Netcentrisch werken en LCMS: Jaaroverzicht 2022

December 2022

We kijken terug op een aantal highlights op het gebied van netcentrisch werken en LCMS uit 2022. Wat waren dit jaar bijzondere gebeurtenissen en ontwikkelingen bij het programma Netcentrisch Werken van NIPV?

Netcentrisch werken bij incident met Julietta D. had gigantisch veel nut (maart 2022)
Tijdens storm Corrie eind januari dit jaar vindt er een aanvaring plaats tussen twee schepen op de Noordzee. Met Hans Spiegelaar, beleidsadviseur bij de Kustwacht, blikken wij terug op een incident tijdens storm Corrie en de netcentrische informatie-uitwisseling die hierbij op gang kwam.

Ervaringsvideo’s netcentrisch werken: Kustwacht en KMar (juni 2022)
Inmiddels hebben ruim 80 veiligheidspartners de netcentrische werkwijze geïmplementeerd. Maar wat betekent netcentrisch werken met LCMS nu eigenlijk voor de organisaties die dit al toepassen? Het programma NCW is bij een aantal van hen langsgegaan om hen een podium te bieden in een reeks ervaringsvideo’s.

Rapportage NCW – nieuwe stijl (oktober 2022)
Al jaren verschijnen er rapportages over de toepassing van netcentrisch werken in Nederland. Dit jaar is er verandering gekomen in de aanpak hiervan en is er meer verantwoordelijkheid gelegd bij netcentrisch werkende organisaties zelf: De Staat van Netcentrisch Werken – nieuwe stijl. Binnen het programma Netcentrisch Werken van NIPV zijn de resultaten geanalyseerd en verwerkt in een rapportage.

Promotieonderzoek collega Willem Treurniet (oktober 2022)
Op 7 september verdedigde collega Willem Treurniet met succes zijn proefschrift Between Chaos and Continuity – A Common Operational Picture in Support of Emergency Response Networks.

Het onderzoek richtte zich op de rol die een gedeeld beeld in de praktijk speelt bij de vorming van het crisisbeheersingsnetwerk, bij de interactie tussen het crisisbeheersingsnetwerk en de maatschappij in bredere zin én in de interactie tussen de organisaties binnen het crisisbeheersingsnetwerk.

Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing (oktober 2022)
In september konden we eindelijk weer in groten getale bij elkaar komen tijdens de Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing. Tijdens deze dag kwamen zo’n 130 vakgenoten in Rotterdam samen om elkaar te ontmoeten, kennis met elkaar te delen en samen vooruit te kijken.

LCMS-release 2022v2 (oktober 2022)
Begin oktober vond tot slot de release van LCMS 2022v2 plaats, waarin rechten 2.0 is uitgerold en de mogelijkheid om dashboards in LCMS te koppelen is toegevoegd.

Lees ook

07-03-2023
MOC-handreiking blusschuimtransitie beschikbaar

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Wijziging ARIE-regeling: geen gevolgen voor veiligheidsregio’s

Heeft de wijziging van de ARIE-regeling gevolgen voor de aanwijzing van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken? Daar heerst in de uitvoeringspraktijk wat onduidelijkheid over, daarom een kort toelichting.

30-01-2023
Nieuwe leerstroom Industiële Veiligheid krijgt gestalte

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe leerlandschap is dat de leerstromen voor de vakgebieden industriële veiligheid, brandveiligheid en ruimtelijke veiligheid modulair van opbouw zijn en beter aansluiten op het kennisniveau dat de cursisten (deels) al hebben.

30-01-2023
Netwerkdag LEC IV 9 maart: Incidentonderzoek en MOC-handreiking blusschuimtransitie

Deze dag staat in het teken van incidentonderzoek in het domein industriële veiligheid. In de in de middag zal het thema verder worden uitgediept in een workshop, waar een casus incidentonderzoek wordt behandeld.

30-01-2023
Lithiumhoudende energiedragers en blussystemen

De rol van de verzekeraar en ook de samenwerking tussen de verzekeraars en de brandweer wordt steeds belangrijker om de veiligheid rond energie-opslagsystemen (EOS) en batterij-opslagen te waarborgen.

30-01-2023
Jaarverslag LEC IV 2022: jaar van verbreding

De verbreding van Brzo-inrichtingen naar andere categorieën risicorelevante bedrijven en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bepaalde de agenda van het LEC in 2022 komen ruim aan bod.

30-01-2023
SIV’ers in de praktijk

Sophie Lang (Veiligheidsregio Zuid-Limburg): Passie voor industrie en veiligheid. Haar drive is bij te dragen aan een grotere industriële veiligheid; voor deze en toekomstige generaties.

16-01-2023
Oefeningen en trainingen

Wil je in jouw regio ook oefenen met de landelijke voorziening SIS of een training volgen?

16-01-2023
Versterking gevraagd voor Expertgroep SIS

Wij zijn op zoek naar enkele personen vanuit de kolom Bevolkingszorg die plaats willen nemen in de LOCB Expertgroep SIS