Inkoopsamenwerking in de toekomst

8 juni 2022

Het onderzoek van Significant naar inkoopsamenwerking voor de veiligheidsregio’s begint op stoom te komen.

Op 3 mei was de kick off meeting van de regiegroep inkoopsamenwerking met Elliott Thijssen en Schelte van Meerveld, die het onderzoek uit gaan voeren. In deze regiegroep zit John van der Zwan (voorzitter, lid RCDV), Joos Janssen (Vakraad Bedrijfsvoering), Maarten Zijp (voorzitter vakgroep inkoop), Piet Verhage (NIPV) en Denise Baecklant (NIPV).

Deze regiegroep zal de rol van klankbordgroep invullen. Tijdens deze kick off is besloten dat ook materieel binnen de scope van het onderzoek valt.

Eerste actie is nu het opstellen van de lijst mensen die geïnterviewd gaan worden en het organiseren van die gesprekken. Eind mei stond het onderzoek op de agenda van de tweedaagse bijeenkomst van de Vakraad Bedrijfsvoering, die het eigenaarschap van ‘inkoop’ heeft en inkoopsamenwerking als één van de vier prioriteiten voor 2022 heeft benoemd. 

Wat Significant in ieder geval in de rapportage opneemt:

  • De bij stakeholders opgehaalde mening over inkoopsamenwerking;
  • De vorm en mate van inkoopsamenwerking die bij die mening past;
  • Een reflectie van Significant, onder verwijzing naar wat elders werkt.

Wordt vervolgd!

Lees ook

03-10-2023
Dienstverlening COVB volop in ontwikkeling

In 2022 is de voormalige Brandweeracademie deels overgegaan in het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer (COVB) van het NIPV. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van onderwijs en examinering? En wat zijn de plannen voor het komende onderwijsjaar?

03-10-2023
Samen werken aan structurele invulling van het Ontwikkelfonds

“Door het Ontwikkelfonds structureel in te zetten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven, kan er beter en sneller worden ingespeeld op de vakbekwaamheidsbehoeften in het werkveld”, vertelt Jan Pieter Duhen, voorzitter van de stuurgroep namens de WVA.

03-10-2023
Nieuwe, flexibele leerstroom Industriële Veiligheid van start

“Met de leerblokken wordt ingespeeld op de individuele, uiteenlopende leerbehoefte van de deelnemers. Ook de nieuwe leerstroom Industriële Veiligheid houdt rekening met een doelgroep die steeds meer diversiteit kent en een werkomgeving die aan verandering onderhevig is”, legt onderwijskundige Marieke Geelen uit.

02-10-2023
Officiersopleiding biedt ook kansen bij Defensie

Aan de 53e Voltijds Officiersopleiding nemen twee studenten van vanuit de Koninklijke Luchtmacht deel, vanuit de wens om een functie als officier bij de luchtmacht brandweer te vervullen. Student Martin vertelt over zijn ervaringen.   

02-10-2023
Start van nieuwe nieuwsbrief en start van nieuw onderwijsjaar

“Er gebeurt veel binnen het brandweeronderwijs. Via deze eerste, periodieke nieuwsbrief informeren we daarom graag collega’s in het land over de laatste ontwikkelingen”, vertelt Albert Gieling, manager bij het NIPV.

04-09-2023
Tankopslagbedrijven Zuid-Holland krijgen drie jaar voor vervanging foamdammen

Tankopslagbedrijven in Zuid-Holland die foamdammen van aluminium toepassen op drijvende tankdaken, moeten deze uiterlijk eind 2025 hebben vervangen door foamdammen van staal of een aantoonbaar gelijkwaardig ander materiaal.

04-09-2023
Traineeship Omgevingsveiligheid bij veiligheidsregio’s

Doel van dit project is om recent afgestudeerde studenten aan het hoger beroepsonderwijs en universiteiten te interesseren voor een job met industriële specialisatie bij de veiligheidsregio’s.

04-09-2023
Scenariokaarten Industriële Veiligheid online

Het scenarioboek en de bijbehorende 112 scenariokaarten maken deel uit van de ‘paraplu’ van scenarioboeken op de website van NIPV, naast de publicaties over externe veiligheid en energietransitie.