Ervaringsvideo #3: GHOR Brabant-Zuidoost

Arnhem, maart 2022

Hoe wordt de toepassing van netcentrisch werken LCMS ervaren in de geneeskundige keten? En welke voordelen biedt dit in de praktijk? In dit filmpje licht Hinke Linzel van GHOR Brabant-Zuidoost het vanuit haar perspectief toe.

Benieuwd naar de video? Deze kun je hier bekijken.

Landelijke Voorziening Crisisbeheersing

Inmiddels is netcentrisch werken met het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) door zo’n 75 veiligheidspartners geïmplementeerd om informatiegestuurde veiligheid verder vorm te geven. In het afgelopen jaar heeft de minister van Justitie en Veiligheid LCMS tot Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) verklaard. Hiermee wordt een brede groep crisispartners aangemoedigd om netcentrisch samen te werken en van LCMS gebruik te maken ten behoeve van een effectieve crisisbeheersing.