Defensie intensiveert gebruik van LCMS

Juni 2022

Bij een crisis of ramp is goede informatievoorziening essentieel en moet er snel informatie uitgewisseld kunnen worden tussen betrokken partijen. In Nederland wordt hiervoor het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) gebruikt. Defensie is als structurele partner al aangesloten op LCMS en gaat het gebruik verder intensiveren.

LCMS is een systeem dat netcentrisch werken (NCW) en informatie gestuurd optreden (IGO) ondersteunt en waarbij betrokken partijen continu gezamenlijk werken aan een actueel beeld van de situatie. Deze informatie wordt realtime aangepast zodat eenieder beschikt over situational awareness (SA) en er sneller en beter besluiten genomen kunnen worden.

LCMS wordt momenteel gebruikt door meer dan 80 organisaties, waaronder alle 25 veiligheidsregio’s, het NCC en het LOCC. De laatste jaren maken steeds meer organisaties gebruik van het systeem. Naast de Koninklijke Marechaussee – die al langer netcentrisch werkt met LCMS – zullen ook andere onderdelen van Defensie worden aangesloten.

De aansluiting op LCMS draagt bij aan een goede informatiepositie en informatie-uitwisseling bij de uitvoering van de taken van Defensie in het Nationale Veiligheidsdomein, zoals Host Nation Support (HNS) maar ook samenwerking met en ondersteuning van partners bij de bestrijding van natuurrampen, terroristische aanslagen, uitval van vitale infrastructuur of een pandemie als de Coronacrisis. Daarbij kan Defensie via LCMS al haar partners eenduidig informeren over bijvoorbeeld zichtbare defensieactiviteiten in de openbare ruimte en voorzien van procesinformatie zoals bijvoorbeeld procedures en bereikbaarheid.

De aansturing van multidisciplinaire operaties, behorende bij genoemde dreigingen, verloopt in Nederland ook via het LCMS. Alle relevante (geografische) informatie is hierin terug te vinden. “Het systeem is flexibel en aan te passen aan de informatiebehoefte van organisaties, of aan de specifieke aard van het incident of evenement”, aldus Luitenant Kolonel J.E. Ernstsen.

Screenshot uit LCMS VR (Veiligheidsregio’s) van een activiteit ihkv HNS (Host Nation Support).

Defensie op LCMS

Alle veiligheidsregio’s hebben in LCMS een eigen organisatienummer (1 t/m 25). Defensie heeft in het LCMS domein van de veiligheidsregio’s (LCMS-VR) “VR031-Defensie” gekregen, waar commandocentra en (crisis)organisaties van alle krijgsmachtdelen aan toegevoegd kunnen worden. De KMAR zit eveneens op LCMS-VR domein, maar dan als “VR030-Crisispartner KMAR”. Daarnaast is er een apart LCMS-KMAR domein voor specifieke politieprocessen, bijvoorbeeld voor een SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden) inzet. Dit laatste kan dan in nauwe samenwerking met de politie.

Op ad-hoc basis maken defensie medewerkers van andere Defensie Onderdelen al gebruik van LCMS (b.v. de Explosieven Opruimings Dienst Defensie), en hebben Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s) bij de veiligheidsregio’s b.v. vaak regionale LCMS accounts.

Screenshot uit LCMS KMAR van het situatiebeeld uit de activiteit “OPSCENT Operationeel Beeld”

De mogelijkheden van LCMS voor Defensie zijn groot, vanzelfsprekend zal het gebruikt worden in de afstemming en coördinatie met crisispartners, maar in principe kan het overal voor gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan (de voorbereiding op) evenementen, projecten, operational planning groups (OPG), maar ook briefings of structurele informatieproducten. Voor al deze activiteiten kunnen aparte “sjablonen” worden aangemaakt, die specifiek gebouwd kunnen worden naar de wens van de gebruiker en naar behoefte eenvoudig aan te passen zijn. Dit alles voor intern gebruik, maar indien gewenst ook te exporteren naar andere LCMS domeinen. Met de geografische component binnen LCMS, het “LCMS PLOT” kunnen door de geo-informatiemedewerkers talloze geografische overzichten gemaakt worden, realtime tijdens een incident, of preparatief voor een project, evenement of geplande operatie.

Een klein projectteam met vertegenwoordigers van o.a. de krijgsmachtdelen en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) zal zorgdragen voor een gefaseerde implementatie van LCMS bij de overige relevante onderdelen van Defensie.

Als eerste zal op korte termijn (binnen 3 maanden) de Landmacht worden aangesloten; het Territoriaal Operationeel Centrum (TOC) vervult een zogenaamde ‘koplopersrol’. Daarna zullen z.s.m. de andere relevante operatie- en/ of commandocentra volgen. Voor het NIPV en de veiligheidsregio’s zal het TOC optreden als Single Point of Contact in de implementatie. In deze fase wordt ook een opzet gemaakt van een defensiebeeld in LCMS.

Voor de volgende fase ligt het voor de hand om operatiecentra en functionarissen van de overige krijgsmachtdelen aan te sluiten naar behoefte. Vermoedelijk ontstaat dan behoefte aan een eigen LCMS Defensie domein.

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met het NIPV via netcentrisch-werken@nipv.nl of met één van onderstaande projectteamleden.

OrganisatieNaam
DS/DAOGDhr. J. Kranenburg (voorzitter)
DS/ DPLANLKOL D.M. Rustenhoven
DS/DOPSLKOL E. Elbrink
CLASLKOL J.E. Ernstsen
CLASKLTZ M.C.A. Reedijk (secretaris)
CLSKMAJ P.M.M.E. Poels/ MAJ A.L. Vandersteen
CZSKLTZ 1 R. Krijgsman
KMARMAJ R.J. Sanders
NIPVTheo van Vuuren en Martijn Korpel