Netcentrisch werken en LCMS: Jaaroverzicht 2022

December 2022

We kijken terug op een aantal highlights op het gebied van netcentrisch werken en LCMS uit 2022. Wat waren dit jaar bijzondere gebeurtenissen en ontwikkelingen bij het programma Netcentrisch Werken van NIPV?

Netcentrisch werken bij incident met Julietta D. had gigantisch veel nut (maart 2022)
Tijdens storm Corrie eind januari dit jaar vindt er een aanvaring plaats tussen twee schepen op de Noordzee. Met Hans Spiegelaar, beleidsadviseur bij de Kustwacht, blikken wij terug op een incident tijdens storm Corrie en de netcentrische informatie-uitwisseling die hierbij op gang kwam.

Ervaringsvideo’s netcentrisch werken: Kustwacht en KMar (juni 2022)
Inmiddels hebben ruim 80 veiligheidspartners de netcentrische werkwijze geïmplementeerd. Maar wat betekent netcentrisch werken met LCMS nu eigenlijk voor de organisaties die dit al toepassen? Het programma NCW is bij een aantal van hen langsgegaan om hen een podium te bieden in een reeks ervaringsvideo’s.

Rapportage NCW – nieuwe stijl (oktober 2022)
Al jaren verschijnen er rapportages over de toepassing van netcentrisch werken in Nederland. Dit jaar is er verandering gekomen in de aanpak hiervan en is er meer verantwoordelijkheid gelegd bij netcentrisch werkende organisaties zelf: De Staat van Netcentrisch Werken – nieuwe stijl. Binnen het programma Netcentrisch Werken van NIPV zijn de resultaten geanalyseerd en verwerkt in een rapportage.

Promotieonderzoek collega Willem Treurniet (oktober 2022)
Op 7 september verdedigde collega Willem Treurniet met succes zijn proefschrift Between Chaos and Continuity – A Common Operational Picture in Support of Emergency Response Networks.

Het onderzoek richtte zich op de rol die een gedeeld beeld in de praktijk speelt bij de vorming van het crisisbeheersingsnetwerk, bij de interactie tussen het crisisbeheersingsnetwerk en de maatschappij in bredere zin én in de interactie tussen de organisaties binnen het crisisbeheersingsnetwerk.

Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing (oktober 2022)
In september konden we eindelijk weer in groten getale bij elkaar komen tijdens de Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing. Tijdens deze dag kwamen zo’n 130 vakgenoten in Rotterdam samen om elkaar te ontmoeten, kennis met elkaar te delen en samen vooruit te kijken.

LCMS-release 2022v2 (oktober 2022)
Begin oktober vond tot slot de release van LCMS 2022v2 plaats, waarin rechten 2.0 is uitgerold en de mogelijkheid om dashboards in LCMS te koppelen is toegevoegd.

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.