Aandacht voor veilig en gezond werken

20 juni 2022

Het is de week van de RI&E. Deze week staat in het teken van veilig en gezond werken, waarbij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) het startpunt is voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen.

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze week vragen we extra aandacht voor veilig en gezond werken, waarbij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) het startpunt is voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen. Vanaf 20 juni 2022 begint de week van de RI&E. Kijk voor meer informatie op www.weekvanderie.nl.

Arbeidsveiligheid binnen de brandweer

Het brandweervak vraagt zowel mentaal als fysiek soms het uiterste. Aandacht voor arbeidsveiligheid is dan ook van groot belang binnen onze branche. Brandweer Nederland maakt gezamenlijk afspraken over het omgaan met de risico’s van het vak. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Arbocatalogus Brandweer. Hierin staan welke maatregelen worden genomen om bepaalde risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe er veilig(er) kan worden gewerkt. Daarnaast beschikt Brandweer Nederland over een RI&E Brandweer. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een overzicht van de risico’s. Het gaat daarbij om een groot aantal Arbo-gerelateerde onderwerpen, zoals brandveiligheid, kantoorinrichting, werkdruk en stress, ongewenst gedrag en machines en arbeidsmiddelen.

Meer informatie

Meer informatie over arbeidsveiligheid bij de brandweer en over de arbocatalogus vind u op de website van Brandweer Nederland.

Lees ook

01-07-2022
Resultaten Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2021

Hoe beleven repressieve brandweermensen hun vak? Hoe kijken ze naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie? Dat onderzocht NIPV in opdracht van het Veiligheidsberaad.

30-06-2022
Nieuw: e-module Drukluchtschuim

Bij het bestrijden van een brand kan drukluchtschuim (DLS) worden ingezet. Voor manschappen die met DLS gaan werken is er een e-module ontwikkeld. Deze bevat alle basiskennis die nodig is om met DLS in de oefenpraktijk aan de slag te gaan. De e-module is nu beschikbaar in de ELO.

24-06-2022
Geslaagde tweede editie van EU Energy Storage Systems Safety Conference

De bijeenkomst, met presentaties van inleiders uit Australië, Noorwegen, de VS, Groot-Brittannië en Nederland, is nu terug te kijken.

23-06-2022
Platform voor CrisisManagement: digitale weerbaarheid

Vakspecialisten en ervaringsdeskundigen delen boeiende verhalen, ervaringen en geleerde lessen die bijdragen aan de bewustwording van het belang van digitale weerbaarheid.

22-06-2022
Oud-brandweervrijwilligers en postcommandanten gezocht voor onderzoek naar vrijwilligheid

Doe jij mee door de vragenlijst in te vullen en/of door deel te nemen aan de online groepsgesprekken?

22-06-2022
Hoogwater in Limburg: de aanpak van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) heeft NIPV gevraagd om een evaluatie uit te voeren van de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg in de periode 12 tot en met 20 juli 2021. RWS wil als crisisorganisatie leren van de inzet.

20-06-2022
Aandacht voor veilig en gezond werken

Deze week staat in het teken van veilig en gezond werken. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is het startpunt voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen.

16-06-2022
Van PFAS-houdend blusschuim naar fluorvrij blusschuim

Om veiligheidsregio’s, brandweer en bedrijfsbrandweer te helpen bij de transitie naar fluorvrij blusschuim is een handig stappenplan ontwikkeld.

16-06-2022
Gesprekstool Vrijwilligheid bij de brandweer nu beschikbaar

In nauwe samenwerking met het Netwerk Vrijwilligheid van Brandweer Nederland is de ‘Gesprekstool vrijwilligheid bij de brandweer’ ontwikkeld. Hiermee kunnen brandweerkorpsen met elkaar in gesprek gaan over het thema vrijwilligheid.