Afgestudeerde Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ontvangen diploma

18 januari 2023

Feestelijke middag voor twaalf afgestudeerde GAGS’en.

Dinsdag 17 januari vond bij GGD GHOR Nederland in Utrecht de diploma-uitreiking plaats voor twaalf afgestudeerde GAGS’en (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen). De GAGS’en zijn afkomstig uit verschillende regio’s en ontvingen het diploma van NIPV. Een feestelijke middag, waarbij naast de felicitaties ook presentaties werden gegeven en aanwezigen de tijd hadden om met elkaar in gesprek te gaan.

Nieuwe manier van opleiden

Om voldoende- en kwalitatief goede GAGS’en in alle regio’s te garanderen is vijf jaar geleden door de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en) besloten een nieuwe manier van opleiden in te voeren. De focus kwam te liggen bij het ‘op maat opleiden’ van toekomstig GAGS’en. Ze konden starten op een willekeurig moment, met praktijkbegeleiding en theoretische modules van kennisinstellingen, ketenpartners en ministeries. Waarbij aandacht is voor specifieke regionale behoeften. Ook werd door de DPG’en vastgesteld aan welke eisen een GAGS moet voldoen. De examens vinden bij NIPV plaats.

In actie bij gevaarlijke stoffen

Een GAGS wordt door de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) ingezet bij een (vermoedelijk) incident met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan lekkages, rook bij brand, asbest en mensen die onwel worden door een onbekende oorzaak. De GAGS adviseert over de gezondheidskundige risico’s voor de bevolking. En adviseert over maatregelen die genomen moeten worden om de gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van ramen en deuren. Een GAGS baseert een advies onder andere op metingen van de brandweer, het RIVM en/of aan de hand van gezondheidsklachten van betrokkenen.

Lees ook

16-03-2023
Onderzoek naar ervaringen van veiligheidsregio’s met NL-Alert

Lectoraat Crisisbeheersing constateert ontbreken van landelijke lijn met betrekking tot de inzet NL-Alert om mensen te alarmeren..

16-03-2023
Reflectie herziening Wet publieke gezondheid eerste tranche

Michel Dückers, bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid bekijkt het vanuit de crisismanagementbril.

15-03-2023
Ministerie van Defensie sluit aan op LCMS

De Landelijke Voorziening Crisisbeheersing (LVCb) ondersteunt de crisisbeheersing in Nederland met zowel techniek, werkwijze als netwerk. Met de toetreding van het Ministerie van Defensie is de LVCb weer een belangrijke partner rijker.

15-03-2023
Handboek Gebouwbrandbestrijding: lesboek en naslagwerk

De inzichten van jarenlang onderzoek naar brandverloop, brandbestrijding en incidentmanagement zijn samengebracht in dit nieuwe handboek.

03-03-2023
Onderzoek onder werkgevers naar het faciliteren van brandweervrijwilligers

Werkgevers zijn bevraagd over hun beeldvorming en bereidheid om medewerkers te faciliteren om ook bij de brandweer actief te zijn.

02-03-2023
Problematiek in opvang vluchtelingen en asielzoekers nader beschouwd

Op 26 januari 2023 kopte het NRC: “Nederland stevent af op een ‘maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis”. Hoe kan het dat opnieuw een nieuwe asiel- of vluchtelingencrisis wordt verwacht, terwijl in 2022 maatregelen werden aangekondigd om dit te voorkomen?

01-03-2023
Onderzoek geeft inzicht in redenen om te stoppen als brandweervrijwilliger

Wat zijn redenen voor brandweervrijwilligers om te stoppen? In onderzoek van NIPV zijn oud-vrijwilligers hierover bevraagd.

22-02-2023
Blog: USAR-team Turkije (deel 2)

Ruim een week geleden schetste ik mijn dilemma rondom USAR. Moet je zo’n team wel willen? Zeer velen lazen het stukje en reageerden. Nu inmiddels een aantal dagen later is het goed nog enkele observaties te delen.

21-02-2023
Blog: Batterijveiligheid: laten we de kou uit de lucht halen

Waarnemen is belangrijk, maar snappen wat je wel en niet ziet is nog veel belangrijker, bloggen lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller en onderzoeker Henk Brans.