Netwerkdag LEC Industriële Veiligheid 9 maart 2023: incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Nieuws van het LEC Industriële Veiligheid, februari 2023

De Netwerkdag van het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) op donderdag 9 maart a.s. staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. Na een tweetal inleidende presentaties over dit thema in het plenaire programma, zal het thema in de middag verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

De derde presentatie in de ochtend zal nader inzoomen op de onderzoeksagenda van het LEC IV voor dit jaar. Uiteraard ontbreekt ook het traditionele ‘rondje langs de regio’s’ niet, waarbij lopende ontwikkelingen op het terrein van industriële veiligheid zullen worden gedeeld. Bij de aftrap van het programma zal dagvoorzitter Ron Bouwman, in zijn hoedanigheid als voorzitter van het LEC IV, het Jaarplan 2023 nader toelichten.

In het middagprogramma zijn er drie workshops. Naast een praktijkcasus incidentonderzoek wordt ook de Management of Change (MOC)-handreiking blusschuimtransitie toegelicht. Specialisten industriële veiligheid hebben bij hun advies- en inspectietaak met betrekking tot industriële incidentbestrijding houvast aan de handreiking. Ook geeft de handreiking bedrijven handvatten om stapsgewijs en zorgvuldig de overstap te maken van fluorhoudend blusschuim naar een fluorvrij alternatief. De MOC-handreiking is momenteel in het laatste redactiestadium en zal in de weken voorafgaand aan de netwerkdag worden gepubliceerd. De derde workshop zoomt in op de Handreiking gelijkwaardigheid in de PGS. In de workshop zullen nut en aandachtspunten van de handreiking vanuit het bedrijfsleven en diverse overheden worden belicht en voorbeelden van gelijkwaardigheid worden met de deelnemers besproken.

Plaats van handeling voor de netwerkdag is als vanouds NIPV in Arnhem. Ontvangst vanaf 9.00 uur, start van het programma om 9.30 uur. Voor netwerken is volop gelegenheid tijdens de lunch. Na een plenaire terugkoppeling en afsluiting tussen 15.15 en 15.30 uur is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.

Deze dag heeft een intern karakter. Specialisten industriële veiligheid, juristen, leiders en beleidsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, BRZO+ partners en inspectiepartners zijn van harte welkom. De link om je aan te melden wordt binnenkort gedeeld.

Logo LEC-IV Landelijk Expertise Centrum Industriële Veiligheid

Lees ook

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

30-01-2023
Lithiumhoudende energiedragers en blussystemen

De rol van de verzekeraar en ook de samenwerking tussen de verzekeraars en de brandweer wordt steeds belangrijker om de veiligheid rond energie-opslagsystemen (EOS) en batterij-opslagen te waarborgen.

30-01-2023
Jaarverslag LEC IV 2022: jaar van verbreding

De verbreding van Brzo-inrichtingen naar andere categorieën risicorelevante bedrijven en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bepaalde de agenda van het LEC in 2022 komen ruim aan bod.

30-01-2023
SIV’ers in de praktijk

Sophie Lang (Veiligheidsregio Zuid-Limburg): Passie voor industrie en veiligheid. Haar drive is bij te dragen aan een grotere industriële veiligheid; voor deze en toekomstige generaties.

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS