Onderzoek naar gebruik dompelcontainer geactualiseerd

16 februari 2023

Het aantal alternatief aangedreven voertuigen groeit en daarmee ook het aantal incidenten. Zijn dompelcontainers nog steeds de meest geschikte blusmethode voor elektrische voertuigen?

Dompelcontainer met auto
Dompelcontainer met auto.

Het aantal elektrische voertuigen op de weg groeit steeds verder. Daarmee stijgt ook de kans dat de batterij van een dergelijk voertuig bij brand betrokken raakt. Dompelcontainers kunnen door bergers effectief worden ingezet om de gevolgen van een batterijbrand te beperken, maar zijn niet in elke situatie even goed toepasbaar.

Alternatieven voor dompelcontainers

In 2021 heeft de werkgroep Veiligheid elektrisch vervoer van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur het IFV, tegenwoordig NIPV, daarom gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor dompelcontainers. Omdat er de laatste jaren steeds meer nieuwe blustechnieken op de markt zijn gekomen, hebben wij het onderzoek geactualiseerd met de nieuwste technieken en inzichten.

Vulopening in batterijpakket

Daarbij is onder meer gekeken naar het BEST batterij blussysteem, de bluszak en de blusdeken. Uit het geactualiseerde onderzoek komt naar voren dat een vulopening in het batterijpakket de meest geschikte methode is om een brand in het batterijpakket van een elektrisch voertuig te doven. Heeft het voertuig niet zo’n opening, dan is de dompelcontainer nog steeds de best beschikbare methode om een thermal runaway te stoppen.

Staat het voertuig op een lastige bereikbare plaats, dan is het BEST batterij blussysteem de meest geschikte methode, vooral vanwege het koelend vermogen van deze methode. Tevens is gebleken dat het gebruik van de dompelcontainer als vervoermiddel, dus zonder onderdompelen, nog steeds het best geschikt is voor het veilig vervoeren van een voertuig waarvan onbekend is of het batterijpakket is gemanipuleerd.  


Thermal runaway

Thermal runaway is het ’thermisch op hol slaan’ van een lithium-ion batterij. Dit is een proces waarbij de temperatuur in de batterij zo hoog wordt dat de omstandigheden veranderen, wat voor nog hogere temperaturen zorgt. De gevolgen hiervan zijn: zeer hoge temperaturen, het vrijkomen van (gevaarlijke) gassen en vaak een zeer felle vuurzee, projecties van elektrolyt en metalen delen.


In de media

BNR/De Nationale Autoshow met Nils Rosmuller (17 februari 2023)
EenVandaag met Nils Rosmuller en Tom Hessels (18 februari 2023), vanaf min. 19:00

Lees ook

06-09-2023
Tweede inventarisatie inzet NL-Alert 2018-2022

Bij welke incidententypen is NL-Alert ingezet en wat is de kwaliteit van deze berichtgeving?

17-08-2023
Thermal runaway in een lithium-ion batterijpakket

Wat houdt een thermal runaway in? Hoe ontstaat het en wat zijn de effecten en gevaren? Dat wordt uitgelegd in een video.

18-07-2023
Batterijen van de toekomst en veiligheid

Het NIPV onderzocht de veiligheid van de nieuwe generatie lithium-ion batterijen, sodium-ion batterijen en redox-flow batterijen.

10-07-2023
Scenarioboek Energietransitie: 24 scenario’s beschikbaar

Met de ongevalsscenario’s kunnen professionals adviseren over de (omgevings)veiligheid van energietransitieprojecten.

06-07-2023
Jaarverslag 2022: een jaar van verandering en reorganisatie

“Afgelopen jaar stond in het teken van nieuwe samenwerkingsverbanden en innoveren. Met als doel veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners verder te versterken met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie”, zegt IJle Stelstra

30-06-2023
NIPV onderzoekt mogelijke trends en lessen naar aanleiding van brand in Presikhaaf Arnhem

Het NIPV gaat onderzoek doen naar ‘soortgelijke’ branden zoals die in Arnhem.: branden in de woonomgeving met vergelijkbare kenmerken (verduurzaming, energietransitie, renovatie) en maatschappelijke impact.

21-06-2023
Incidentbestrijding elektrische voertuigen op schepen

Een reflectie van het NIPV op een groot Deens onderzoek, het zogenoemde ELBAS-rapport.

20-06-2023
Uniek ingekleurd boek Jan van der Heijden tentoongesteld

Uitgave uit 1735 laat het nieuwe blussen vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw op prachtig ingekleurde platen zien.

19-06-2023
Brandveiligheid in hoogbouw

Wat zijn de (on)mogelijkheden van incidentbestrijding bij hoge gebouwen? De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voerde een verkennend onderzoek uit.