Landelijke BI-voorziening opgeleverd

Juni 2022

In 2019 is het project Landelijke BI Voorziening gestart om te voldoen aan de behoefte van de veiligheidsregio’s aan data, dashboards en onderzoeken. In 2021 vond de overgang plaats naar de structurele dienstverlening van deze voorziening. Een specifiek onderdeel is het faciliteren van de Datakluis: een beveiligde omgeving om landelijke datasets (zoals GMS Data) voor de veiligheidsregio’s op te slaan. De GMS data is inmiddels, na goedkeuring door de RCDV, opgeslagen in de Landelijke BI Voorziening. Een verkenning naar de datakwaliteit wijst uit dat dit project meerwaarde heeft gehad: er wordt nu daadwerkelijk informatie opgeslagen die anders zou verdwijnen uit GMS.

De dienstverlening van de landelijke BI-voorziening omvat op dit moment:

De dienstverlening wordt per kwartaal aangestuurd door de Regiegroep Informatiegestuurd Werken en de jaarcyclus van de beheerde IV-voorzieningen via het POI.

  • Het ontwikkelen en beheren van openbare en besloten dashboards ten behoeve van verbetering van de primaire processen van de veiligheidsregio’s en partners met een focus op het gebied van Crisisbeheersing.
  • Het (automatisch) leveren van datasets over een beveiligde verbinding naar veiligheidsregio’s en partners.
  • Het leveren van kennis op het gebied van data-analyse om onderzoeksvraagstukken uit te voeren.
  • Het leveren van een beveiligde omgeving om landelijke datasets in op te slaan.

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie