Knooppunt Coördinatie en Informatie (KCIO)

Juni 2022

Met de lessen van het Landelijk Operationeel Team-COVID en het gedachtegoed van het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio (KCR2) in de achterzak, startte een werkgroep met het invullen van de rol van informatiemanagement. Het uitgangspunt: niet iets opnieuw bouwen, maar slim gebruik maken van wat we al hebben. Zo werd het KCR2-collectief aangewend om direct standaardisatie op definities te organiseren. Wat verstaan we onder ‘Crisisnoodopvang’? Wat is ‘Capaciteit van een opvanglocatie’? Ook de bestaande technische puzzelstukjes werden gelegd. Het Landelijk Koppelvlak werd gebruikt om Zaanstreek-Waterland, VNOG, Rotterdam-Rijnmond, Groningen en Utrecht te koppelen, waardoor automatisch, hoogkwalitatieve data werd verzameld. De informatie werd verzameld en gevisualiseerd in de vers opgerichte Landelijke BI Voorziening.

Naast het gebruik van de basisvoorzieningen, wordt het KCIO ook gebruikt om te innoveren. Zo is er inmiddels een verregaande integratie tussen de Landelijke BI Voorziening en het Landelijke Crisis Management Systeem in ontwikkeling, en is de Landelijke Meldkamer Samenwerking bezig om op de data van het KCIO complexe prognoses en modellering uit te voeren. Mooie voorbeelden van samenwerking tussen zowel organisaties, mensen als techniek.  

Het jaren met vereende krachten werken aan de basis door veiligheidsregio’s en NIPV, conform de visie van het Programma Informatievoorziening, betaalt zich hier uit. Onder de radar werken aan techniek en architectuur, is vaak niet zichtbaar en soms misschien ondankbaar, maar het doorzettingsvermogen van vakgroepen, netwerken en projectgroepen heeft zich in het KCIO meer dan uitbetaald. Nu zowel doorbouwen aan deze grondplaat als de vruchten ervan plukken!

Lees ook

22-09-2022
Terugblik Landelijke dag Informatiemanagement Crisisbeheersing

Na afloop van dit evenement vind je op deze pagina een terugblik met relevante informatie over de onderwerpen en de sprekers die deze dag aan bod zijn gekomen.

13-09-2022
Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

Voorlopige resultaten project brandveiligheid afvalbedrijven

13-09-2022
Nieuwe teamleider gezocht

Wegens het vertrek van een van de huidige teamleiders komt er vanaf januari 2023 een plek vrij in de piketpool van teamleiders SIS.

13-09-2022
Verkenning toezicht bedrijfsbrandweerorganisaties

Het LEC Industriële Veiligheid heeft zijn rapportage ‘Verkenning toezicht op de bedrijfsbrandweerorganisatie’ besproken met het kernteam van het netwerk IV. De resultaten van de verkenning laten zien dat er verschillen in aanpak zijn tussen de veiligheidsregio’s en ook dat de regio’s als toezichthouder meer houvast zoeken om het toezicht op aangewezen bedrijven goed uit te voeren.

13-09-2022
Tijdpad PFAS-restricties in blusschuim

Deze maand eindigt de consultatieronde van het Europese chemie-agentschap ECHA, waarin overheden en bedrijven kunnen reageren op de voorgestelde EU PFAS-restrictie in blusschuim.

13-09-2022
Save the date(s) Netwerkdagen LEC IV 2022 en 2023

Op donderdag 10 november as. vindt bij NIPV in Arnhem de halfjaarlijkse netwerkdag van het LEC IV plaats. Na een ontvangst met koffie en lekkers start het programma om half 10 met een eerste kennismaking met de nieuwe programmamanager van het LEC, Ron Bouwman.

13-09-2022
Zelf oefenen met SIS?

Zelf oefenen met SIS?

13-09-2022
Collectieve Brandbestrijdingspool voor Rotterdams haven- en industriegebied

Met het nieuwe materieel- en inzetconcept van de CBP is de publiek-private brandweerorganisatie voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in staat om full surface tankbranden en tankputbranden effectiever, sneller en veiliger te bestrijden.

13-09-2022
Nieuwe aansturing PGS-organisatie

Nieuwe aansturing PGS-organisatie