Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 maart 2023: incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, februari 2023

De Netwerkdag van het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) op donderdag 9 maart a.s. staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. Na een tweetal inleidende presentaties over dit thema in het plenaire programma, zal het thema in de middag verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

De derde presentatie in de ochtend zal nader inzoomen op de onderzoeksagenda van het LEC IV voor dit jaar. Uiteraard ontbreekt ook het traditionele ‘rondje langs de regio’s’ niet, waarbij lopende ontwikkelingen op het terrein van industriële veiligheid zullen worden gedeeld. Bij de aftrap van het programma zal dagvoorzitter Ron Bouwman, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het LEC IV, het Jaarplan 2023 nader toelichten.

In het middagprogramma zijn er drie workshops. Naast een praktijkcasus incidentonderzoek wordt ook de Management of Change (MOC)-handreiking blusschuimtransitie toegelicht. Specialisten industriële veiligheid hebben bij hun advies- en inspectietaak met betrekking tot industriële incidentbestrijding houvast aan de handreiking. Ook geeft de handreiking bedrijven handvatten om stapsgewijs en zorgvuldig de overstap te maken van fluorhoudend blusschuim naar een fluorvrij alternatief. De MOC-handreiking is momenteel in het laatste redactiestadium en zal in de weken voorafgaand aan de netwerkdag worden gepubliceerd. De derde workshop zoomt in op de Handreiking gelijkwaardigheid in de PGS. In de workshop zullen nut en aandachtspunten van de handreiking vanuit het bedrijfsleven en diverse overheden worden belicht en voorbeelden van gelijkwaardigheid worden met de deelnemers besproken.

Plaats van handeling voor de netwerkdag is als vanouds NIPV in Arnhem. Ontvangst vanaf 9.00 uur, start van het programma om 9.30 uur. Voor netwerken is volop gelegenheid tijdens de lunch. Na een plenaire terugkoppeling en afsluiting tussen 15.15 en 15.30 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Deze dag heeft een intern karakter. Specialisten industriële veiligheid, juristen, leiders en beleidsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, BRZO+ partners en inspectiepartners zijn van harte welkom. De link om je aan te melden wordt binnenkort gedeeld.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.