Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Juni 2022

Ontmoeten, kennis delen en vooruitkijken

Donderdag 29 september 2022 organiseert NIPV de Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing. Tijdens deze dag komen zo’n 150 vakgenoten uit alle vitale sectoren bij elkaar om te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen.

Voor wie is deze dag?

Ben je als operationele functionaris betrokken bij informatie gestuurde besluitvorming? Ben je werkzaam in crisisbeheersing, evenementenvoorbereiding en/of risicomonitoring? Als vakgenoten komen we op 29 september bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. De dag staat open voor alle veiligheidsregio’s, (gelieerde) hulpdiensten en partners in vitale sectoren.

Programma

Tijdens deze interactieve dag komen aansprekende praktijkvoorbeelden aan bod. Landelijk bekende sprekers blikken vanuit de praktijk, wetenschap en innovatie vooruit. Tijdens de ‘walking lunch’ kun je innovaties beleven en partners ontmoeten. Tijdens de workshops word je actief betrokken bij de strategische ontwikkeling van informatiemanagement en ICT en hoor je praktijkvoorbeelden uit eerste hand.

Uitnodiging

Binnenkort wordt de definitieve uitnodiging voor deze dag met daarin het volledige programma met aanmeldlink verstuurd. Houd daarvoor je mailbox en de NIPV website in de gaten en enthousiasmeer vooral collega’s voor wie deze dag relevant en interessant kan zijn!

Praktische informatie

Datum : donderdag 29 september 2022​
Tijd : 10.00 tot 16.00 uur met aansluitend een netwerkborrel
Locatie: nader te bepalen

Lees ook

10-10-2023
Adviesleerroute Industriële Veiligheid van start

Op 6 september jl. is bij het NIPV de nieuwe ‘adviesleerroute’ Industriële Veiligheid van start gegaan. Het is, na de leerstroom Ruimtelijke Veiligheid, de tweede leerstroom die wordt aangeboden.

10-10-2023
LEC Industriële Veiligheid mediapartner van Nationaal Seveso Congres

Het LEC IV is dit jaar mediapartner op het Nationaal Seveso Congres, dat op 23 november a.s. in Utrecht wordt gehouden. Op het congres, georganiseerd door kennis- en opleidingsinstituut Outvie, worden actuele thema’s in het Seveso/Brzo-domein geadresseerd, waaronder de consequenties van invoering van de Omgevingswet, de energie- en grondstoffentransitie en de gevolgen van klimaatverandering voor de sector. Het LEC IV neemt tijdens het congres deel aan een inspiratietafel over de blusschuimtransitie.

10-10-2023
Staat van de Veiligheid 2022: minder overtredingen, wel verbetermogelijkheden

Tijdens Brzo-inspecties zijn in 2022 minder overtredingen geregistreerd dan in het voorgaande jaar. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage ‘Staat van de Veiligheid 2022’. De positieve trend is voor de landelijke inspectiediensten en de partners in het Netwerk Industriële Veiligheid geen reden om tevreden achterover te leunen, want slechts bij vijf procent van de bedrijven is in het geheel geen overtreding of afwijking op veiligheidsgebied geregistreerd. Bovendien deden zich vorig jaar 4282 ‘ongewone voorvallen’…

09-10-2023
Werkbezoek brandveiligheid moderne voertuigen Noorwegen

Verslag van bezoek van lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller en adviseur Energie- en transportveiligheid Tom Hessels aan de International Conference on Fires in vehicles (FIVE) in het Noorse Stavanger.

09-10-2023
Op weg naar vernieuwing onderwijssystemen

De elektronische leeromgeving (ELO, het huidige CumLaude) en MijnNIPVexamens voor de administratie van de examens worden vervangen. Hier leest u de meest actuele stand van zaken over de status en voortgang van beide projecten.

04-10-2023
“Er komt veel langs op een dag, maar daar houd ik van”

“Het is de maatschappelijke component die dit werk bijzonder maakt. Hulpverlener zijn moet in je systeem zitten: je doet iets voor een groter goed”, zegt Tanja Guyken, decaan Operationele Brandweeropleidingen bij het NIPV.

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.