Ervaringsvideo’s netcentrisch werken: Kustwacht en KMar

Juni 2022

Tekening van beeldscherm met afspeelicoon voor film

Inmiddels is netcentrisch werken met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) door ruim 80 veiligheidspartners geïmplementeerd om informatiegestuurde veiligheid verder vorm te geven. Vorig jaar heeft de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid LCMS tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard. Hiermee moedigt hij een brede groep crisispartners aan om netcentrisch samen te werken en van LCMS gebruik te maken ten behoeve van een effectieve crisisbeheersing.

Maar wat betekent netcentrisch werken met LCMS nu eigenlijk voor de organisaties die dit al toepassen? De afgelopen tijd is het programma netcentrisch werken bij een aantal van deze organisaties langsgegaan om hen een podium te geven in een reeks ervaringsvideo’s. De laatste organisaties die aan het woord kwamen, zijn de Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee. In een tweetal video’s beantwoorden Hans Spiegelaar en Sander de Graaf (Kustwacht) respectievelijk Ronald Sanders (Koninklijke Marechaussee) vragen over hun ervaringen met netcentrisch werken en de toepassing hiervan binnen de organisatie.

Benieuwd naar de ervaringen van Hans, Sander en Ronald, en hun adviezen voor veiligheidspartners die nog niet netcentrisch werken? Ga naar: www.nipv.nl/netcentrisch-werken.