkheid. Voor de functie van teamleider SIS word je gedetacheerd bij NIPV. Deze detachering is in eerste instantie voor een jaar en kan jaarlijks in overleg met NIPV en je werkgever worden verlengd. Voor de piketdienst en een daadwerkelijke oproep geldt een vergoedingsregeling.

Vacature

Bekijk hier de vacature teamleider SIS. Wil je meer weten over deze functie? Neem contact op met het programmateam SIS via SIS@nipv.nl.

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie